Lön ladugårdsskötare, blandad drift - Lönestatistik för en ladugårdsskötare, blandad drift 2023

Vad tjänar en ladugårdsskötare, blandad drift i månaden? Medellönen är 25700 kronor i månaden enligt aktuell lönestatistik för 2023. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid.

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 28000 kronor i yrket medan männen har en lön på 24600 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 29100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ladugårdsskötare, blandad drift.


TopplistorVad tjänar en ladugårdsskötare, blandad drift i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 25700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ladugårdsskötare, blandad drift in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.Vad gör en ladugårdsskötare, blandad drift?

Vi har inga detaljer kring vad en ladugårdsskötare, blandad drift jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Bedriver växtodling kombinerat med avel och uppfödning av lantbrukets husdjur eller sällskapsdjur. Odlar och skördar jordbruksväxter samt sköter djur för att använda som lantbrukets husdjur för produktion av mjölk, kött, ägg, pälsskinn m.m. eller som sällskapsdjur.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en ladugårdsskötare, blandad drift i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ladugårdsskötare, blandad drift skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 29100 kronor

 • Regionanställd 28000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:Hur stor chans är det att få jobb som ladugårdsskötare, blandad drift?

Hur ser möjligheten och prognosen ut för att jobba i yrket i framtiden? Här är arbetsförmedlingens bedömning hur lätt det är att få jobb som ladugårdsskötare, blandad drift.

Prognosen för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift är en total prognos för växtodlare och djuruppfödare, blandad drift, odlare av jordbruksväxter, frukt och bär, trädgårdsodlare. Ungefär 17700 jobbar som odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift i landet, av dessa är cirka 19 procent kvinnor och 81 procent är män.

Enligt Arbetsförmedlingens prognos kommer det vara en konkurrens om anställningarna för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift det kommande året. Om du har erfarenhet och/eller rätt ubildning kommer du ha små till medelstora möjligheter till jobb, men arbetsmarknaden kan variera med tanke på vilken yrkesroll du har.

Ser man längre fram i tiden så är myndighetens bedömning att jobbmöjligheterna för odlare av trädgårds- och jordbruksväxter samt djuruppfödare blandad drift kommer vara små till medelstora.Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ladugårdsskötare, blandad drift? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 28000 kronor som ladugårdsskötare, blandad drift medan männens lön är 24600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 22900 kronor23000 kronor
2015 23300 kronor20800 kronor
2016 22200 kronor22300 kronor
2017 22200 kronor23600 kronor
2018 25000 kronor24800 kronor
2019 25600 kronor24300 kronor
2020 25800 kronor25900 kronor
2021 28000 kronor24600 kronor

Lönestatistik för ladugårdsskötare, blandad drift i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige25900
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..


Hur många jobbar som ladugårdsskötare, blandad drift i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som ladugårdsskötare, blandad drift enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ladugårdsskötare, blandad drift i lön i månaden?

Medellönen för en ladugårdsskötare, blandad drift är 25700 kronor.

Hur många jobbar som ladugårdsskötare, blandad drift i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.

Alla vanliga frågor och svar

Se även dessa liknande yrken


Jobben där du får minst betalt

Ung kvinna som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som ladugårdsskötare, blandad drift eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Lekeberg
Diversearbete på Lantbruk
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Myrberg, Mathias i Lekeberg
Umeå
Lantbruk
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Karlssons Lantbruk i Innertavle AB i Umeå
Tomelilla
Vikariat som förman i grisstall
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ladugårdsförman, blandad drift på Bollerups Lantbruksinst i Tomelilla
Svalöv
Instruktör till skoljordbruket på Svalöfs gymnasium
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Svalövs kommun i Svalöv
Olofström
Lantarbetare
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Plastreparationsbolaget Sverige AB i Olofström
Lund
Produktionsarbetare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som ladugårdsskötare, blandad drift på Wikan Personal AB i Lund
Svalöv
Säsongsarbete Laboratorium
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Lantmännen ek för i Svalöv
Lidköping
Säsongspersonal till Foderfabriken
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Lantmännen ek för i Lidköping
Stenungsund
Säsongarbetare på Gård
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lantbrukare, blandad drift på AB Slutsålt i Stenungsund
Uppsala
Djurskötare mjölkkor med traktorvana
Ledigt jobb som lantbrukare, blandad drift på Löfgren, Per-Erik i Uppsala
Cheesemaker/ Farm worker
Ledigt jobb som ladugårdsskötare, blandad drift på Mange Nygård i
Västerås
Lantarbetare
Ledigt jobb som ladugårdsskötare, blandad drift på Fullerö Säteri i Västerås