Lönestatistik för en kyrkogårdsarbetare 2023

Vad tjänar en kyrkogårdsarbetare i månaden? Medellönen är 27600 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27600 kronor i yrket medan männen har en lön på 27600 kronor. Se även anläggare, trädgård , anläggningsarbetare, trädgård och arborist .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 28300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kyrkogårdsarbetare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kyrkogårdsarbetare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 27600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kyrkogårdsarbetare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Anlägger och underhåller parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt planterar växter och sår gräs. Sköter blommor, träd, buskar och andra växter.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kyrkogårdsarbetare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kyrkogårdsarbetare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 26700 kronor

 • Kommunalanställd: 28100 kronor

 • Regionanställd 28300 kronor

 • Privatanställd arbetare 27500 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kyrkogårdsarbetare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27600 kronor som kyrkogårdsarbetare medan männens lön är 27600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 25000 kronor24800 kronor
2015 24100 kronor25500 kronor
2016 24300 kronor25300 kronor
2017 24900 kronor26600 kronor
2018 26300 kronor27100 kronor
2019 26700 kronor27700 kronor
2020 27200 kronor27800 kronor
2021 27600 kronor27600 kronor

Lönestatistik för kyrkogårdsarbetare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige27700
Stockholm28700
Östra Mellansverige27800
Småland med öarna27500
Sydsverige26900
Västsverige28400
Norra Mellansverige27700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland27400

Hur många jobbar som kyrkogårdsarbetare i Sverige?

Det är totalt 14000 personer som idag är anställda som kyrkogårdsarbetare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige14000
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län420
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län2100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kyrkogårdsarbetare i lön i månaden?

Medellönen för en kyrkogårdsarbetare är 27600 kronor.

Hur många jobbar som kyrkogårdsarbetare i Sverige?

