Lön tv-tekniker 2024

- Lönestatistik för en tv-teknikerVad tjänar en tv-tekniker i månaden? Medellönen för 2024 är:

32 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 27300 kronor i yrket medan männen har en lön på 33300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 34200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som tv-tekniker.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en tv-tekniker i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en tv-tekniker

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 197 kronor.

Dagslön för en tv-tekniker

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1567 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en tv-tekniker kvar i lön efter skatt? En tv-tekniker får ut 22 168 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 32 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 609 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 3 819 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 21 kronor
Lönen efter skatt 22 168 kronor


Sök lediga jobb som tv-tekniker

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som tv-tekniker eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Stockholm på Safeguard Sweden AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Ta Steget In i Säkerhetsbranschen med Safeguard

Ledigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Safeguard Sweden AB i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Larmtekniker till Safeguard

Ledigt jobb som servicetekniker, elektronik på Safeguard Sweden AB i Stockholm

Läs om jobbet
Göteborg
Servicetekniker Labutrustning

Ledigt jobb som hushållsmaskinreparatör/vitvarureparatör på Labteam Scandinavia AB i Göteborg

Läs om jobbet

Vad gör en tv-tekniker?

Vi har inga detaljer kring vad en tv-tekniker jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Installerar och reparerar data- och telenät samt larm och signalsystem. Installerar, reparerar och utför service på hemelektronik.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en tv-tekniker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för tv-tekniker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34200 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 32900 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som tv-tekniker?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som tv-tekniker.

Ungefär 9800 jobbar som elektronikreparatörer och kommunikationselektriker i landet, av dessa är cirka 4 procent kvinnor och 96 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en liten konkurrens om anställningarna för elektronikreparatörer och kommunikationselektriker det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för elektronikreparatörer och kommunikationselektriker kommer vara stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som tv-tekniker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 27300 kronor som tv-tekniker medan männens lön är 33300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som tv-tekniker.

Lönestatistik för tv-tekniker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige32 000 kronor
Stockholm31 600 kronor
Östra Mellansverige37 600 kronor
Småland med öarna33 000 kronor
Sydsverige35 700 kronor
Västsverige29 500 kronor
Norra Mellansverige31 100 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland38 400 kronor


Hur många jobbar som tv-tekniker i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som tv-tekniker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län290
Blekinge och Skåne län670
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län280

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en tv-tekniker i lön i månaden?

Medellönen för en tv-tekniker är 32900 kronor.

Hur många jobbar som tv-tekniker i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en tv-tekniker?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 27300 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 33300 kronor.

Hur mycket betalar en tv-tekniker i skatt?

