Lönestatistik för en golfbanearbetare 2023

Vad tjänar en golfbanearbetare i månaden? Medellönen är 27600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27600 kronor i yrket medan männen har en lön på 27600 kronor. Se även anläggare, trädgård , anläggningsarbetare, trädgård och arborist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 28300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som golfbanearbetare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en golfbanearbetare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 27600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln golfbanearbetare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Anlägger och underhåller parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt planterar växter och sår gräs. Sköter blommor, träd, buskar och andra växter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en golfbanearbetare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för golfbanearbetare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 26700 kronor

 • Kommunalanställd: 28100 kronor

 • Regionanställd 28300 kronor

 • Privatanställd arbetare 27500 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som golfbanearbetare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27600 kronor som golfbanearbetare medan männens lön är 27600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25000 kronor24800 kronor
2015 24100 kronor25500 kronor
2016 24300 kronor25300 kronor
2017 24900 kronor26600 kronor
2018 26300 kronor27100 kronor
2019 26700 kronor27700 kronor
2020 27200 kronor27800 kronor
2021 27600 kronor27600 kronor

Lönestatistik för golfbanearbetare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige27700
Stockholm28700
Östra Mellansverige27800
Småland med öarna27500
Sydsverige26900
Västsverige28400
Norra Mellansverige27700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland27400

Hur många jobbar som golfbanearbetare i Sverige?

Det är totalt 14000 personer som idag är anställda som golfbanearbetare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige14000
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län420
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län2100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en golfbanearbetare i lön i månaden?

Medellönen för en golfbanearbetare är 27600 kronor.

Hur många jobbar som golfbanearbetare i Sverige?

