Lönestatistik för en bandtraktorförare 2023

Vad tjänar en bandtraktorförare i månaden? Medellönen är 33000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 31200 kronor i yrket medan männen har en lön på 33100 kronor. Se även anläggare, maskinförare , anläggningsarbetare, maskinförare och anläggningsmaskinförare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 34400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som bandtraktorförare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en bandtraktorförare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 33000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln bandtraktorförare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Kör maskiner för grävning, schaktning och lastning av till exempel jord, sten, grus och sand samt för beläggning av asfalt, betong m.m. Sköter och övervakar mudderverk och pålmaski­ner. Kör maskiner för gatusopning och snöröjning samt is- och pistmaskiner.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bandtraktorförare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bandtraktorförare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 34400 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 33000 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bandtraktorförare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 31200 kronor som bandtraktorförare medan männens lön är 33100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor28400 kronor
2015 37000 kronor28900 kronor
2016 28700 kronor30000 kronor
2017 32400 kronor30800 kronor
2018 28700 kronor32200 kronor
2019 31800 kronor33100 kronor
2020 32600 kronor32500 kronor
2021 31200 kronor33100 kronor

Lönestatistik för bandtraktorförare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige32500
Stockholm31400
Östra Mellansverige32300
Småland med öarna30000
Sydsverige33200
Västsverige33600
Norra Mellansverige31700
Mellersta Norrland..
Övre Norrland35300

Hur många jobbar som bandtraktorförare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som bandtraktorförare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län240
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län990

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bandtraktorförare i lön i månaden?

Medellönen för en bandtraktorförare är 33000 kronor.

