Lön travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchefVad tjänar en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

¤¤¤ kronor


Se även lönestatistik för:

När det gäller statistik för könen så saknas det tyvärr aktuell statistik.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är .. kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt NaN kronor.

Dagslön för en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara NaN kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef får ut ¤¤¤ kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren ¤¤¤ kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt ¤¤¤ kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) ¤¤¤ kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt ¤¤¤ kronor
Lönen efter skatt ¤¤¤ kronor


Vad gör en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande verksamheten inom friskvård, sport och fritid, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För just det här yrket saknas aktuell statistik för skillnader mellan könen.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige¤¤¤ kronor
Stockholm¤¤¤ kronor
Östra Mellansverige¤¤¤ kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige¤¤¤ kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef är .. kronor.

Hur många jobbar som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef?

"text": "Det finns ingen statistik kring jämställdhet i lönen för det här yrket."

Hur mycket betalar en travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef i skatt?

En travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef betalar i snitt NaN i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Badföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Badföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Biografföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Biografföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Djurparkschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Djurparkschef, verksamhetsnära chef Lön för en Fritidschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Fritidschef, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, golfbana, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, golfbana, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, idrottshall, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, idrottshall, verksamhetsnära chef Lön för en Golfbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Golfbaneföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Hallföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Hallföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Idrottshallsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Idrottshallsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Idrottsplatschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Idrottsplatschef, verksamhetsnära chef Lön för en Intendent, golfklubb, funktions- eller mellanchef Lön för en Intendent, golfklubb, verksamhetsnära chef Lön för en Ridskolechef, funktions- eller mellanchef Lön för en Ridskolechef, verksamhetsnära chef Lön för en Simhallsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Simhallsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Sportanläggningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Sportanläggningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Sporthallsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Sporthallsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Travbaneföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Travbaneföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Turistchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Turistchef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom friskvård och sport, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom friskvård och sport, utan chefshierarki