Lön företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki 2024

- Lönestatistik för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarkiVad tjänar en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i månaden? Medellönen för 2024 är:

26 700 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27300 kronor i yrket medan männen har en lön på 26100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 26700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 26700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 160 kronor.

Dagslön för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1271 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki kvar i lön efter skatt? En företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki får ut 17 821 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 26 700 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 4 509 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 070 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 17 kronor
Lönen efter skatt 17 821 kronor


Sök lediga jobb som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Stockholm på Zee Entreprenad AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Nacka
Flera trädgårdsarbetare till Nacka och Sollentuna

Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Stockholm Trädgårdstjänst AB i Nacka

Läs om jobbet
Göteborg
Trädgårdsarbete

Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Novo Fastighet & Förvaltning AB i Göteborg

Läs om jobbet
Lund
Trädgårdstekniker Botaniska trädgården

Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Lunds Universitet i Lund

Läs om jobbet

Vad gör en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki?

Vi har inga detaljer kring vad en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Bedriver trädgårdsodling. Odlar och skördar köksväxter i växthus samt plantskoleväxter, prydnadsväxter och svamp. Sår, förökar, planterar, gallrar och beskär trädgårdsväxter. Bearbetar jorden, gödslar och rensar ogräs.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 26700 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki.

Prognosen för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift är en total prognos för växtodlare och djuruppfödare, blandad drift, odlare av jordbruksväxter, frukt och bär, trädgårdsodlare. Ungefär 17700 jobbar som odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift i landet, av dessa är cirka 19 procent kvinnor och 81 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27300 kronor som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki medan männens lön är 26100 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki.

Lönestatistik för företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige25 000 kronor
Stockholm27 000 kronor
Östra Mellansverige¤¤¤ kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige23 800 kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i lön i månaden?

Medellönen för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki är 26700 kronor.

Hur många jobbar som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 27300 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 26100 kronor.

Hur mycket betalar en företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki i skatt?

En företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki betalar i snitt 7596 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, trädgård Lön för en Anläggningsarbetare, trädgård Lön för en Arborist Lön för en Arrendator, blandade växtslag Lön för en Arrendator, växtodling Lön för en Avbytare, blandade växter Lön för en Avbytare, lantbruk Lön för en Banarbetare, golfbana Lön för en Blomsterodlare Lön för en Bonde, blandade växtslag Lön för en Bonde, växtodling Lön för en Bärodlare Lön för en Champinjonodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, blandade växtslag Lön för en Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter Lön för en Driftchef, lantbruk, träd och buskar Lön för en Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling Lön för en Driftchef, trädgård Lön för en Driftledare, jordbruk blandade växtslag Lön för en Driftledare, jordbruk träd och buskar Lön för en Driftledare, jordbruk trädgårdsodling Lön för en Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter Lön för en Fruktodlare Lön för en Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshierarki Lön för en Företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Förädlingsarbetare, trädgård Lön för en Godsägare, lantbruk blandade växtslag Lön för en Godsägare, lantbruk jordbruksväxter Lön för en Godsägare, lantbruk träd och buskar Lön för en Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare Lön för en Golfbanearbetare Lön för en Greenkeeper Lön för en Griftegårdschef Lön för en Grönsaksodlare Lön för en Gårdsmästare, blandade växtslag Lön för en Gårdsmästare, växtodling Lön för en Handelsträdgårdsarbetare Lön för en Handelsträdgårdsmästare Lön för en Hemmansägare, blandade växtslag Lön för en Hemmansägare, växtodling Lön för en Jordbrukare, blandade växtslag Lön för en Jordbrukare, växtodling Lön för en Jordgubbsodlare Lön för en Kyrkogårdsarbetare Lön för en Kyrkogårdschef Lön för en Kyrkogårdsföreståndare Lön för en Kyrkogårdsförman Lön för en Kyrkogårdsmästare Lön för en Kyrkogårdstekniker Lön för en Kyrkogårdsvaktmästare Lön för en Lantbrukare, blandade växtslag Lön för en Lantbrukare, växtodling Lön för en Miljövärd Lön för en Parkanläggare Lön för en Parkarbetare Lön för en Parkföreståndare Lön för en Parkmästare Lön för en Parktekniker Lön för en Plantskolearbetare Lön för en Plantskolechef, 5-9 anställda Lön för en Plantskolechef, färre än 5 anställda Lön för en Plantskoleägare, 5-9 anställda Lön för en Plantskoleägare, färre än 5 anställda Lön för en Prydnadsväxtodlare Lön för en Rättare, blandade växtslag Lön för en Rättare, växtodling Lön för en Svampodlare Lön för en Trädgårdsanläggare Lön för en Trädgårdsanläggningsarbetare Lön för en Trädgårdsarbetare Lön för en Trädgårdsassistent Lön för en Trädgårdsdirektör Lön för en Trädgårdsföreståndare Lön för en Trädgårdsförman Lön för en Trädgårdsmästare, anläggning Lön för en Trädgårdsmästare, odling Lön för en Trädgårdsodlare Lön för en Trädvårdare Lön för en Vaktmästare, kyrkogård Lön för en VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Vinodlare Lön för en Växthusarbetare Lön för en Växtodlare, blandade växtslag Lön för en Växtodlare, jordbruksväxter
Stockholm
Trädgårdsarbetare
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Zee Entreprenad AB i Stockholm
Nacka
Flera trädgårdsarbetare till Nacka och Sollentuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Stockholm Trädgårdstjänst AB i Nacka
Göteborg
Trädgårdsarbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Novo Fastighet & Förvaltning AB i Göteborg
Lund
Trädgårdstekniker Botaniska trädgården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Lunds Universitet i Lund
Västerås
Trädgårdsanläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på PEAB Sverige AB i Västerås
Stockholm
Vi söker säsongarbetare med handledaransvar på heltid med start i Maj!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
Stockholm
Vi söker yrkesarbetare på heltid med start i Maj!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
Ekerö
Sommarjobbande handledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på AB Ekerö Bostäder i Ekerö
Askersund
Trädgårdsmästare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Kalles Trädgård i Askersund AB i Askersund
Sollentuna
Tradgårdsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på SK Mark & Trädgård AB i Sollentuna
Örebro
Växthusarbetare sökes till Frövi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på OnePartnerGroup Örebro AB i Örebro
Örebro
Greenhouse workers to Frövi
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som prydnadsväxtodlare på OnePartnerGroup Örebro AB i Örebro
Trädgårdsmedarbetare sommar och vinter
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Swekompani Miljö AB i
Tyresö
Nu söker vi en ny enhetschef för vår utemiljögrupp
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som driftchef, trädgård på Tyresö Bostäder AB i Tyresö
Göteborg
Säsongsarbetare Grönytor och skötsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på PEAB Sverige AB i Göteborg
Staffanstorp
Trädgårdsskötsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på SeniorArbetsglädje i Skåne AB i Staffanstorp
Linköping
Extrajobb inom Grönyteskötsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Montico Hr Partner AB i Linköping
Kalmar
Plantskolearbetare sökes till Trekantens plantskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Lernia Bemanning AB i Kalmar
Uppsala
Trädgårdsarbetare till Uppsala
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Nordic Bemanning & Rekrytering AB i Uppsala
Finspång
Säsongsarbetare för Grönyteskötel Finspång
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, odling på Uniflex Sverige AB i Finspång
Norrköping
Säsongsarbetare för Grönyteskötel Norrköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, odling på Uniflex Sverige AB i Norrköping
Linköping
Säsongsarbetare för Grönyteskötel Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, odling på Uniflex Sverige AB i Linköping
Malmö
Trädgårdsarbetare för privata hus
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på VIVA Partners Sverige AB i Malmö
Jönköping
Trädgårdsskötsel Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Veterankraft AB i Jönköping
Jönköping
Trädgårdsskötsel Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Veterankraft AB i Jönköping
Helsingborg
Gräsklipparförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Lovely Garden Of Helsingborg i Helsingborg
Stockholm
Trädgårdsarbetare, anläggning
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på orient trädgård & service AB i Stockholm
Lidingö
Säsongare till trädgård och fastighesservice
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Bostadskvalitet och Kraft i Stockholm AB i Lidingö
Södertälje
Säsongare till mark och trädgård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på HSB Södertälje Ek För i Södertälje
Karlstad
Trädgårdsarbetare till Karlstad!
Ledigt jobb som trädgårdsarbetare/plantskolearbetare, trädgård på Bredablick Förvaltning i Sverige AB i Karlstad