Hur många jobbar som bandtraktorförare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bandtraktorförare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till bandtraktorförare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, maskinförare Lön för en Anläggningsarbetare, maskinförare Lön för en Anläggningsmaskinförare Lön för en Asfaltarbetare, maskinförare Lön för en Asfaltmaskinförare Lön för en Asfaltmaskinist, maskinförare Lön för en Asfaltverksmaskinist, maskinförare Lön för en Asfaltverksskötare, maskinförare Lön för en Avisare Lön för en Avisningsmaskinförare Lön för en Avverkningsmaskinförare Lön för en Bandlastarförare Lön för en Bandschaktarförare Lön för en Bandtraktorförare Lön för en Barkmaskinskötare, skogsbruk Lön för en Beläggningsmaskinförare Lön för en Bergtruckförare Lön för en Brokranförare Lön för en Bromaskinist Lön för en Byggkranförare Lön för en Byggnadskranförare Lön för en Elevatorskötare Lön för en Flismaskinförare, skogsbruk Lön för en Färjvakt Lön för en Gaffeltruckförare Lön för en Gatumaskinförare Lön för en Godshissförare Lön för en Gruvtruckförare Lön för en Grävlastarförare, anläggning Lön för en Grävmaskinförare Lön för en Grävmaskinförare, skogsbruk Lön för en Grävmaskinist Lön för en Hamnarbetare, truckförare Lön för en Hissförare, godshiss Lön för en Hjullastarförare Lön för en Isarbetare, tillverkning Lön för en Ismaskinförare Lön för en Kranförare Lön för en Lantarbetare, maskinförare Lön för en Lastmaskinförare Lön för en Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott Lön för en Liftbiträde Lön för en Liftmaskinist Lön för en Liftskötare Lön för en Liftvärd Lön för en Linbaneskötare Lön för en Lyftkranförare Lön för en Markberedningsförare, skogsbruk Lön för en Maskinbarkare, skogsbruk Lön för en Maskinförare, anläggning Lön för en Maskinförare, lantbruk Lön för en Maskinförare, renhållning Lön för en Maskinförare, skogsbruk Lön för en Maskinförare, täckdikning Lön för en Maskinist, bro, sluss Lön för en Maskinist, gräv- Lön för en Maskinist, lift- Lön för en Mobilkranförare Lön för en Mudderverksskötare Lön för en Muddringsmaskinförare Lön för en Parkpistare Lön för en Pistmaskinförare Lön för en Pontonkranförare Lön för en Portalkranförare Lön för en Processorförare, skogsbruk Lön för en Pålmaskinförare Lön för en Renhållningsmaskinförare Lön för en Rivningsarbetare, maskinförare Lön för en Schaktvagnförare Lön för en Skidliftskötare Lön för en Skogsarbetare, maskinförare Lön för en Skogsavverkare, maskinförare Lön för en Skogsentreprenör Lön för en Skogsmaskinförare Lön för en Skogstraktorförare Lön för en Skotarförare, skogsbruk Lön för en Skördarförare, skogsbruk Lön för en Slussmaskinist Lön för en Snöröjare, maskin Lön för en Snöröjningsledare, Fältmästare Lön för en Sopmaskinförare Lön för en Spelskötare Lön för en Stuveriarbetare, truckförare Lön för en Teleskoptruckförare, anläggning Lön för en Telferförare Lön för en Terminalarbetare, truckförare Lön för en Tornkranförare Lön för en Torvmaskinförare Lön för en Traktorförare, industri Lön för en Traktorförare, lantbruk Lön för en Traktorförare, skogsbruk Lön för en Traktorförare, snöröjning Lön för en Transportörskötare Lön för en Traversförare Lön för en Truckförare, berg- eller gruvtruck Lön för en Truckförare, lyfttruck Lön för en Truckoperatör Lön för en Utlastare Lön för en Vinschman Lön för en Väghyvelförare Lön för en Väghyvelmaskinförare Lön för en Vägmaskinförare Lön för en Vältförare
Stockholm
Erfaren maskinförare sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Grävmaskinist sökes!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Maskinförare sökes för uppdrag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Stockholm
Maskinförare sökes för uppdrag i Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lastmaskinförare på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Norrköping
Maskinförare till Returpunkt Norrköping - semestervikariat
Ledigt jobb som lastmaskinförare på Nodra AB i Norrköping
Maskinførere søges til København
Ledigt jobb som grävmaskinförare på Bossov Entreprise i
Surahammar
Maskinist
Ledigt jobb som grävmaskinförare på JNS Mark AB i Surahammar
Östersund
Lastmaskinförare till Rannåsen bergtäkt, Stonematerials North
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lastmaskinförare på NCC AB i Östersund
Botkyrka
Grävmaskinist till Addstruction
Ledigt jobb som grävmaskinförare på Tillväxt Botkyrka AB i Botkyrka
Trollhättan
Produktionsarbetare sökes till Stena Recycling i Trollhättan!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Premier Service Sverige AB i Trollhättan
Nässjö
Grävmaskinsförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Jh Lindbergs Stängselmontage AB i Nässjö
Växjö
Maskinist till växande bolag
Ledigt jobb som grävmaskinförare på Human Solutions AB i Växjö
Södertälje
Grävmaskinist
Ledigt jobb som grävmaskinförare på Söder transport & schakt AB i Södertälje
Lund
Krossmaskinist till Södra Sandby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på NCC AB i Lund
Huddinge
Vi söker Hjullastarförare inom återvinning - Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Sigtuna
Lastmaskinförare till Arlandakrossen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lastmaskinförare på NCC AB i Sigtuna
Södertälje
Maskinist sopning/snöröjning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lastmaskinförare på maskin & truckex AB i Södertälje
Huddinge
Vi söker Hjullastarförare inom återvinning - Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Karlstad
Borrvagnsförare till Kalvsjöholmsbolaget
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Maxkompetens Sverige AB i Karlstad
Halmstad
Borrvagnsförare till Kalvsjöholmsbolaget
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Maxkompetens Sverige AB i Halmstad
Jönköping
Borrvagnsförare till Kalvsjöholmsbolaget
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Maxkompetens Sverige AB i Jönköping
Göteborg
Borrvagnsförare till Kalvsjöholmsbolaget
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grävmaskinförare på Maxkompetens Sverige AB i Göteborg
Huddinge
Vi söker Hjullastarförare inom återvinning - Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Halmstad
Traktorförare till Renhållning (sommarjobb)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som renhållningsmaskinförare på Halmstads kommun i Halmstad
Huddinge
Vi söker Hjullastarförare inom återvinning - Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Huddinge
Vi söker Hjullastarförare inom återvinning - Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Huddinge
Vi söker Hjullastarförare inom återvinning - Huddinge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Simplex Bemanning AB i Huddinge
Skellefteå
Vi söker sommarjobbare till underhåll ovan jord!
Ledigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Björkdalsgruvan AB i Skellefteå
Skellefteå
Vi söker en Maskinförare/rondör till våra dammar
Ledigt jobb som lastmaskinförare på Björkdalsgruvan AB i Skellefteå
Ekerö
Transportledare till Drottningsholms Entreprenad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som hjullastarförare, godshantering på Prowork Bemanning AB i Ekerö