Det finns 14000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kyrkogårdsarbetare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kyrkogårdsarbetare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, trädgård Lön för en Anläggningsarbetare, trädgård Lön för en Arborist Lön för en Arrendator, blandade växtslag Lön för en Arrendator, växtodling Lön för en Avbytare, blandade växter Lön för en Avbytare, lantbruk Lön för en Banarbetare, golfbana Lön för en Blomsterodlare Lön för en Bonde, blandade växtslag Lön för en Bonde, växtodling Lön för en Bärodlare Lön för en Champinjonodlare Lön för en Driftchef, lantbruk, blandade växtslag Lön för en Driftchef, lantbruk, jordbruksväxter Lön för en Driftchef, lantbruk, träd och buskar Lön för en Driftchef, lantbruk, trädgårdsodling Lön för en Driftchef, trädgård Lön för en Driftledare, jordbruk blandade växtslag Lön för en Driftledare, jordbruk träd och buskar Lön för en Driftledare, jordbruk trädgårdsodling Lön för en Driftledare, jordbruk, jordbruksväxter Lön för en Fruktodlare Lön för en Företagsledare, inom jordbruk, utan chefshierarki Lön för en Företagsledare, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Förädlingsarbetare, trädgård Lön för en Godsägare, lantbruk blandade växtslag Lön för en Godsägare, lantbruk jordbruksväxter Lön för en Godsägare, lantbruk träd och buskar Lön för en Godsägare, lantbruk trädgårdsodlare Lön för en Golfbanearbetare Lön för en Greenkeeper Lön för en Griftegårdschef Lön för en Grönsaksodlare Lön för en Gårdsmästare, blandade växtslag Lön för en Gårdsmästare, växtodling Lön för en Handelsträdgårdsarbetare Lön för en Handelsträdgårdsmästare Lön för en Hemmansägare, blandade växtslag Lön för en Hemmansägare, växtodling Lön för en Jordbrukare, blandade växtslag Lön för en Jordbrukare, växtodling Lön för en Jordgubbsodlare Lön för en Kyrkogårdsarbetare Lön för en Kyrkogårdschef Lön för en Kyrkogårdsföreståndare Lön för en Kyrkogårdsförman Lön för en Kyrkogårdsmästare Lön för en Kyrkogårdstekniker Lön för en Kyrkogårdsvaktmästare Lön för en Lantbrukare, blandade växtslag Lön för en Lantbrukare, växtodling Lön för en Miljövärd Lön för en Parkanläggare Lön för en Parkarbetare Lön för en Parkföreståndare Lön för en Parkmästare Lön för en Parktekniker Lön för en Plantskolearbetare Lön för en Plantskolechef, 5-9 anställda Lön för en Plantskolechef, färre än 5 anställda Lön för en Plantskoleägare, 5-9 anställda Lön för en Plantskoleägare, färre än 5 anställda Lön för en Prydnadsväxtodlare Lön för en Rättare, blandade växtslag Lön för en Rättare, växtodling Lön för en Svampodlare Lön för en Trädgårdsanläggare Lön för en Trädgårdsanläggningsarbetare Lön för en Trädgårdsarbetare Lön för en Trädgårdsassistent Lön för en Trädgårdsdirektör Lön för en Trädgårdsföreståndare Lön för en Trädgårdsförman Lön för en Trädgårdsmästare, anläggning Lön för en Trädgårdsmästare, odling Lön för en Trädgårdsodlare Lön för en Trädvårdare Lön för en Vaktmästare, kyrkogård Lön för en VD, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en VD, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom jordbruk, växtodling, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom trädgård, utan chefshierarki Lön för en Vinodlare Lön för en Växthusarbetare Lön för en Växtodlare, blandade växtslag Lön för en Växtodlare, jordbruksväxter
Aneby
Kyrkogårdsarbetare för säsongen 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Aneby Pastorat i Aneby
Huddinge
Handledare för feriearbetande gymnasieungdomar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare,trädgård/trädgårdsanläggningsförman på Huddinge kommun i Huddinge
Malmö
Sommarjobb som kyrkogårdsarbetare i Malmö!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Malmö Pastorat i Malmö
Sigtuna
Säsongsanställd parktekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Statens Fastighetsverk i Sigtuna
Partille
Park- och anläggningsarbetare till Partille kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Partille kommun i Partille
Hagfors
Fyra parkarbetare
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Hagfors kommun i Hagfors
Täby
Säsongsarbetare för skötsel av utemiljö.
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Jrf Mark AB i Täby
Nyköping
Feriejobb på kyrkogården
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Nyköpings församling i Nyköping
Växjö
Trädgårdsmästare/Vaktmästare yttre skötsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på REGION KRONOBERG i Växjö
Stockholm
Trädgårdsmästare - Hemfrid Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Trädgårdsarbetare - Hemfrid Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Hemfrid i Sverige AB i Stockholm
Knivsta
Knivsta pastorat söker säsongsanställd kyrkogårdsarbetare
Ledigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Knivsta Pastorat i Knivsta
Karlstad
Kyrkogårdsarbetare sommarjobb 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Karlstads Pastorat i Karlstad
Kalmar
Arbetsledare Trädgård/trädgårdsanläggning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som arbetsledare,trädgård/trädgårdsanläggningsförman på Mark & Fastighetsservice i Kalmar AB i Kalmar
Kävlinge
Stensättare - Löddeköpinge
Ledigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Conficio Skåne AB i Kävlinge
Hammarö
Säsongsarbete för parkarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Hammarö kommun i Hammarö
Gotland
Parkarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på REGION GOTLAND i Gotland
Tibro
Säsongsarbetare till parkavdelningen i TIbro kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Tibro kommun i Tibro
Tomelilla
Parkarbetare, säsongsanställning till Tomelilla kommun!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Tomelilla kommun i Tomelilla
Sundsvall
Semestervikarier till våra kyrkogårdar
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Sundsvalls församling i Sundsvall
Sundsvall
Kyrkogårdsarbetare för säsongsanställning
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Sundsvalls församling i Sundsvall
Jönköping
Golfbanearbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som golfbanearbetare på Tornaryd Sand Golf Club AB i Jönköping
Vimmerby
Trädgårdsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Astrid Lindgrens Vimmerby AB i Vimmerby
Gagnef
Trädgårdsmästare, säsongsanställning
Ledigt jobb som trädgårdsmästare, anläggning på Bäsna Trädgård AB i Gagnef
Göteborg
Maskinförare för säsongen 2023 till Göteborg
Ledigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Trädgård & Markmiljö i Väst AB i Göteborg
Tranås
Säsongsarbetare till Parkverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Tranås kommun i Tranås
Tranås
Säsongsarbetare till Griftegårdsverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som griftegårdsarbetare/kyrkogårdsarbetare på Tranås kommun i Tranås
Nacka
Fastighetsskötare med fokus på trädgårdsskötsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som trädgårdsanläggare/trädgårdsanläggningsarbetare på Atrium Ljungberg AB i Nacka
Halmstad
Säsongsarbetare/sommarjobb trädgård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som parkarbetare/utemiljöarbetare/miljövärd på Halmstads kommun i Halmstad
Danderyd
Golfbaneskötsel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som golfbanearbetare på Källgärdet Golf AB i Danderyd