Det finns 14000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som golfbanearbetare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till golfbanearbetare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, trädgård Lön för en Anläggningsarbetare, trädgård Lön för en Arborist Lön för en Arrendator, blandade växtslag Lön för en Arrendator, växtodling Lön för en Avbytare, blandade växter Lön för en Avbytare, lantbruk Lön för en Banarbetare, golfbana Lön för en Blomsterodlare Lön för en Bonde, blandade växtslag Lön för en Bonde, växtodling Lön för en Bärodlare Lön för en Champinjonodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, blandade växtslag Lön för en Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter Lön för en Driftchef, lantbruk, träd och buskar Lön för en Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling Lön för en Driftchef, trädgård Lön för en Driftledare, jordbruk blandade växtslag Lön för en Driftledare, jordbruk träd och buskar Lön för en Driftledare, jordbruk trädgårdsodling Lön för en Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter Lön för en Fruktodlare Lön för en Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshierarki Lön för en Företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Förädlingsarbetare, trädgård Lön för en Godsägare, lantbruk blandade växtslag Lön för en Godsägare, lantbruk jordbruksväxter Lön för en Godsägare, lantbruk träd och buskar Lön för en Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare Lön för en Golfbanearbetare Lön för en Greenkeeper Lön för en Griftegårdschef Lön för en Grönsaksodlare Lön för en Gårdsmästare, blandade växtslag Lön för en Gårdsmästare, växtodling Lön för en Handelsträdgårdsarbetare Lön för en Handelsträdgårdsmästare Lön för en Hemmansägare, blandade växtslag Lön för en Hemmansägare, växtodling Lön för en Jordbrukare, blandade växtslag Lön för en Jordbrukare, växtodling Lön för en Jordgubbsodlare Lön för en Kyrkogårdsarbetare Lön för en Kyrkogårdschef Lön för en Kyrkogårdsföreståndare Lön för en Kyrkogårdsförman Lön för en Kyrkogårdsmästare Lön för en Kyrkogårdstekniker Lön för en Kyrkogårdsvaktmästare Lön för en Lantbrukare, blandade växtslag Lön för en Lantbrukare, växtodling Lön för en Miljövärd Lön för en Parkanläggare Lön för en Parkarbetare Lön för en Parkföreståndare Lön för en Parkmästare Lön för en Parktekniker Lön för en Plantskolearbetare Lön för en Plantskolechef, 5-9 anställda Lön för en Plantskolechef, färre än 5 anställda Lön för en Plantskoleägare, 5-9 anställda Lön för en Plantskoleägare, färre än 5 anställda Lön för en Prydnadsväxtodlare Lön för en Rättare, blandade växtslag Lön för en Rättare, växtodling Lön för en Svampodlare Lön för en Trädgårdsanläggare Lön för en Trädgårdsanläggningsarbetare Lön för en Trädgårdsarbetare Lön för en Trädgårdsassistent Lön för en Trädgårdsdirektör Lön för en Trädgårdsföreståndare Lön för en Trädgårdsförman Lön för en Trädgårdsmästare, anläggning Lön för en Trädgårdsmästare, odling Lön för en Trädgårdsodlare Lön för en Trädvårdare Lön för en Vaktmästare, kyrkogård Lön för en VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Vinodlare Lön för en Växthusarbetare Lön för en Växtodlare, blandade växtslag Lön för en Växtodlare, jordbruksväxter
Botkyrka
Trädgårdsarbetare till PR Eko Mark AB
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
Norrköping
Förare till gräsklippare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Liljebaggens Fastighetsteknik AB i Norrköping
Askersund
Säsongsanställning utemiljö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Askersundsbostäder AB i Askersund
Linköping
Park & Trädgårdsarbetare sökes till kund i Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Montico Hr Partner AB i Linköping
Vindeln
Säsongsarbetare Gata & Park
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Vindelns kommun i Vindeln
Kil
Arbetsledare Park o Fritid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare,trädgård/trädgårdsanläggningsförman på Kils kommun i Kil
Umeå
Sommarpersonal till Hörnefors kyrkogård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Hörnefors församling i Umeå
Vännäs
Feriehandledare - gator och parker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Vännäs kommun i Vännäs
Uppsala
Sommararbetare sökes till Uppsala kyrkogårdar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Uppsala Pastorat i Uppsala
Uppsala
Säsongsarbetare sökes till Uppsala kyrkogårdar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Uppsala Pastorat i Uppsala
Kil
Banarbetare, Greenkeeper
Ledigt jobb som greenkeeper på Kils Golfklubb i Kil
Karlshamn
Trädgårdsmästare till drift- och underhållsavdelningen Karlshamn, visstid
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på REGION BLEKINGE i Karlshamn
Stockholm
Trädgårdsarbetare - Hemfrid Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
Avesta
Parkarbetare/Maskinförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Avesta kommun i Avesta
Mölndal
Trädgårdsanläggare
Ledigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Jon's Alltjänst AB i Mölndal
Vara
Gatu- och parkarbetare
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Vara kommun i Vara
Kristianstad
Trädgårdsarbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Veterankraft AB i Kristianstad
Landskrona
Trädgårdsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Gröna Gården AB i Landskrona
Olofström
Säsongsanställning
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Olofströmshus AB i Olofström
Gotland
Kyrkogårdsarbetare/kockare Sommaren 2023
Ledigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Garde församling i Gotland
Staffanstorp
Lefa Yttre Miljö AB söker Trädgårdsarbetare med C-körkort.Tv Tjänst 100%
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Lefa Yttre Miljö AB i Staffanstorp
Mariestad
Säsongspersonal till Drift & Service - Gata/Park Mariestad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på MARIESTADS KOMMUN i Mariestad
Upplands Väsby
Trädgårdsmästare till ReGarden (Norrort)
Ledigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Thread AB i Upplands Väsby
Upplands Väsby
Trädgårdsarbetare till ReGarden (Norrort)
Ledigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Thread AB i Upplands Väsby
Salem
Trädgårdsmästare till ReGarden (Söderort)
Ledigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Thread AB i Salem
Salem
Trädgårdsarbetare till ReGarden (Söderort)
Ledigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Thread AB i Salem
Skövde
Nu söker vi parkarbetare till vår gröna utemiljö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Skövde kommun i Skövde
Eskilstuna
Omväxlande sommarjobb som parkarbetare i Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Bemanniq AB i Eskilstuna
Eskilstuna
Parkarbetare med fokus gräsklippning för säsongsjobb i Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Bemanniq AB i Eskilstuna
Salem
Gatu- och parkarbetare - Vi behöver förstärkning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Salems kommun i Salem