Lönestatistik för en elektronikmontör, reparation 2023

Vad tjänar en elektronikmontör, reparation i månaden? Medellönen är 32900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27300 kronor i yrket medan männen har en lön på 33300 kronor. Se även antennmontör, telekommunikation , antenntekniker och apparatreparatör .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 34200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som elektronikmontör, reparation.

Medellön, snittlön eller medianlön för en elektronikmontör, reparation?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln elektronikmontör, reparation in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Installerar och reparerar data- och telenät samt larm och signalsystem. Installerar, reparerar och utför service på hemelektronik.”

Hur ser lönestatistiken ut för en elektronikmontör, reparation i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för elektronikmontör, reparation skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 32900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som elektronikmontör, reparation? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27300 kronor som elektronikmontör, reparation medan männens lön är 33300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 26800 kronor30200 kronor
2015 25000 kronor28000 kronor
2016 29800 kronor31000 kronor
2017 32200 kronor31400 kronor
2018 25400 kronor31700 kronor
2019 24600 kronor30800 kronor
2020 29100 kronor32200 kronor
2021 27300 kronor33300 kronor

Lönestatistik för elektronikmontör, reparation i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige32000
Stockholm31600
Östra Mellansverige37600
Småland med öarna33000
Sydsverige35700
Västsverige29500
Norra Mellansverige31100
Mellersta Norrland..
Övre Norrland38400

Hur många jobbar som elektronikmontör, reparation i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som elektronikmontör, reparation enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län290
Blekinge och Skåne län670
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län280

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en elektronikmontör, reparation i lön i månaden?

Medellönen för en elektronikmontör, reparation är 32900 kronor.

Hur många jobbar som elektronikmontör, reparation i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som elektronikmontör, reparation eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till elektronikmontör, reparation

