Lönestatistik för en gårdsmästare, blandad drift 2023

Vad tjänar en gårdsmästare, blandad drift i månaden? Medellönen är 25700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 28000 kronor i yrket medan männen har en lön på 24600 kronor. Se även arrendator, blandad drift , avbytare, blandad drift och bonde, blandad drift .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 29100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som gårdsmästare, blandad drift.

Medellön, snittlön eller medianlön för en gårdsmästare, blandad drift?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln gårdsmästare, blandad drift in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Bedriver växtodling kombinerat med avel och uppfödning av lantbrukets husdjur eller sällskapsdjur. Odlar och skördar jordbruksväxter samt sköter djur för att använda som lantbrukets husdjur för produktion av mjölk, kött, ägg, pälsskinn m.m. eller som sällskapsdjur.”

Hur ser lönestatistiken ut för en gårdsmästare, blandad drift i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för gårdsmästare, blandad drift skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 29100 kronor

 • Regionanställd 28000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som gårdsmästare, blandad drift? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 28000 kronor som gårdsmästare, blandad drift medan männens lön är 24600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 22900 kronor23000 kronor
2015 23300 kronor20800 kronor
2016 22200 kronor22300 kronor
2017 22200 kronor23600 kronor
2018 25000 kronor24800 kronor
2019 25600 kronor24300 kronor
2020 25800 kronor25900 kronor
2021 28000 kronor24600 kronor

Lönestatistik för gårdsmästare, blandad drift i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige25900
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som gårdsmästare, blandad drift i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som gårdsmästare, blandad drift enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en gårdsmästare, blandad drift i lön i månaden?

Medellönen för en gårdsmästare, blandad drift är 25700 kronor.

Hur många jobbar som gårdsmästare, blandad drift i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som gårdsmästare, blandad drift eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Linköping
Maskinförare,Lantarbetare Öjeby Gård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Baltazar Agro AB i Linköping
Cheesemaker/ Farm worker
Ledigt jobb som ladugårdsskötare, blandad drift på Mange Nygård i
Luleå
Lantarbetare mjölk
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Rehnman, Nils Olof i Luleå
Tomelilla
Sommarvikariat
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Bollerups Lantbruksinst i Tomelilla
Mjölby
Medarbetare till jordbruket med tillhörande bed & breakfast
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Henrysson Bjälbo AB i Mjölby
Stockholm
Rättare - Berga Naturbruksgymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som gårdsmästare,blandad drift/rättare,blandad drift på REGION STOCKHOLM i Stockholm
Kramfors
Djurskötare, traktorförare på mjölkgård
Ledigt jobb som ladugårdsskötare, blandad drift på Edholm, Peter i Kramfors
Landskrona
Lantarbetare grönsaksodling
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Go leaf AB i Landskrona
Västerås
Lantarbetare
Ledigt jobb som ladugårdsskötare, blandad drift på Fullerö Säteri i Västerås