Lönestatistik för en kuggfräsare 2023

Vad tjänar en kuggfräsare i månaden? Medellönen är 31800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31400 kronor i yrket medan männen har en lön på 31800 kronor. Se även arborrare , automatpressare, metall och automatskötare, verkstad .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 31800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kuggfräsare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kuggfräsare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kuggfräsare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Sköter, styr och övervakar hel- och halvautomatiska maskiner som bearbetar arbetsstycken av metall eller liknande material genom borrning, hyvling, svarvning, fräsning, gängning, slipning, svetsning m.m. Programmerar datorstyrda maskiner och korrigerar program. Sköter maski­ner som bearbetar och skär material med hjälp av elektroner. Hanterar maskiner som formar detaljer i metall genom pressning eller tryck samt maskiner som kapar eller klipper metallprodukter. Sätter upp, utprovar och besiktigar verktyg. Ställer in och programmerar hel- och halvautomatiska verktygsmaskiner.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kuggfräsare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kuggfräsare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 30300 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 31800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kuggfräsare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31400 kronor som kuggfräsare medan männens lön är 31800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 26200 kronor27400 kronor
2015 26500 kronor28000 kronor
2016 28100 kronor29200 kronor
2017 28500 kronor29200 kronor
2018 28000 kronor29600 kronor
2019 30600 kronor30900 kronor
2020 30900 kronor31000 kronor
2021 31400 kronor31800 kronor

Lönestatistik för kuggfräsare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige31000
Stockholm32500
Östra Mellansverige30200
Småland med öarna28900
Sydsverige28600
Västsverige33700
Norra Mellansverige31300
Mellersta Norrland28500
Övre Norrland30500

Hur många jobbar som kuggfräsare i Sverige?

Det är totalt 46400 personer som idag är anställda som kuggfräsare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige46400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län11200
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län10100
Blekinge och Skåne län2900
Hallands och Västra Götalands län13000
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län4300
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kuggfräsare i lön i månaden?

Medellönen för en kuggfräsare är 31800 kronor.

Hur många jobbar som kuggfräsare i Sverige?

