Lön starkströmselektriker 2024

- Lönestatistik för en starkströmselektrikerVad tjänar en starkströmselektriker i månaden? Medellönen för 2024 är:

34 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 29800 kronor i yrket medan männen har en lön på 34900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 36200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som starkströmselektriker.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en starkströmselektriker i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en starkströmselektriker

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 208 kronor.

Dagslön för en starkströmselektriker

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1657 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en starkströmselektriker kvar i lön efter skatt? En starkströmselektriker får ut 23 500 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 34 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 5 946 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 049 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 22 kronor
Lönen efter skatt 23 500 kronor


Sök lediga jobb som starkströmselektriker

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 30 jobbannonser för lediga tjänster som starkströmselektriker eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Stockholm på Btp Sweden AB. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Linköping
Installationselektriker - Linköping

Ledigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Linköping

Läs om jobbet
Östersund
Ledande montörer EL

Ledigt jobb som ledande montör, el på Bravida Sverige AB i Östersund

Läs om jobbet
Lysekil
Elektriker entreprenad - Lysekil

Ledigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Lysekil

Läs om jobbet

Vad gör en starkströmselektriker?

Vi har inga detaljer kring vad en starkströmselektriker jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Gör elinstallationer i byggnader. Utför felsökning och reparationer på elektriska anläggningar.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en starkströmselektriker i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för starkströmselektriker skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 36200 kronor

 • Regionanställd 35500 kronor

 • Privatanställd arbetare 34800 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:Är det lätt att få jobb som starkströmselektriker?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som starkströmselektriker.

Ungefär 33700 jobbar som installations- och serviceelektriker i landet, av dessa är cirka 2 procent kvinnor och 98 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en mycket liten konkurrens om anställningarna för installations- och serviceelektriker det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha mycket stora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för installations- och serviceelektriker kommer vara mycket stora. Möjligheterna till arbete inom yrket ökar om du har relevanta certifikat, behörigheter eller yrkesbevis.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som starkströmselektriker? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 29800 kronor som starkströmselektriker medan männens lön är 34900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som starkströmselektriker.

Lönestatistik för starkströmselektriker i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige34 200 kronor
Stockholm38 200 kronor
Östra Mellansverige34 500 kronor
Småland med öarna33 600 kronor
Sydsverige34 600 kronor
Västsverige33 900 kronor
Norra Mellansverige32 400 kronor
Mellersta Norrland32 500 kronor
Övre Norrland33 800 kronor


Hur många jobbar som starkströmselektriker i Sverige?

Det är totalt 27600 personer som idag är anställda som starkströmselektriker enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige27 600
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1 100
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län710

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en starkströmselektriker i lön i månaden?

Medellönen för en starkströmselektriker är 34800 kronor.

Hur många jobbar som starkströmselektriker i Sverige?

Det finns 27600 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en starkströmselektriker?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 29800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 34900 kronor.

Hur mycket betalar en starkströmselektriker i skatt?

En starkströmselektriker betalar i snitt 10016 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln starkströmselektriker in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som starkströmselektriker eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till starkströmselektriker

