Lönestatistik för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki 2023

Vad tjänar en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i månaden? Medellönen är 26700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27300 kronor i yrket medan männen har en lön på 26100 kronor. Se även anläggare, trädgård , anläggningsarbetare, trädgård och arborist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 26700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki.

Medellön, snittlön eller medianlön för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 26700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bedriver trädgårdsodling. Odlar och skördar köksväxter i växthus samt plantskoleväxter, prydnadsväxter och svamp. Sår, förökar, planterar, gallrar och beskär trädgårdsväxter. Bearbetar jorden, gödslar och rensar ogräs.”

Hur ser lönestatistiken ut för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 26700 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27300 kronor som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki medan männens lön är 26100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 23700 kronor24500 kronor
2015 23900 kronor25900 kronor
2016 23400 kronor25400 kronor
2017 22500 kronor25000 kronor
2018 22000 kronor24300 kronor
2019 24700 kronor26000 kronor
2020 25600 kronor24400 kronor
2021 27300 kronor26100 kronor

Lönestatistik för företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige25000
Stockholm27000
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige23800
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i lön i månaden?

Medellönen för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki är 26700 kronor.

Hur många jobbar som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, trädgård Lön för en Anläggningsarbetare, trädgård Lön för en Arborist Lön för en Arrendator, blandade växtslag Lön för en Arrendator, växtodling Lön för en Avbytare, blandade växter Lön för en Avbytare, lantbruk Lön för en Banarbetare, golfbana Lön för en Blomsterodlare Lön för en Bonde, blandade växtslag Lön för en Bonde, växtodling Lön för en Bärodlare Lön för en Champinjonodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, blandade växtslag Lön för en Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter Lön för en Driftchef, lantbruk, träd och buskar Lön för en Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling Lön för en Driftchef, trädgård Lön för en Driftledare, jordbruk blandade växtslag Lön för en Driftledare, jordbruk träd och buskar Lön för en Driftledare, jordbruk trädgårdsodling Lön för en Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter Lön för en Fruktodlare Lön för en Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshierarki Lön för en Företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Förädlingsarbetare, trädgård Lön för en Godsägare, lantbruk blandade växtslag Lön för en Godsägare, lantbruk jordbruksväxter Lön för en Godsägare, lantbruk träd och buskar Lön för en Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare Lön för en Golfbanearbetare Lön för en Greenkeeper Lön för en Griftegårdschef Lön för en Grönsaksodlare Lön för en Gårdsmästare, blandade växtslag Lön för en Gårdsmästare, växtodling Lön för en Handelsträdgårdsarbetare Lön för en Handelsträdgårdsmästare Lön för en Hemmansägare, blandade växtslag Lön för en Hemmansägare, växtodling Lön för en Jordbrukare, blandade växtslag Lön för en Jordbrukare, växtodling Lön för en Jordgubbsodlare Lön för en Kyrkogårdsarbetare Lön för en Kyrkogårdschef Lön för en Kyrkogårdsföreståndare Lön för en Kyrkogårdsförman Lön för en Kyrkogårdsmästare Lön för en Kyrkogårdstekniker Lön för en Kyrkogårdsvaktmästare Lön för en Lantbrukare, blandade växtslag Lön för en Lantbrukare, växtodling Lön för en Miljövärd Lön för en Parkanläggare Lön för en Parkarbetare Lön för en Parkföreståndare Lön för en Parkmästare Lön för en Parktekniker Lön för en Plantskolearbetare Lön för en Plantskolechef, 5-9 anställda Lön för en Plantskolechef, färre än 5 anställda Lön för en Plantskoleägare, 5-9 anställda Lön för en Plantskoleägare, färre än 5 anställda Lön för en Prydnadsväxtodlare Lön för en Rättare, blandade växtslag Lön för en Rättare, växtodling Lön för en Svampodlare Lön för en Trädgårdsanläggare Lön för en Trädgårdsanläggningsarbetare Lön för en Trädgårdsarbetare Lön för en Trädgårdsassistent Lön för en Trädgårdsdirektör Lön för en Trädgårdsföreståndare Lön för en Trädgårdsförman Lön för en Trädgårdsmästare, anläggning Lön för en Trädgårdsmästare, odling Lön för en Trädgårdsodlare Lön för en Trädvårdare Lön för en Vaktmästare, kyrkogård Lön för en VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Vinodlare Lön för en Växthusarbetare Lön för en Växtodlare, blandade växtslag Lön för en Växtodlare, jordbruksväxter
