Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef lön - Vad tjänar man som sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef – Vad tjänar en sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef i medellön?

Medellönen för en sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef är

67 300 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 82 300 kronor
Kommunalanställd 62 000 kronor
Landstingsanställning 78 500 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 53 600 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53 600 kronor 74 000 kronor
2015 51 600 kronor 73 500 kronor
2016 56 300 kronor 72 300 kronor
2017 64 300 kronor 78 100 kronor
2018 63 300 kronor 80 000 kronor
2019 67 100 kronor 82 800 kronor
2020 67 300 kronor 0 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige3100
Stockholm och Stockholms län730
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län520
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län220
Blekinge och Skåne län390
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län240
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län150

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 75000 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige67300
Stockholm75000
Östra Mellansverige73900
Småland med öarna64100
Sydsverige70900
Västsverige..
Norra Mellansverige67200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland70800

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef

Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef

Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefsöverläkare, verksamhetsnära chef

Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef

Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshierarki

Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef

Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef

Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för primärvårdschef, funktions- eller mellanchef

Primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för primärvårdschef, verksamhetsnära chef

Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukhemschef, funktions- eller mellanchef

Sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukhemschef, verksamhetsnära chef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef

Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef

Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef

Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tandvårdschef, funktions- eller mellanchef

Tandvårdschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tandvårdschef, verksamhetsnära chef

VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vd, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki

Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdcentralchef, verksamhetsnära chef

Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef

Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef

Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdenhetschef, verksamhetsnära chef

Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef

Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vårdföreståndare, verksamhetsnära chef

Lediga jobb för sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef