Lön hamnkapten, verksamhetsnära chef 2024

- Lönestatistik för en hamnkapten, verksamhetsnära chefVad tjänar en hamnkapten, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2024 är:

53 700 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 54000 kronor i yrket medan männen har en lön på 53500 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 53700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som hamnkapten, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en hamnkapten, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 53700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en hamnkapten, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 322 kronor.

Dagslön för en hamnkapten, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2557 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en hamnkapten, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En hamnkapten, verksamhetsnära chef får ut 36 244 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 53 700 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 9 299 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 6 332 kronor
Statlig skatt 508 kronor
Begravningsskatt 34 kronor
Lönen efter skatt 36 244 kronor


Vad gör en hamnkapten, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en hamnkapten, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom inköps-, logistik- och transportverksamheten. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på en inköps-, logistik eller transportenhet.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en hamnkapten, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för hamnkapten, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 53700 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som hamnkapten, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 54000 kronor som hamnkapten, verksamhetsnära chef medan männens lön är 53500 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som hamnkapten, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för hamnkapten, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige53 700 kronor
Stockholm56 300 kronor
Östra Mellansverige55 000 kronor
Småland med öarna55 000 kronor
Sydsverige54 000 kronor
Västsverige55 700 kronor
Norra Mellansverige49 700 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som hamnkapten, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 6800 personer som idag är anställda som hamnkapten, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige6 800
Stockholm och Stockholms län1 500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län540
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län380
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län1 900
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en hamnkapten, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en hamnkapten, verksamhetsnära chef är 53700 kronor.

Hur många jobbar som hamnkapten, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 6800 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en hamnkapten, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 54000 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 53500 kronor.

Hur mycket betalar en hamnkapten, verksamhetsnära chef i skatt?

En hamnkapten, verksamhetsnära chef betalar i snitt 16173 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln hamnkapten, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som hamnkapten, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till hamnkapten, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Banområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Banområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Distributionschef, transporter, funktions- eller mellanchef Lön för en Distributionschef, transporter, verksamhetsnära chef Lön för en Flygexpeditionsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Flygexpeditionsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Flygfraktchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Flygfraktchef, verksamhetsnära chef Lön för en Flygstationsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Flygstationsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Fraktchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Fraktchef, verksamhetsnära chef Lön för en Företagsledare, inom transporter, utan chefshierarki Lön för en Hamnfogde, funktions- eller mellanchef Lön för en Hamnfogde, verksamhetsnära chef Lön för en Hamnkapten, funktions- eller mellanchef Lön för en Hamnkapten, verksamhetsnära chef Lön för en Importchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Importchef, verksamhetsnära chef Lön för en Inköpschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Inköpschef, verksamhetsnära chef Lön för en Inköpsdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Inköpsdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Lagerchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Lagerchef, verksamhetsnära chef Lön för en Leveranschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Leveranschef, verksamhetsnära chef Lön för en Logistikchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Logistikchef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, Posten, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, Posten, verksamhetsnära chef Lön för en Postcenterchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Postcenterchef, verksamhetsnära chef Lön för en Postområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Postområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Produktionschef, Posten, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktionschef, Posten, verksamhetsnära chef Lön för en Produktområdeschef, järnväg, funktions- eller mellanchef Lön för en Produktområdeschef, järnväg, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, Posten, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, Posten, verksamhetsnära chef Lön för en Speditionschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Speditionschef, verksamhetsnära chef Lön för en Stationschef, flyg, funktions- eller mellanchef Lön för en Stationschef, flyg, verksamhetsnära chef Lön för en Stationschef, tågtrafik, funktions- eller mellanchef Lön för en Stationschef, tågtrafik, verksamhetsnära chef Lön för en Stationsmästare, järnväg, funktions- eller mellanchef Lön för en Stationsmästare, järnväg, verksamhetsnära chef Lön för en Teleområdeschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Teleområdeschef, verksamhetsnära chef Lön för en Trafikchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Trafikchef, verksamhetsnära chef Lön för en Transportchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Transportchef, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom transport, kommunikationer, utan chefshierarki