Lönestatistik för en försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 63200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 60100 kronor i yrket medan männen har en lön på 64300 kronor. Se även affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef , affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef och avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 63200 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 63200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom försäljning och marknad. Planlägger och leder den dagliga försäljnings- och marknadsverksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 62700 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 63200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 60100 kronor som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef medan männens lön är 64300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 50400 kronor56000 kronor
2015 48300 kronor59900 kronor
2016 54300 kronor62600 kronor
2017 52100 kronor56200 kronor
2018 53600 kronor60400 kronor
2019 56400 kronor56800 kronor
2020 58000 kronor60900 kronor
2021 60100 kronor64300 kronor

Lönestatistik för försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige60100
Stockholm63900
Östra Mellansverige54600
Småland med öarna..
Sydsverige70600
Västsverige56500
Norra Mellansverige53900
Mellersta Norrland54800
Övre Norrland..

Hur många jobbar som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 17100 personer som idag är anställda som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige17100
Stockholm och Stockholms län6200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef är 63200 kronor.

Hur många jobbar som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 17100 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till försäljningsdirektör, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.