Lön it-pedagog, utbildningsföretag 2024

- Lönestatistik för en it-pedagog, utbildningsföretagVad tjänar en it-pedagog, utbildningsföretag i månaden? Medellönen för 2024 är:

40 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41200 kronor i yrket medan männen har en lön på 40500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som it-pedagog, utbildningsföretag.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en it-pedagog, utbildningsföretag i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 40900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en it-pedagog, utbildningsföretag

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 245 kronor.

Dagslön för en it-pedagog, utbildningsföretag

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1948 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en it-pedagog, utbildningsföretag kvar i lön efter skatt? En it-pedagog, utbildningsföretag får ut 27 777 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 40 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 028 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 786 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 27 777 kronor


Sök lediga jobb som it-pedagog, utbildningsföretag

Åre
Verksamhetsutvecklare

Ledigt jobb som kursutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen i Åre

Läs om jobbet
Gävle
Gitarrpedagog Kulturskolan

Ledigt jobb som musikhandledare på Gävle kommun i Gävle

Läs om jobbet
Utbildningsledare med kompetens inom Industri och/eller IT

Ledigt jobb som utbildningsledare på YH Akademin AB i

Läs om jobbet

Vad gör en it-pedagog, utbildningsföretag?

Vi har inga detaljer kring vad en it-pedagog, utbildningsföretag jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Leder studiecirklar och kurser utanför det reguljära utbildningsväsendet. Exempel på arbetsuppgifter: Lär ut språk, datakunskap, dans, musik, slöjd och hantverkstekniker. Undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m. Organiserar bl.a. fortbildning av anställda inom företag.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en it-pedagog, utbildningsföretag i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för it-pedagog, utbildningsföretag skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41100 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som it-pedagog, utbildningsföretag? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41200 kronor som it-pedagog, utbildningsföretag medan männens lön är 40500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som it-pedagog, utbildningsföretag.

Lönestatistik för it-pedagog, utbildningsföretag i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36 000 kronor
Stockholm41 200 kronor
Östra Mellansverige36 300 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige¤¤¤ kronor
Västsverige34 800 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som it-pedagog, utbildningsföretag i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som it-pedagog, utbildningsföretag enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län720
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en it-pedagog, utbildningsföretag i lön i månaden?

Medellönen för en it-pedagog, utbildningsföretag är 40900 kronor.

Hur många jobbar som it-pedagog, utbildningsföretag i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en it-pedagog, utbildningsföretag?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41200 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 40500 kronor.

Hur mycket betalar en it-pedagog, utbildningsföretag i skatt?

En it-pedagog, utbildningsföretag betalar i snitt 11839 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln it-pedagog, utbildningsföretag in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som it-pedagog, utbildningsföretag eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till it-pedagog, utbildningsföretag

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bilskollärare Lön för en Cirkelledare, studier Lön för en Coach, ledarskapsutbildare Lön för en Dansinstruktör Lön för en Danslärare, kursverksamhet Lön för en Datainstruktör Lön för en Datalärare, studiecirkel/kurs Lön för en Datalärare, utbildningsföretag Lön för en Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet Lön för en Datapedagog, utbildningsföretag Lön för en Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet Lön för en Datautbildare, utbildningsföretag Lön för en Distriktsstudieledare Lön för en Dramalärare Lön för en Hemslöjdskonsulent Lön för en IT-pedagog, studiecirkel/kurs Lön för en IT-pedagog, utbildningsföretag Lön för en Kursledare, studiecirkel o.dyl. Lön för en Kursutvecklare, utbildningsföretag Lön för en Ledarskapsutbildare Lön för en Länshemslöjdskonsulent Lön för en Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, musik (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, språk (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, trafikyrken Lön för en Mediepedagog Lön för en Musikhandledare Lön för en Musiklärare, kursverksamhet Lön för en Naturskoleföreståndare Lön för en Personalutbildare Lön för en Slöjdkonsulent Lön för en Slöjdlärare, kursverksamhet Lön för en Studiecirkelledare Lön för en Studieledare Lön för en Sömnadskonsulent Lön för en Trafiklärare Lön för en Trafikpedagog Lön för en Trafikskollärare Lön för en Utbildningschef, företag Lön för en Utbildningskonsulent, företag Lön för en Utbildningskoordinator, företag Lön för en Utbildningsledare, företag Lön för en Utbildningsledare, trafikskola Lön för en Utbildningsplanerare, företag Lön för en Vävkonsulent
Undervisa svenska (gruppundervisning) - Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Upgrades Education Sweden AB i
Åre
Verksamhetsutvecklare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kursutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen i Åre
Gävle
Gitarrpedagog Kulturskolan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikhandledare på Gävle kommun i Gävle
Utbildningsledare med kompetens inom Industri och/eller IT
Ledigt jobb som utbildningsledare på YH Akademin AB i
Härnösand
Utbildningsledare Yrkeshögskolan - För dig som gillar högre utbildning.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Härnösands kommun i Härnösand
Örebro
Utbildare Hydraulik och pneumatik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på ARCC Utbildning AB i Örebro
Värnamo
Lärare Hydraulik och Mekanik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på ARCC Utbildning AB i Värnamo
Jönköping
Handledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikhandledare på Jönköpings kommun i Jönköping
Trollhättan
Kursledare i keramik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Trollhättan
Piteå
Vi söker kursledare inom ateljé och hantverk!
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Piteå
YH Akademin söker Biträdande Utbildningsledare
Ledigt jobb som utbildningsledare på YrkesAkademin AB i
Uppsala
Utbildningsledare yrkeshögskoleutbildning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Uppsala
Utbildare inom AI
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som datapedagog/it-pedagog på Recruitbyme i Sverige AB i
Borås
Kursledare
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Medborgarskolan Region Väst i Borås
Sandviken
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Sandviken)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Sandviken
Gävle
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Gävle)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Gävle
Helsingborg
Kursledare inom keramik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Helsingborg
Stockholm
Utbildningsansvarig YKB, flera orter möjliga
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på PostNord Group AB i Stockholm
Sundbyberg
Studiehandledare Ukrainska
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Sundbybergs kommun i Sundbyberg
Malmö
Cirkelledare dans/rörelse
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Malmö
Stockholm
Kursledare i Finska
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm
Vännäs
Musikprojektet Sounds Like Vännäs söker projektledare och musikmentorer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som musikhandledare på Vännäs kommun i Vännäs
Sundbyberg
Utbildare volontärsamordnare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Agera Kvinnojour i Sundbyberg
Stockholm
Cirkelledare med fokus arbetslivserfarenhet
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm
Karlstad
Kursledare i konst, Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Karlstad
Stockholm
Programutbildare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Kriminalvården i Stockholm
Stockholm
Bli en del av förändringen – bli en demokratiledare med oss!
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Stockholm
Halmstad
Kursledare/Cirkelledare, kul extrajobb i höst!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan Halland i Halmstad
Färgelanda
Simlärarassistent - sommaren 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Färgelanda kommun i Färgelanda
Färgelanda
Simlärare - sommaren 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Färgelanda kommun i Färgelanda