Det finns 46400 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som kuggfräsare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kuggfräsare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arborrare Lön för en Automatpressare, metall Lön för en Automatskötare, verkstad Lön för en Automatställare Lön för en Automatsvarvare Lön för en Automatsvetsare Lön för en Avsynare, borrstål Lön för en Avsynare, gjutgods Lön för en Avsynare, metallprodukter Lön för en Avsynare, smide Lön för en Avsynare, stål Lön för en Bandsågare, metall Lön för en Bladskötare Lön för en Bordhyvlare Lön för en Borrare, metall Lön för en Borrsmed Lön för en Brännsvetsare Lön för en Brättmakare, metall Lön för en Byggnadssmed Lön för en Bänkarbetare Lön för en Bänkborrare Lön för en Centerlesslipare Lön för en CNC-borrare, metall Lön för en CNC-fräsare, metall Lön för en CNC-operatör, metall Lön för en CNC-svarvare, metall Lön för en Cylinderborrare Lön för en Cylinderslipare Lön för en Dragbrotschare Lön för en Dragpressare Lön för en Excenterpressare Lön för en Filare Lön för en Filhuggare Lön för en Fjäderspinnare Lön för en Flermaskinsystemoperatör Lön för en Fleroperationsmaskinoperatör, metall Lön för en Flops-operatör Lön för en FMS-operatör Lön för en Fräsare, metall Lön för en Gnistare Lön för en Gradare Lön för en Gängfräsare Lön för en Götslipare Lön för en Götsynare Lön för en Hammarsmed Lön för en Hejarsmed Lön för en Henare Lön för en Hydraulpressare Lön för en Hyvelställare Lön för en Hyvlare, metall Lön för en Hyvlare, NC/CNC-maskin Lön för en Hålslipare Lön för en Jiggborrare Lön för en Jiggmakare Lön för en Kallslagare Lön för en Kallsågare, metall Lön för en Kantpressare, metall Lön för en Kapare, metall Lön för en Karusellsvarvare Lön för en Klensmed Lön för en Klipphyvlare Lön för en Knivtillverkare Lön för en Kopiersvarvare Lön för en Kuggfräsare Lön för en Kugghyvlare Lön för en Kuggslipare Lön för en Kättingsmed Lön för en Laseroperatör, plåt Lön för en Långsvarvare Lön för en Läppare Lön för en Mantelsvetsare Lön för en Maskinhyvlare, metall Lön för en Maskinoperatör, mekanisk verkstad Lön för en Maskinpolerare Lön för en Maskinslipare, metall Lön för en Maskinställare, verktygsmaskiner Lön för en Maskinsvetsare Lön för en Metallduksvävare Lön för en Metallfräsare Lön för en Metallpressare Lön för en Metallsågare Lön för en Metalltryckare Lön för en Modellmakare, metall Lön för en Modelltekniker, metall Lön för en Multipelborrare Lön för en NC-borrare Lön för en NC-fräsare, metall Lön för en NC-hyvlare Lön för en NC-operatör, metall Lön för en NC-programmerare Lön för en NC-svarvare Lön för en NS-borrare Lön för en NS-operatör Lön för en NS-svarvare Lön för en Pelarborrare Lön för en Penetrant, metallprodukter Lön för en Pimsare Lön för en Planfräsare Lön för en Planhyvlare, metall Lön för en Planslipare, metall Lön för en Plåtklippare Lön för en Plåtritsare Lön för en Plåtskärare Lön för en Plåtsågare Lön för en Polerare, metall Lön för en Pressare, metall Lön för en Pressmed Lön för en Programmerare, industrirobotar Lön för en Programmerare, verktygsmaskin Lön för en Prototyptillverkare, metall Lön för en Präglare, metall Lön för en Punktsvetsare Lön för en Radialborrare Lön för en Resårspinnare Lön för en Revolversvarvare Lön för en Riggare, verktygsmaskiner Lön för en Ritsare Lön för en Robotsvetsare Lön för en Robotsvetsoperatör Lön för en Rundslipare Lön för en Räcksmed Lön för en Rörkapare Lön för en Skalsvarvare Lön för en Skylttillverkare, metall, maskin Lön för en Skäggare Lön för en Skärpslipare Lön för en Skärslipare Lön för en Slipare, finbearbetning Lön för en Slipare, metall Lön för en Slipare, NC/CNC-maskin Lön för en Slipare, stål Lön för en Slipare, stålverk Lön för en Smed Lön för en Smidesmekaniker Lön för en Smidesoperatör Lön för en Smärglare Lön för en Sorterare, metallprodukter Lön för en Stansmakare Lön för en Stickare, metall Lön för en Ställare, metall Lön för en Supportsvarvare Lön för en Supporttryckare Lön för en Svarvare, metall Lön för en Svetsare, automat- Lön för en Svetsare, bränn- Lön för en Svetsare, mantel- Lön för en Svetsare, maskin- Lön för en Svetsare, punkt- Lön för en Svetsare, robot- Lön för en Svetsare, söm- Lön för en Svetsoperatör Lön för en Sågare, metall Lön för en Sänkgnistare Lön för en Sänksmed Lön för en Sömsvetsare Lön för en Trumlare Lön för en Trycksvarvare Lön för en Trådgnistare Lön för en Universalfräsare Lön för en Uppsättare, verktygsmaskiner Lön för en Valsslipare Lön för en Valssvarvare Lön för en Verkstadsarbetare, ospec. Lön för en Verkstadsmekaniker, allround Lön för en Verkstadstekniker, maskinoperatör metall Lön för en Verktygsarbetare Lön för en Verktygsfilare Lön för en Verktygsfräsare Lön för en Verktygsmakare Lön för en Verktygsmaskinoperatör Lön för en Verktygsmekaniker Lön för en Verktygsoperatör Lön för en Verktygsskärpare Lön för en Verktygsslipare Lön för en Verktygssmed Lön för en Verktygsställare Lön för en Verktygssvarvare Lön för en Verktygstekniker, maskinoperatör Lön för en Verktygstekniker, verktygsmakare Lön för en Verktygsuppsättare Lön för en Verktygsvårdare Lön för en Ämnesavsynare, stål, metall
Alvesta
TopWork söker Maskinoperatör...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinoperatör, mekanisk verkstad på TopWork Sverige AB i Alvesta
Solna
Serviceman till Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verkstadsmekaniker/verkstadstekniker på Polismyndigheten i Solna
Bollebygd
Robotprogrammerare till industri i Borås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinställare på OnePartnerGroup Borås AB i Bollebygd
Motala
Laseroperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som laseroperatör/laserskärare på J Gruppen AB i Motala
Malmö
Mekaniker till Graphic Packaging International i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verkstadsmekaniker/verkstadstekniker på Adecco Sweden AB i Malmö
Lund
Mekaniker till Graphic Packaging International i Lund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som verkstadsmekaniker/verkstadstekniker på Adecco Sweden AB i Lund
Borås
Robotprogrammerare till industri i Borås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinställare på OnePartnerGroup Borås AB i Borås
Eslöv
Operatör till Sekurit i Eslöv
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinoperatör, mekanisk verkstad på Adecco Sweden AB i Eslöv
Hässleholm
Maskinoperatör till Hässleholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kantpressare på Boxflow Staffing Syd AB i Hässleholm
Åmål
Åmål: Vi söker CNC-operatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Jobbakuten Väst AB i Åmål
Falkenberg
Maskinoperatör med truckkort sökes till kund i Falkenberg!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinoperatör, mekanisk verkstad på Nr.1 Personalpartner AB i Falkenberg
Södertälje
CNC-Operatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på JABBO Bemanning AB i Södertälje
Tomelilla
CNC-Operatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Ikett Personalpartner AB i Tomelilla
Kristinehamn
CNC Operatörer till Albin Components
Ledigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Albin Components AB i Kristinehamn
Vetlanda
Vi söker CNC operatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Vetlanda
Sävsjö
Vi söker CNC operatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Sävsjö
Eksjö
Vi söker CNC operatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Eksjö
Nässjö
Vi söker CNC operatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Nässjö
Nässjö
CNC-operatör till TURAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Nässjö
Jönköping
CNC-operatör till TURAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Jönköping
Vetlanda
CNC-operatör till TURAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Vetlanda
Eksjö
CNC-operatör till TURAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Eksjö
Sävsjö
CNC-operatör till TURAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Sävsjö
Aneby
CNC-operatör till TURAB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Aneby
Eskilstuna
Maskinoperatör inför kommande behov
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinoperatör, mekanisk verkstad på Randstad AB i Eskilstuna
Strängnäs
Maskinoperatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinoperatör, mekanisk verkstad på Randstad AB i Strängnäs
Uppvidinge
Maskinoperatörer till företag i Åseda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinoperatör, mekanisk verkstad på Montico Hr Partner AB i Uppvidinge
Uppvidinge
CNC-operatörer till företag i Åseda
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cnc-operatör/fms-operatör på Montico Hr Partner AB i Uppvidinge
Örkelljunga
TopWork söker kantpressare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kantpressare på TopWork Sverige AB i Örkelljunga
Kristianstad
TopWork söker kantpressare...
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kantpressare på TopWork Sverige AB i Kristianstad