Lönestatistik för en danslärare, kursverksamhet 2023

Vad tjänar en danslärare, kursverksamhet i månaden? Medellönen är 40900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 41200 kronor i yrket medan männen har en lön på 40500 kronor. Se även bilskollärare , cirkelledare, studier och coach, ledarskapsutbildare .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 41100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som danslärare, kursverksamhet.

Medellön, snittlön eller medianlön för en danslärare, kursverksamhet?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 40900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln danslärare, kursverksamhet in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Leder studiecirklar och kurser utanför det reguljära utbildningsväsendet. Exempel på arbetsuppgifter: Lär ut språk, datakunskap, dans, musik, slöjd och hantverkstekniker. Undervisar på utbildningsföretag i datakunskap, ledarskap m.m. Organiserar bl.a. fortbildning av anställda inom företag.”

Hur ser lönestatistiken ut för en danslärare, kursverksamhet i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för danslärare, kursverksamhet skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 33500 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 41100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som danslärare, kursverksamhet? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 41200 kronor som danslärare, kursverksamhet medan männens lön är 40500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 28800 kronor31500 kronor
2015 31400 kronor33700 kronor
2016 27700 kronor32400 kronor
2017 32800 kronor33200 kronor
2018 33100 kronor34400 kronor
2019 36600 kronor36000 kronor
2020 34700 kronor37500 kronor
2021 41200 kronor40500 kronor

Lönestatistik för danslärare, kursverksamhet i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36000
Stockholm41200
Östra Mellansverige36300
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige34800
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som danslärare, kursverksamhet i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som danslärare, kursverksamhet enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län720
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en danslärare, kursverksamhet i lön i månaden?

Medellönen för en danslärare, kursverksamhet är 40900 kronor.

Hur många jobbar som danslärare, kursverksamhet i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som danslärare, kursverksamhet eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till danslärare, kursverksamhet

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Bilskollärare Lön för en Cirkelledare, studier Lön för en Coach, ledarskapsutbildare Lön för en Dansinstruktör Lön för en Danslärare, kursverksamhet Lön för en Datainstruktör Lön för en Datalärare, studiecirkel/kurs Lön för en Datalärare, utbildningsföretag Lön för en Datapedagog, studiecirkel/kursverksamhet Lön för en Datapedagog, utbildningsföretag Lön för en Datautbildare, studiecirkel/kursverksamhet Lön för en Datautbildare, utbildningsföretag Lön för en Distriktsstudieledare Lön för en Dramalärare Lön för en Hemslöjdskonsulent Lön för en IT-pedagog, studiecirkel/kurs Lön för en IT-pedagog, utbildningsföretag Lön för en Kursledare, studiecirkel o.dyl. Lön för en Kursutvecklare, utbildningsföretag Lön för en Ledarskapsutbildare Lön för en Länshemslöjdskonsulent Lön för en Lärare, dans, teater, drama (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, datakunskap (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, musik (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, språk (studiecirkel, kurs) Lön för en Lärare, trafikyrken Lön för en Mediepedagog Lön för en Musikhandledare Lön för en Musiklärare, kursverksamhet Lön för en Naturskoleföreståndare Lön för en Personalutbildare Lön för en Slöjdkonsulent Lön för en Slöjdlärare, kursverksamhet Lön för en Studiecirkelledare Lön för en Studieledare Lön för en Sömnadskonsulent Lön för en Trafiklärare Lön för en Trafikpedagog Lön för en Trafikskollärare Lön för en Utbildningschef, företag Lön för en Utbildningskonsulent, företag Lön för en Utbildningskoordinator, företag Lön för en Utbildningsledare, företag Lön för en Utbildningsledare, trafikskola Lön för en Utbildningsplanerare, företag Lön för en Vävkonsulent
Stockholm
Försvarshögskolan söker en IKT-pedagog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som datapedagog/it-pedagog/datautbildare på Försvarshögskolan i Stockholm
Solna
Annonsrubrik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Statens Institutionsstyrelse i Solna
Kramfors
IKT-pedagog Bildningsförvaltningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som datapedagog/it-pedagog/datautbildare på Kramfors kommun i Kramfors
Karlstad
Övningssamordnare
Ledigt jobb som utbildningskoordinator på MYNDIGHETEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR i Karlstad
Solna
Övningssamordnare
Ledigt jobb som utbildningskoordinator på MYNDIGHETEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR i Solna
Tranås
Utbildningsledare till TUC Yrkeshögskola
Ledigt jobb som utbildningsledare på Tuc Sweden AB i Tranås
Helsingborg
Cirkelledare spontanansökan
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Helsingborg
Malmö
Kursledare i Malmös cafékultur
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö i Malmö
Malmö
Kursledare med ansvar för Skandinavien
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningskonsulent, företag på Salesonly Sverige AB i Malmö
Göteborg
Utbildningsledare till yrkeshögskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Göteborg
Stockholm
Sommarvikarie i vår ateljéverksamhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Cedergruppen AB i Stockholm
Gävle
EXTRAJOBB SOM UTBILDARE INOM ARBETSRÄTT TILL PRESTO!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Poolia Sverige AB i Gävle
Gävle
EXTRAJOBB SOM EL-UTBILDARE TILL PRESTO!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Poolia Sverige AB i Gävle
Gävle
EXTRAJOBB SOM UTBILDARE FÖR MOTORSÅG TILL PRESTO!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Poolia Sverige AB i Gävle
Uppsala
EXTRAJOBB SOM UTBILDARE INOM ARBETSRÄTT TILL PRESTO!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Poolia Sverige AB i Uppsala
Uppsala
EXTRAJOBB SOM UTBILDARE FÖR MOTORSÅG TILL PRESTO!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Poolia Sverige AB i Uppsala
Uppsala
EXTRAJOBB SOM EL-UTBILDARE TILL PRESTO!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Poolia Sverige AB i Uppsala
Varberg
Utbildare till innovativt bolag inom vård och omsorg!
Ledigt jobb som personalutbildare på Gigstep AB i Varberg
Göteborg
Danspedagog/Danslärare
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Ivra kurser AB i Göteborg
Trollhättan
Medborgarskolan söker kursledare i svenska för engelsktalande
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Trollhättan
Stockholm
Föreståndare till kollo
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Utepedagogik Sverige AB i Stockholm
Ulricehamn
Utbildningsledare/projektledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Boge Kompetens AB i Ulricehamn
Solna
Utbildare till Säkerhetsavdelningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som personalutbildare på Statens Institutionsstyrelse i Solna
Örebro
Kursledare inom Yoga
Ledigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Studieförbundet Medborgarskolan i Örebro
Övertorneå
Nu söker vi en IT-handledare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som datapedagog/it-pedagog/datautbildare på Utbildning Nord i Övertorneå
Eskilstuna
Utbildningsledare till Kunskapscompaniets yrkeshögskola
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Watma Education AB i Eskilstuna
Helsingborg
Cirkelledare gitarr
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som cirkelledare/studiecirkelledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Helsingborg
Söderhamn
Utbildningsledare Folkbildningen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningsledare på Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Söderhamn
Jönköping
Distansakademin söker utbildare inom Programmering!
Ledigt jobb som datapedagog/it-pedagog/datautbildare på Distansakademin i Sverige AB i Jönköping
Olofström
Utbildningssamordnare sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som utbildningskoordinator på Montico Hr Partner AB i Olofström