Lönestatistik för en avverkningsmaskinförare 2023

Vad tjänar en avverkningsmaskinförare i månaden? Medellönen är 29800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. När det gäller könen så tjänar männen i snitt 29800 i yrket. Någon aktuell lönestatistik för kvinnor finns inte. Det kan bero på att för få kvinnor jobbar inom yrket. Se även anläggare, maskinförare , anläggningsarbetare, maskinförare och anläggningsmaskinförare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 29800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som avverkningsmaskinförare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en avverkningsmaskinförare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 29800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln avverkningsmaskinförare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Kör skogsmaskiner i samband med gallring och slutavverkning av skog. Kör och sköter jordbruksmaskiner exempelvis i samband med plöjning, harvning, sådd och skörd.”

Hur ser lönestatistiken ut för en avverkningsmaskinförare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för avverkningsmaskinförare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 29800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som avverkningsmaskinförare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en avverkningsmaskinförare tjänar männen i snitt 29800 i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor25200 kronor
2015 0 kronor26100 kronor
2016 0 kronor26900 kronor
2017 0 kronor27700 kronor
2018 0 kronor27600 kronor
2019 0 kronor27800 kronor
2020 0 kronor28700 kronor
2021 0 kronor29800 kronor

Lönestatistik för avverkningsmaskinförare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige28700
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige30500
Mellersta Norrland29700
Övre Norrland..

Hur många jobbar som avverkningsmaskinförare i Sverige?

Det är totalt 7400 personer som idag är anställda som avverkningsmaskinförare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en avverkningsmaskinförare i lön i månaden?

Medellönen för en avverkningsmaskinförare är 29800 kronor.

Hur många jobbar som avverkningsmaskinförare i Sverige?

Det finns 7400 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som avverkningsmaskinförare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till avverkningsmaskinförare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Anläggare, maskinförare Lön för en Anläggningsarbetare, maskinförare Lön för en Anläggningsmaskinförare Lön för en Asfaltarbetare, maskinförare Lön för en Asfaltmaskinförare Lön för en Asfaltmaskinist, maskinförare Lön för en Asfaltverksmaskinist, maskinförare Lön för en Asfaltverksskötare, maskinförare Lön för en Avisare Lön för en Avisningsmaskinförare Lön för en Avverkningsmaskinförare Lön för en Bandlastarförare Lön för en Bandschaktarförare Lön för en Bandtraktorförare Lön för en Barkmaskinskötare, skogsbruk Lön för en Beläggningsmaskinförare Lön för en Bergtruckförare Lön för en Brokranförare Lön för en Bromaskinist Lön för en Byggkranförare Lön för en Byggnadskranförare Lön för en Elevatorskötare Lön för en Flismaskinförare, skogsbruk Lön för en Färjvakt Lön för en Gaffeltruckförare Lön för en Gatumaskinförare Lön för en Godshissförare Lön för en Gruvtruckförare Lön för en Grävlastarförare, anläggning Lön för en Grävmaskinförare Lön för en Grävmaskinförare, skogsbruk Lön för en Grävmaskinist Lön för en Hamnarbetare, truckförare Lön för en Hissförare, godshiss Lön för en Hjullastarförare Lön för en Isarbetare, tillverkning Lön för en Ismaskinförare Lön för en Kranförare Lön för en Lantarbetare, maskinförare Lön för en Lastmaskinförare Lön för en Lastmaskinskötare, gruva, stenbrott Lön för en Liftbiträde Lön för en Liftmaskinist Lön för en Liftskötare Lön för en Liftvärd Lön för en Linbaneskötare Lön för en Lyftkranförare Lön för en Markberedningsförare, skogsbruk Lön för en Maskinbarkare, skogsbruk Lön för en Maskinförare, anläggning Lön för en Maskinförare, lantbruk Lön för en Maskinförare, renhållning Lön för en Maskinförare, skogsbruk Lön för en Maskinförare, täckdikning Lön för en Maskinist, bro, sluss Lön för en Maskinist, gräv- Lön för en Maskinist, lift- Lön för en Mobilkranförare Lön för en Mudderverksskötare Lön för en Muddringsmaskinförare Lön för en Parkpistare Lön för en Pistmaskinförare Lön för en Pontonkranförare Lön för en Portalkranförare Lön för en Processorförare, skogsbruk Lön för en Pålmaskinförare Lön för en Renhållningsmaskinförare Lön för en Rivningsarbetare, maskinförare Lön för en Schaktvagnförare Lön för en Skidliftskötare Lön för en Skogsarbetare, maskinförare Lön för en Skogsavverkare, maskinförare Lön för en Skogsentreprenör Lön för en Skogsmaskinförare Lön för en Skogstraktorförare Lön för en Skotarförare, skogsbruk Lön för en Skördarförare, skogsbruk Lön för en Slussmaskinist Lön för en Snöröjare, maskin Lön för en Snöröjningsledare, Fältmästare Lön för en Sopmaskinförare Lön för en Spelskötare Lön för en Stuveriarbetare, truckförare Lön för en Teleskoptruckförare, anläggning Lön för en Telferförare Lön för en Terminalarbetare, truckförare Lön för en Tornkranförare Lön för en Torvmaskinförare Lön för en Traktorförare, industri Lön för en Traktorförare, lantbruk Lön för en Traktorförare, skogsbruk Lön för en Traktorförare, snöröjning Lön för en Transportörskötare Lön för en Traversförare Lön för en Truckförare, berg- eller gruvtruck Lön för en Truckförare, lyfttruck Lön för en Truckoperatör Lön för en Utlastare Lön för en Vinschman Lön för en Väghyvelförare Lön för en Väghyvelmaskinförare Lön för en Vägmaskinförare Lön för en Vältförare
Järfälla
Bonde och jordbruksförvaltare till Järfälla kommun
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Järfälla kommun i Järfälla
Upplands Väsby
Maskinförare Lantbruk till Sättra Gård
Ledigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Thread AB i Upplands Väsby
Eskilstuna
Traktorförare till skördeteamet!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Gräscenter i Eskilstuna AB i Eskilstuna
Kristianstad
Maskinförare skoljordbruket
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Hushållningssällskapets Kompetensutveckling i Sy i Kristianstad
Hammarö
Skogsmaskinförare till Fryksdalen, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som skogsmaskinförare på Stora Enso AB i Hammarö
Uppsala
Medarbetare inom lantbruk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Medicago AB i Uppsala
Gotland
Maskin och traktorförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Ryftes Grönsaker AB i Gotland
Norrköping
Maskinförare som kan starta omgående
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Reinhold Entreprenad AB i Norrköping
Piteå
Div. arbete skogsföretag
Ledigt jobb som grävmaskinförare, skogsbruk på Curly Trading AB i Piteå
Traktorförare
Ledigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Lantmännen ek för i
Kumla
Gårdsresurs till Axima Kumla
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Axima AB i Kumla
Höganäs
Maskin- och traktorförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Splendor Plant AB i Höganäs
Pajala
Maskinförare sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Snells Entreprenad AB i Pajala
Kungsbacka
Traktor/Maskinförare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Arnessons Maskintjänst och Foder AB i Kungsbacka
Karlstad
Traktorförare sökes
Ledigt jobb som maskinförare, lantbruk/traktorförare, lantbruk på Johansson, Jan Gunnar i Karlstad
Luleå
Skogsmaskinförare
Ledigt jobb som skördarförare, skogsbruk på Vb Skog AB i Luleå