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Automationselektriker Lön för en Bilelektriker Lön för en Busselektriker Lön för en Distributionselektriker Lön för en Driftelektriker Lön för en Driftmontör, elkraft Lön för en Elektriker, distribution Lön för en Elektriker, industri Lön för en Elektriker, installation Lön för en Elektromekaniker Lön för en Elinstallatör Lön för en Ellinjemontör Lön för en Elmontör, installation elcentral Lön för en Elmontör, linjemontör Lön för en Elmontör, reparation elutrustning Lön för en Elmotorreparatör Lön för en Elreparatör, distribution Lön för en Elreparatör, installation Lön för en Elreparatör, reparation Lön för en Elservicemontör Lön för en Elservicetekniker Lön för en Elskyltsmontör Lön för en Eltekniker, reparation Lön för en Elverksmontör Lön för en Fabrikselektriker Lön för en Fartygselektriker Lön för en Flygplanselektriker Lön för en Fordonselektriker Lön för en Hissmontör Lön för en Industrielektriker Lön för en Installationselektriker Lön för en Kabelläggare Lön för en Kabelmontör, elkraft Lön för en Kabeloperatör, linjemontör Lön för en Kabelreparatör Lön för en Lastbilselektriker Lön för en Lindare, reparation Lön för en Linjemontör, elkraft Lön för en Linjemästare, elkraft Lön för en Linjereparatör, elkraft Lön för en Maskinelektriker Lön för en Montör, installation el Lön för en Montör, reparation elutrustning Lön för en Portmontör Lön för en Reparatör, elmotor Lön för en Resemontör, elektriker Lön för en Rulltrappmontör Lön för en Serviceelektriker, industri Lön för en Serviceelektriker, installation Lön för en Servicetekniker, elkraft Lön för en Servicetekniker, el-maskin Lön för en Skyltmontör, elskyltar Lön för en Starkströmselektriker Lön för en Stationsmontör, elkraft Lön för en Studioelektriker Lön för en Ställverksmontör Lön för en Underhållselektriker Lön för en Varvselektriker Lön för en Verkmästare, el Lön för en Verkstadselektriker Lön för en Övermontör, elkraft
Stockholm
Installationselektriker - Södra Stockholm
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Stockholm
Linköping
Installationselektriker - Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Linköping
Östersund
Ledande montörer EL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ledande montör, el på Bravida Sverige AB i Östersund
Lysekil
Elektriker entreprenad - Lysekil
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Lysekil
Åre
Installation- och service / Elektriker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Olsson & Hedström Älvservice AB i Åre
Ånge
Signaltekniker till NRC Group, Ånge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Level Recruitment AB i Ånge
Sundsvall
Signaltekniker till NRC Group, Timrå/Sundsvall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Level Recruitment AB i Sundsvall
Stockholm
Elektriker till ROT-arbeten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Byggagentur Norden AB i Stockholm
Linköping
Installationsingenjör till branschledande Transtema!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Professionals Nord Rekrytering AB i Linköping
Malmö
Elektrikerlärling Malmö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärling, installationselektriker på Manpower AB i Malmö
Stockholm
Elektriker för Svea Solars stora solcellsprojekt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Svea Renewable Solar AB i Stockholm
Jönköping
Installationselektriker - Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Jönköping
Jönköping
Lärling Elektriker - Jönköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Jönköping
Värnamo
Lärling Elektriker - Värnamo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Btp Sweden AB i Värnamo
Karlskrona
Elektrikerlärling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lärling, installationselektriker på Wikan Personal AB i Karlskrona
Stockholm
Ledande montör - Service
Ledigt jobb som ledande montör, el på Futuria People AB i Stockholm
Umeå
Serviceledare EL
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Bravida Sverige AB i Umeå
Coca-Cola søker Servicetekniker i Oslo!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Studentconsulting Sweden AB (Publ) i
Solna
Nu söker vi en driven driftansvarig till våra energianläggningar!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Stockholm Gas AB i Solna
Uppsala
Servicetekniker till Famora Foods
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Bravura Sverige AB i Uppsala
Haninge
Elektriker
Ledigt jobb som serviceelektriker, installation på ARDEI GROUP AB i Haninge
Stockholm
Elektriker till storbygge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Byggagentur Norden AB i Stockholm
Stockholm
Installationselektriker sökes för kommande uppdrag
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Prowork Bemanning AB i Stockholm
Umeå
Elektriker
Ledigt jobb som serviceelektriker, installation på Futuria People AB i Umeå
Stockholm
Ledande serviceelektriker
Ledigt jobb som ledande montör, el på Futuria People AB i Stockholm
Skellefteå
Drömmer du om att bli Elprojektör?
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Professionals Nord Rekrytering AB i Skellefteå
Västerås
Installation Supervisor/Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Linxon Sweden AB i Västerås
Karlstad
Elektriker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Wikan Personal AB i Karlstad
Varberg
Elektriker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som installationselektriker på Iss Facility Services AB i Varberg
Hultsfred
Serviceelektriker Elajo Vimmerby
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som serviceelektriker, installation på Elajo El & Energiteknik AB i Hultsfred