Lön lärare, språk (studiecirkel, kurs) 2024

- Lönestatistik för en lärare, språk (studiecirkel, kurs)Vad tjänar en lärare, språk (studiecirkel, kurs) i månaden? Medellönen för 2024 är:

40 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41200 kronor i yrket medan männen har en lön på 40500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som lärare, språk (studiecirkel, kurs).


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en lärare, språk (studiecirkel, kurs) i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 40900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 245 kronor.

Dagslön för en lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 1948 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en lärare, språk (studiecirkel, kurs) kvar i lön efter skatt? En lärare, språk (studiecirkel, kurs) får ut 27 777 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 40 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 7 028 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 4 786 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 26 kronor
Lönen efter skatt 27 777 kronor


Sök lediga jobb som lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Katrineholm
Kulturskolan söker klarinett- och saxofonlärare

Ledigt jobb som musikhandledare på Katrineholms kommun i Katrineholm

Läs om jobbet
Västerås
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Västerås)

Ledigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Västerås

Läs om jobbet
Sandviken
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Sandviken)

Ledigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Sandviken

Läs om jobbet

Vad gör en lärare, språk (studiecirkel, kurs)?

Vi har inga detaljer kring vad en lärare, språk (studiecirkel, kurs) jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Leder studiecirklar och kurser utanför det reguljära utbildningsväsendet. Exempel på arbetsuppgifter: Lär ut språk, datakunskap, dans, musik, slöjd och hantverkstekniker. Undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m. Organiserar bl.a. fortbildning av anställda inom företag.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en lärare, språk (studiecirkel, kurs) i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för lärare, språk (studiecirkel, kurs) skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41100 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som lärare, språk (studiecirkel, kurs)? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41200 kronor som lärare, språk (studiecirkel, kurs) medan männens lön är 40500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som lärare, språk (studiecirkel, kurs).

Lönestatistik för lärare, språk (studiecirkel, kurs) i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige36 000 kronor
Stockholm41 200 kronor
Östra Mellansverige36 300 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige¤¤¤ kronor
Västsverige34 800 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som lärare, språk (studiecirkel, kurs) i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som lärare, språk (studiecirkel, kurs) enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige¤¤¤
Stockholm och Stockholms län720
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en lärare, språk (studiecirkel, kurs) i lön i månaden?

Medellönen för en lärare, språk (studiecirkel, kurs) är 40900 kronor.

Hur många jobbar som lärare, språk (studiecirkel, kurs) i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en lärare, språk (studiecirkel, kurs)?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 41200 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 40500 kronor.

Hur mycket betalar en lärare, språk (studiecirkel, kurs) i skatt?

En lärare, språk (studiecirkel, kurs) betalar i snitt 11839 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln lärare, språk (studiecirkel, kurs) in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som lärare, språk (studiecirkel, kurs) eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till lärare, språk (studiecirkel, kurs)

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bilskollärare Lön för en Cirkelledare, studier Lön för en Coach, ledarskapsutbildare Lön för en Dansinstruktör Lön för en Danslärare, kursverksamhet Lön för en Datainstruktör Lön för en Datalärare, studiecirkel/kurs Lön för en Datalärare, utbildningsföretag Lön för en Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet Lön för en Datapedagog, utbildningsföretag Lön för en Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet Lön för en Datautbildare, utbildningsföretag Lön för en Distriktsstudieledare Lön för en Dramalärare Lön för en Hemslöjdskonsulent Lön för en IT-pedagog, studiecirkel/kurs Lön för en IT-pedagog, utbildningsföretag Lön för en Kursledare, studiecirkel o.dyl. Lön för en Kursutvecklare, utbildningsföretag Lön för en Ledarskapsutbildare Lön för en Länshemslöjdskonsulent Lön för en Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, musik (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, språk (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, trafikyrken Lön för en Mediepedagog Lön för en Musikhandledare Lön för en Musiklärare, kursverksamhet Lön för en Naturskoleföreståndare Lön för en Personalutbildare Lön för en Slöjdkonsulent Lön för en Slöjdlärare, kursverksamhet Lön för en Studiecirkelledare Lön för en Studieledare Lön för en Sömnadskonsulent Lön för en Trafiklärare Lön för en Trafikpedagog Lön för en Trafikskollärare Lön för en Utbildningschef, företag Lön för en Utbildningskonsulent, företag Lön för en Utbildningskoordinator, företag Lön för en Utbildningsledare, företag Lön för en Utbildningsledare, trafikskola Lön för en Utbildningsplanerare, företag Lön för en Vävkonsulent
Utbildare i Kontinuitetshantering
Ledigt jobb som utbildningsledare på Svenska Great Looking Group AB i
Katrineholm
Kulturskolan söker klarinett- och saxofonlärare
Ledigt jobb som musikhandledare på Katrineholms kommun i Katrineholm
Västerås
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Västerås)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Västerås
Sandviken
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Sandviken)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Sandviken
Borlänge
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Borlänge)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Borlänge
Mölndal
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Mölndal)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Mölndal
Partille
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Partille)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Partille
Borås
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Borås)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Borås
Göteborg
Gör skillnad! Extrajobb för studenter! (Göteborg)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Göteborg
Östersund
Hermods Yrkeshögskola söker Utbildningsledare till Region Norr!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Hermods AB i Östersund
Örebro
Kursledare Silversmide
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Örebro
Örebro
Kursledare i keramik och drejning kväll alt helg
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Örebro
Färgelanda
Simlärarassistent - sommaren 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Färgelanda kommun i Färgelanda
Färgelanda
Simlärare - sommaren 2024
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Färgelanda kommun i Färgelanda
Huddinge
Academic Manager
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Internationella Engelska Skolan i Sverige AB i Huddinge
Malmö
Verksamhetsutvecklare inom allmänmarknad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som kursutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan Riksorganisationen i Malmö
Eskilstuna
People & Culture Leader
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Volvo Business Services AB i Eskilstuna
Kramfors
Utbildningsledare till Yrkeshögskoleutbildning, Campus Kramfors
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Kramfors kommun i Kramfors
Sundsvall
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Sundsvall)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Sundsvall
Östersund
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Östersund)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Östersund
Skellefteå
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Skellefteå)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Skellefteå
Luleå
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Luleå)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Luleå
Göteborg
Utbildningsledare kompetensutveckling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Göteborgsregionens Kommunalförbund i Göteborg
Karlskoga
Digitaliseringsledare till skolförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som datapedagog/it-pedagog på Karlskoga kommun i Karlskoga
Järfälla
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Järfälla)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Järfälla
Huddinge
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Huddinge)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Huddinge
Haninge
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Haninge)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Haninge
Botkyrka
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Botkyrka)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Botkyrka
Upplands Väsby
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Upplands Väsby)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Upplands Väsby
Stockholm
Gör skillnad! Extrajobb för studenter (Stockholm)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som studieledare på Insamlingsstift Läxhjälpen i Stockholm