Stockholm
Trädgårdsarbetare
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Gran Entreprenad AB i Stockholm
Alvesta
Trädgårdsmästare Huseby Bruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, odling på Alvesta kommun i Alvesta
Norrköping
Nu söker vi trädgårdsarbetare för säsongen 2023
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Ateca Norden AB i Norrköping
Linköping
Nu söker vi trädgårdsarbetare för säsongen 2023
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Ateca Norden AB i Linköping
Stockholm
Trädgårdsmedarbetare (3 säsongsanställningar)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Stockholms Universitet i Stockholm
Gullspång
Skötsel, Klippa, Bevattning blommor
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Gullspångs Handelsträdgård AB i Gullspång
Hofors
Erfaren trädgårdsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Bs Entreprenad AB i Hofors
Täby
Säsongsanställning Trädgårdsmästare/trädgårdsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Jan Bokdals Trädgårdsanläggningar AB i Täby
Uppsala
Trädgårdsarbetare till Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Nordic Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
Karlstad
Trädgårdsmästare
Ledigt jobb som trädgårdsmästare, odling på Mariebergsskogen AB i Karlstad
Motala
Senior Trädgårdsmedarbetare
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Fredell Consulting AB i Motala
Borlänge
Veterankraft Dalarna söker trädgårdsarbetare inför kommande säsong
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Veterankraft AB i Borlänge
Stockholm
Trädgårdsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på JM AB i Stockholm
Södertälje
Säsongare till mark och trädgård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på HSB Södertälje Ek För i Södertälje
Helsingborg
Vi söker nu erfaren trädgårdsarbetare till Helsingborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på P.A.R.K. i Syd AB i Helsingborg
Svalöv
Trädgårdsarbetare
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Inglablommor AB i Svalöv
Vallentuna
Trädgårdsarbetare Vallentuna 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Höga Kusten Skog & Fastighet AB i Vallentuna
Helsingborg
Kunnig odlare och trädgårdsmästare för krukväxtproduktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, odling på Dain AB i Helsingborg
Danderyd
Engagerad odlare som naturligt ser omvårdnad vår dagliga verksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som blomsterodlare på Mindme Studios AB i Danderyd
Trädgårdsarbetare & snöskottare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på SEGAB, Svenska Entreprenad Gruppen AB i
Hagfors
Inspirerande ledare för Sjögränds plantskola, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolechef på Stora Enso AB i Hagfors
Örebro
Maskinförare, säsongsanställning, Region Örebro Län
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Örebro
Parkarbetare säsongsanställning, Örebro
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på REGION ÖREBRO LÄN i Örebro
Lindesberg
Parkarbetare säsongsanställning, Lindesberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på REGION ÖREBRO LÄN i Lindesberg
Karlskoga
Parkarbetare säsongsanställning, Karlskoga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på REGION ÖREBRO LÄN i Karlskoga
Halmstad
Trädgårdsarbetare sökes till Region Halland!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på REGION HALLAND i Halmstad
Stockholm
Park & Trädgårdsarbetare sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Två Smålänningar AB i Stockholm
Hudiksvall
Vi utökar och söker fler trädgårdsveteraner (247563)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Veterankraft AB i Hudiksvall
Göteborg
Grönyteskötsel - Gräsklippning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Ame Entreprenad AB i Göteborg
Huddinge
Sommarjobb trädgård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Huddinge Samhällsfastigheter AB i Huddinge