Lönestatistik för en fotolaborant 2023

Vad tjänar en fotolaborant i månaden? Medellönen är 32100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30900 kronor i yrket medan männen har en lön på 32400 kronor. Se även ammoniakkokare , ammunitionsarbetare och asepttekniker .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 32100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fotolaborant.

Medellön, snittlön eller medianlön för en fotolaborant?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 32100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fotolaborant in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Styr och övervakar maskiner som monterar ammunition eller bearbetar kemikalier och andra ämnen för tillverkning av ammunition, sprängämnen och fyrverkerier. Styr och övervakar maskiner inom kemiskteknisk industri som tillverkar kemikaliebaserade produkter som laminat, lim, linoleum, stearinljus, halogengaser och liknande. Styr och övervakar maskiner och utrustning som framställer och förstorar fotografiska bilder eller kopierar text, bild eller ritning.”

Hur ser lönestatistiken ut för en fotolaborant i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fotolaborant skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 32100 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fotolaborant? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 30900 kronor som fotolaborant medan männens lön är 32400 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 27100 kronor28300 kronor
2015 26700 kronor28600 kronor
2016 27300 kronor29300 kronor
2017 28000 kronor29300 kronor
2018 28700 kronor29400 kronor
2019 29500 kronor31300 kronor
2020 29900 kronor30400 kronor
2021 30900 kronor32400 kronor

Lönestatistik för fotolaborant i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige30300
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna30000
Sydsverige32800
Västsverige28900
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som fotolaborant i Sverige?

Det är totalt 1400 personer som idag är anställda som fotolaborant enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1400
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fotolaborant i lön i månaden?

Medellönen för en fotolaborant är 32100 kronor.

Hur många jobbar som fotolaborant i Sverige?

Det finns 1400 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som fotolaborant eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till fotolaborant

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Ammoniakkokare Lön för en Ammunitionsarbetare Lön för en Asepttekniker Lön för en Avsynare, kemiska produkter Lön för en Batteriskötare, elektrokemi Lön för en Blandarskötare, läkemedel Lön för en Blandarskötare, sprängämnesindustri Lön för en Blandningsuppvägare, sprängämnesindustri Lön för en Destruktionsmaskinist Lön för en Dragerare Lön för en Dragist, läkemedelsindustri Lön för en Elektrofilterskötare Lön för en Farmaceutisk operatör Lön för en Filmskarvare Lön för en Filmtekniker, framkallning, kopiering Lön för en Fotoframkallare Lön för en Fotokopist Lön för en Fotolaborant Lön för en Fotolaboratoriearbetare Lön för en Fotolaboratoriebiträde Lön för en Fotoretuschör Lön för en Fototekniker, framkallning o. kopiering Lön för en Framkallare Lön för en Fyrverkeriarbetare Lön för en Granulerare Lön för en Hartskokare Lön för en Hygienteknisk operatör Lön för en Kassettkopist Lön för en Koksbrännare Lön för en Kolare, övrig Lön för en Kopieringsbiträde Lön för en Kopieringskontorist Lön för en Kopieringsmaskinskötare Lön för en Kopist, foto- Lön för en Kopist, ritbiträde Lön för en Krutbruksarbetare Lön för en Laboratorieassistent, fotolaboratorium Lön för en Laboratoriebiträde, fotolaboratorium Lön för en Lackkokare Lön för en Ljusformare Lön för en Ljuskopist Lön för en Ljusstöpare Lön för en Läkemedelsarbetare Lön för en Maskinist, destruktion Lön för en Maskinoperatör, CD-tillverkning Lön för en Maskinoperatör, fonogramtillverkning Lön för en Maskinoperatör, fotografiska produkter Lön för en Maskinoperatör, läkemedelsindustri Lön för en Maskinoperatör, sprängämnen Lön för en Mesabrännare Lön för en Mikrofilmare Lön för en Mikrokopist Lön för en Mörkrumsarbetare Lön för en Negativklippare Lön för en Punktskriftskopist Lön för en Pyrotekniker, tillverkning Lön för en Pyroteknisk arbetare Lön för en Retuschör, foto Lön för en Ritbiträde Lön för en Sprayare, kemisk industri Lön för en Sprängämnesarbetare Lön för en Tablettekniker, läkemedelsindustri Lön för en Tablettoperatör, läkemedelsindustri Lön för en Tjärkokare Lön för en Tvålkokare Lön för en Tvålmaskinskötare Lön för en Tvålpilerare Lön för en Tvättmedelsarbetare