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Antennmontör, telekommunikation Lön för en Antenntekniker Lön för en Apparatreparatör Lön för en Automationstekniker, ospec Lön för en Billarmsinstallatör Lön för en Brandlarmsinstallatör Lön för en Bredbandsinstallatör Lön för en Bredbandstekniker Lön för en Datamaskinreparatör Lön för en Datatekniker, reparatör Lön för en Datorreparatör Lön för en Elektroniker Lön för en Elektronikmontör, reparation Lön för en Elektronikreparatör Lön för en Fiberdragare Lön för en Fiberinstallatör Lön för en Fibersvetsare Lön för en Fibertekniker, installation, skarvning Lön för en Hemelektronikreparatör Lön för en Hushållsmaskinreparatör Lön för en Installationstekniker, bredband Lön för en Installationstekniker, larm Lön för en Installatör, bredband Lön för en Instrumentelektriker Lön för en Instrumenttekniker, elektronik Lön för en Kabeloperatör, installation svagström Lön för en Kommunikationselektriker Lön för en Kontorsmaskinreparatör Lön för en Larminstallatör Lön för en Larmtekniker Lön för en Ledningsmontör, tele Lön för en Linjemontör, tele Lön för en Linjemästare, tele Lön för en Masttekniker Lön för en Mobilreparatör Lön för en Montör, reparation tele-elektronik Lön för en Optofibertekniker Lön för en Optotekniker Lön för en PC-tekniker, hårdvara Lön för en Processtekniker, styr- o. reglerteknik Lön för en Projektledare, larm Lön för en Radioreparatör Lön för en Reglermekaniker Lön för en Reglertekniker Lön för en Reparationstekniker Lön för en Reparatör, apparat- Lön för en Reparatör, datorer Lön för en Reparatör, elektronik Lön för en Reparatör, hushållsmaskiner Lön för en Servicemontör, el-tele Lön för en Servicemontör, hushållsmaskiner Lön för en Servicetekniker, automationstekniker Lön för en Servicetekniker, data Lön för en Servicetekniker, el-tele Lön för en Servicetekniker, hushållsmaskiner Lön för en Servicetekniker, kontorsmaskiner Lön för en Servicetekniker, telefoner Lön för en Signalmontör Lön för en Signalmästare Lön för en Signalreparatör Lön för en Signaltekniker, järnväg Lön för en Styr- och reglermekaniker Lön för en Styr- och reglertekniker Lön för en Svagströmselektriker Lön för en Svagströmsmontör Lön för en Symaskinsreparatör Lön för en Telefonmontör, installation Lön för en Teleinstallatör Lön för en Telelinjemontör Lön för en Telemontör, installation Lön för en Telereparatör Lön för en Telesignalmontör Lön för en Telesignalreparatör Lön för en Teletekniker, installation, reparation Lön för en Teletekniker, linjemontör Lön för en Televäxelmontör Lön för en TV-reparatör Lön för en TV-tekniker Lön för en Videoreparatör Lön för en Videotekniker, reparation Lön för en Vitvarumontör, reparation Lön för en Vitvarureparatör
Göteborg
Tekniker till expansiva mcare i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som elektronikreparatör på Temp-Team Sverige AB i Göteborg
Göteborg
Kundmottagare till mcare i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som elektronikreparatör på Temp-Team Sverige AB i Göteborg
Uppsala
Larmtekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på PreGard AB i Uppsala
Solna
Supporttekniker till Solna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, data på Aditro Logistics Staffing AB i Solna
Katrineholm
CERTEGO i Katrineholm söker säkerhetstekniker inriktning elektronik!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Certego AB i Katrineholm
Malmö
Maskinreparatör - handmaskiner inom bygg/ riv.
Ledigt jobb som elektronikreparatör på 3T Sverige AB i Malmö
Norrköping
Säkerhetstekniker till Assemblin El i Norrköping
Ledigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Assemblin El AB i Norrköping
Stockholm
Servicetekniker inom utställningsverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm
Göteborg
Instrumenttekniker Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som instrumentelektriker/instrumenttekniker på AFRY AB i Göteborg
Karlstad
Fälttekniker till Transtema
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teletekniker på Transtema Network Services AB i Karlstad
Stockholm
Fiberprojektörer inom kommunikationsnät
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fibertekniker/optotekniker på Procruitment AB i Stockholm
Jönköping
Reparatör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som elektronikreparatör på Riksbyggen ekonomisk förening i Jönköping
Linköping
Automationsingenjör till VA Ingenjörerna!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som styr- och reglertekniker på Sententia Rekrytering & Konsult AB i Linköping
Ludvika
Resande servicetekniker till Kuben Ventilation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Ludvika
Avesta
Resande servicetekniker till Kuben Ventilation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Avesta
Borlänge
Resande servicetekniker till Kuben Ventilation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Borlänge
Falun
Resande servicetekniker till Kuben Ventilation
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Falun
Eskilstuna
Vi söker servicetekniker till en automatiserad varuterminal i Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Lernia Bemanning AB i Eskilstuna
Skellefteå
Instrumenttekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som instrumentelektriker/instrumenttekniker på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Skellefteå
Instrument technician
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som instrumentelektriker/instrumenttekniker på Northvolt Ett AB i Skellefteå
Sölvesborg
Instrumenttekniker till världsomfattande AAK i Karlshamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som instrumentelektriker/instrumenttekniker på Maxkompetens Sverige AB i Sölvesborg
Västerås
Elmontör sökes omgående till Västerås
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som elektronikreparatör på Jobandtalent People Sweden AB i Västerås
Stockholm
Larmtekniker sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Luleå
Säljande Säkerhetskonsult till Luleå
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Sector Alarm AB i Luleå
Burlöv
Servicetekniker Region Skåne
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Nordic Easc AB i Burlöv
Svedala
Fibertekniker
Ledigt jobb som fibertekniker/optotekniker på Connect Fiber Sweden AB i Svedala
Karlstad
Underhållselektriker till restaurangbranschen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Industri Support Värmland AB i Karlstad
Uppsala
Fibertekniker till växande företag
Ledigt jobb som fibertekniker/optotekniker på Kabelgruppen i uppsala AB i Uppsala
Karlstad
Projektledare till Telos Telemontage!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Academic Work Sweden AB i Karlstad
Älvdalen
ResandeTelekomtekniker inom 5G Mälardalen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som teletekniker på Barona Teknik & Installation AB i Älvdalen