Lönestatistik för en distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 73000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 68500 kronor i yrket medan männen har en lön på 85500 kronor. Se även avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef , avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef och chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 82500 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 73000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom hälso- och sjukvård, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 82500 kronor

 • Kommunalanställd: 65000 kronor

 • Regionanställd 81100 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 62600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 68500 kronor som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 85500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53600 kronor74000 kronor
2015 51600 kronor73500 kronor
2016 56300 kronor72300 kronor
2017 64300 kronor78100 kronor
2018 63300 kronor80000 kronor
2019 67100 kronor82800 kronor
2020 67300 kronor0 kronor
2021 68500 kronor85500 kronor

Lönestatistik för distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige67300
Stockholm75000
Östra Mellansverige73900
Småland med öarna64100
Sydsverige70900
Västsverige..
Norra Mellansverige67200
Mellersta Norrland..
Övre Norrland70800

Hur många jobbar som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 3100 personer som idag är anställda som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3100
Stockholm och Stockholms län730
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län520
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län220
Blekinge och Skåne län390
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län240
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län150

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef är 73000 kronor.

Hur många jobbar som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 3100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Avdelningschef, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef Lön för en Avdelningsföreståndare, vårdavdelning/mottagning, verksamhetsnära chef Lön för en Chefssjuksköterska, funktions- eller mellanchef Lön för en Chefsöverläkare, verksamhetsnära chef Lön för en Distriktsjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef inom vård och omsorg, kommun, landsting, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom vård och omsorg, utan chefshierarki Lön för en Klinikchef, sjukhus, funktions- eller mellanchef Lön för en Klinikchef, tandvård, funktions- eller mellanchef Lön för en Klinikföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Primärvårdschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Primärvårdschef, verksamhetsnära chef Lön för en Sjukhemschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Sjukhemschef, verksamhetsnära chef Lön för en Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, funktions- eller mellanchef Lön för en Sjuksköterska, avdelningsföreståndare/-chef, verksamhetsnära chef Lön för en Sjukvårdsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Sjukvårdsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Tandvårdschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Tandvårdschef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom hälso- och sjukvård, utan chefshierarki Lön för en Vårdcentralchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdcentralchef, verksamhetsnära chef Lön för en Vårdcentralföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdcentralföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Vårdenhetschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdenhetschef, verksamhetsnära chef Lön för en Vårdföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Vårdföreståndare, verksamhetsnära chef