Lön vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki - Lönestatistik för en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki 2023

Vad tjänar en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i månaden? Medellönen är 34100 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 34100 kronor i yrket medan männen har en lön på 34100 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 36100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki.


TopplistorVad tjänar en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki?

Vi har inga detaljer kring vad en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom friskvård, sport och handel. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom friskvård, sport och fritid samt ansvarar för personal.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 34100 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 34100 kronor som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki medan männens lön är 34100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor0 kronor
2015 0 kronor0 kronor
2016 0 kronor33000 kronor
2017 29000 kronor41400 kronor
2018 35200 kronor37000 kronor
2019 32600 kronor0 kronor
2020 32200 kronor0 kronor
2021 34100 kronor34100 kronor

Lönestatistik för vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige..
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i lön i månaden?

Medellönen för en vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki är 34100 kronor.

Hur många jobbar som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till vd, inom friskvård och sport, utan chefshierarki

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Badföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Badföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Biografföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Djurparkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Djurparkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Fritidschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Fritidschef, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef Lön för en Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Hallföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef Lön för en Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef Lön för en Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef Lön för en Ridskolechef, funktions- eller mellanchef Lön för en Ridskolechef, verksamhetsnära chef Lön för en Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Turistchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Turistchef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom friskvård och sport, utan chefshierarki