En tv-tekniker betalar i snitt 9449 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln tv-tekniker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som tv-tekniker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till tv-tekniker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Antennmontör, telekommunikation Lön för en Antenntekniker Lön för en Apparatreparatör Lön för en Automationstekniker, ospec Lön för en Billarmsinstallatör Lön för en Brandlarmsinstallatör Lön för en Bredbandsinstallatör Lön för en Bredbandstekniker Lön för en Datamaskinreparatör Lön för en Datatekniker, reparatör Lön för en Datorreparatör Lön för en Elektroniker Lön för en Elektronikmontör, reparation Lön för en Elektronikreparatör Lön för en Fiberdragare Lön för en Fiberinstallatör Lön för en Fibersvetsare Lön för en Fibertekniker, installation, skarvning Lön för en Hemelektronikreparatör Lön för en Hushållsmaskinreparatör Lön för en Installationstekniker, bredband Lön för en Installationstekniker, larm Lön för en Installatör, bredband Lön för en Instrumentelektriker Lön för en Instrumenttekniker, elektronik Lön för en Kabeloperatör, installation svagström Lön för en Kommunikationselektriker Lön för en Kontorsmaskinreparatör Lön för en Larminstallatör Lön för en Larmtekniker Lön för en Ledningsmontör, tele Lön för en Linjemontör, tele Lön för en Linjemästare, tele Lön för en Masttekniker Lön för en Mobilreparatör Lön för en Montör, reparation tele-elektronik Lön för en Optofibertekniker Lön för en Optotekniker Lön för en PC-tekniker, hårdvara Lön för en Processtekniker, styr- o. reglerteknik Lön för en Projektledare, larm Lön för en Radioreparatör Lön för en Reglermekaniker Lön för en Reglertekniker Lön för en Reparationstekniker Lön för en Reparatör, apparat- Lön för en Reparatör, datorer Lön för en Reparatör, elektronik Lön för en Reparatör, hushållsmaskiner Lön för en Servicemontör, el-tele Lön för en Servicemontör, hushållsmaskiner Lön för en Servicetekniker, automationstekniker Lön för en Servicetekniker, data Lön för en Servicetekniker, el-tele Lön för en Servicetekniker, hushållsmaskiner Lön för en Servicetekniker, kontorsmaskiner Lön för en Servicetekniker, telefoner Lön för en Signalmontör Lön för en Signalmästare Lön för en Signalreparatör Lön för en Signaltekniker, järnväg Lön för en Styr- och reglermekaniker Lön för en Styr- och reglertekniker Lön för en Svagströmselektriker Lön för en Svagströmsmontör Lön för en Symaskinsreparatör Lön för en Telefonmontör, installation Lön för en Teleinstallatör Lön för en Telelinjemontör Lön för en Telemontör, installation Lön för en Telereparatör Lön för en Telesignalmontör Lön för en Telesignalreparatör Lön för en Teletekniker, installation, reparation Lön för en Teletekniker, linjemontör Lön för en Televäxelmontör Lön för en TV-reparatör Lön för en TV-tekniker Lön för en Videoreparatör Lön för en Videotekniker, reparation Lön för en Vitvarumontör, reparation Lön för en Vitvarureparatör
Stockholm
Larm- och säkerhetstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Safeguard Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Ta Steget In i Säkerhetsbranschen med Safeguard
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Safeguard Sweden AB i Stockholm
Stockholm
Larmtekniker till Safeguard
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Safeguard Sweden AB i Stockholm
Göteborg
Servicetekniker Labutrustning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hushållsmaskinreparatör/vitvarureparatör på Labteam Scandinavia AB i Göteborg
Jönköping
CIND söker installationstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Flit i Sverige AB i Jönköping
Karlshamn
Mast- och Teletekniker inom telekom
Ledigt jobb som teletekniker på Innotel AB i Karlshamn
Arvidsjaur
Simulatortekniker till K 4 Norrlands dragonregemente
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Försvarsmakten i Arvidsjaur
Malmö
Projektledare säkerhetsinstallationer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Malmö kommun i Malmö
Malmö
Tekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Jobway AB i Malmö
Linköping
Framtida expert inom den analoga signalkedjan
Ledigt jobb som elektronikreparatör på Netjobs Group AB i Linköping
Linköping
Firmware- och FPGA-utvecklare
Ledigt jobb som teletekniker på Netjobs Group AB i Linköping
Ljungby
Servicetekniker Ljungby - Växjö - Älmhult
Ledigt jobb som servicetekniker, elektronik på Netjobs Group AB i Ljungby
Jönköping
Service Planner
Ledigt jobb som servicetekniker, elektronik på Netjobs Group AB i Jönköping
Stockholm
Apparatbyggare -Teknisk montör
Ledigt jobb som elektronikreparatör på Netjobs Group AB i Stockholm
Linköping
Teknisk doktor inom signalbehandling
Ledigt jobb som teletekniker på Netjobs Group AB i Linköping
Göteborg
Servicetekniker till kommande uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Aditro Logistics Staffing AB i Göteborg
Norrköping
Deltidsjobb hos Fixiphone Norrköping, ingen erfarenhet krävs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, data på fixphone västerbotten AB i Norrköping
Jönköping
Deltidsjobb hos Fixiphone Jönköping, ingen erfarenhet krävs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, data på fixphone västerbotten AB i Jönköping
Stockholm
Infraprojektör till marknadsledande leverantör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fibertekniker/fiberinstallatör på Meet a Group international AB i Stockholm
Gotland
Larmtekniker
Ledigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Jbt Security AB i Gotland
Malmö
Servicetekniker till Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hushållsmaskinreparatör/vitvarureparatör på 2Complete AB i Malmö
Strängnäs
Servicetekniker till Anstalten Mariefred
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, data på Kriminalvården i Strängnäs
Norrköping
Automationselektriker till Sulfatfabriken på Billerud i Skärblacka
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som instrumentelektriker/instrumenttekniker på Billerud Sweden AB i Norrköping
Stenungsund
Instrumenttekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som instrumentelektriker/instrumenttekniker på INOVYN Sverige AB i Stenungsund
Linköping
Behörig ingenjör inbrottslarm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Unik Resurs i Sverige AB i Linköping
Stockholm
Servicetekniker inom Styr & Regler
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som servicetekniker, elektronik på Stockholms Styr-Team AB i Stockholm
Stockholm
Elektronikspecialist
Ledigt jobb som elektronikreparatör på Firefly AB i Stockholm
Botkyrka
Säkerhetstekniker/elektriker till Biab Lås & Larm
Ledigt jobb som larminstallatör/larmtekniker på Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
Stockholm
Resande servicetekniker
Ledigt jobb som servicetekniker, elektronik på Firefly AB i Stockholm
Resande servicetekniker till brandtekniska säkerhetssystem
Ledigt jobb som servicetekniker, elektronik på Firefly AB i