Lön vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchefVad tjänar en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

73 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 68500 kronor i yrket medan männen har en lön på 85500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 82500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 73000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 437 kronor.

Dagslön för en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 3476 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef får ut 45 916 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 73 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 12 723 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 8 663 kronor
Statlig skatt 4 368 kronor
Begravningsskatt 47 kronor
Lönen efter skatt 45 916 kronor


Vad gör en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 82500 kronor

 • Kommunalanställd: 65000 kronor

 • Regionanställd 81100 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 62600 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 68500 kronor som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 85500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige67 300 kronor
Stockholm75 000 kronor
Östra Mellansverige73 900 kronor
Småland med öarna64 100 kronor
Sydsverige70 900 kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige67 200 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland70 800 kronor


Hur många jobbar som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 3100 personer som idag är anställda som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3 100
Stockholm och Stockholms län730
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län520
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län220
Blekinge och Skåne län390
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län240
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län150

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef är 73000 kronor.

Hur många jobbar som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 3100 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 68500 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 85500 kronor.

Hur mycket betalar en vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef i skatt?

En vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef betalar i snitt 25801 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef Lön för en Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef Lön för en Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef Lön för en Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef Lön för en Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshierarki Lön för en Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef Lön för en Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef Lön för en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Primärvårdschef, verksamhetsnära chef Lön för en Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Sjukhemschef, verksamhetsnära chef Lön för en Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef Lön för en Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef Lön för en Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Tandvårdschef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki Lön för en Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef Lön för en Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef Lön för en Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef