Lönestatistik för en inköpschef, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en inköpschef, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 61200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 56600 kronor i yrket medan männen har en lön på 63200 kronor. Se även banområdeschef, funktions- eller mellanchef , banområdeschef, verksamhetsnära chef och distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 67200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som inköpschef, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en inköpschef, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 61200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln inköpschef, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna inköps-, logistik- och transportverksam­heten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en inköpschef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för inköpschef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 61200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som inköpschef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 56600 kronor som inköpschef, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 63200 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 56800 kronor58300 kronor
2015 56500 kronor58000 kronor
2016 53100 kronor61500 kronor
2017 57700 kronor61900 kronor
2018 57300 kronor63500 kronor
2019 59600 kronor60500 kronor
2020 0 kronor64500 kronor
2021 56600 kronor63200 kronor

Lönestatistik för inköpschef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige67200
Stockholm68900
Östra Mellansverige61700
Småland med öarna61900
Sydsverige60400
Västsverige67600
Norra Mellansverige58500
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som inköpschef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 3700 personer som idag är anställda som inköpschef, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3700
Stockholm och Stockholms län1400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län210
Blekinge och Skåne län640
Hallands och Västra Götalands län690
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län140
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en inköpschef, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en inköpschef, funktions- eller mellanchef är 61200 kronor.

Hur många jobbar som inköpschef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 3700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som inköpschef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till inköpschef, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Banområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Banområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef Lön för en Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef Lön för en Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Flygfraktchef, verksamhetsnära chef Lön för en Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Fraktchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Fraktchef, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom transporter, utan chefshierarki Lön för en Hamnfogde, funktions- eller mellanchef Lön för en Hamnfogde, verksamhetsnära chef Lön för en Hamnkapten, funktions- eller mellanchef Lön för en Hamnkapten, verksamhetsnära chef Lön för en Importchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Importchef, verksamhetsnära chef Lön för en Inköpschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Inköpschef, verksamhetsnära chef Lön för en Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Lagerchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Lagerchef, verksamhetsnära chef Lön för en Leveranschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Leveranschef, verksamhetsnära chef Lön för en Logistikchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Logistikchef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef Lön för en Postcenterchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Postcenterchef, verksamhetsnära chef Lön för en Postområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Postområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef Lön för en Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef Lön för en Speditionschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Speditionschef, verksamhetsnära chef Lön för en Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef Lön för en Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef Lön för en Stationschef, tågtrafik, funktions- eller mellanchef Lön för en Stationschef, tågtrafik, verksamhetsnära chef Lön för en Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef Lön för en Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef Lön för en Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Teleområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Trafikchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Trafikchef, verksamhetsnära chef Lön för en Transportchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Transportchef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki