Lön marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchefVad tjänar en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

70 900 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 63600 kronor i yrket medan männen har en lön på 74000 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 75000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 70900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 425 kronor.

Dagslön för en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 3376 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef får ut 44 863 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 70 900 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 12 350 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 8 410 kronor
Statlig skatt 3 948 kronor
Begravningsskatt 45 kronor
Lönen efter skatt 44 863 kronor


Vad gör en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande försäljnings- eller marknadsverk­samheten i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 75000 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 70900 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 63600 kronor som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 74000 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige68 800 kronor
Stockholm77 100 kronor
Östra Mellansverige¤¤¤ kronor
Småland med öarna63 300 kronor
Sydsverige74 600 kronor
Västsverige60 500 kronor
Norra Mellansverige64 400 kronor
Mellersta Norrland65 100 kronor
Övre Norrland56 600 kronor


Hur många jobbar som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 16000 personer som idag är anställda som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige16 000
Stockholm och Stockholms län6 900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län720
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län3 400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län620
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län250

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef är 70900 kronor.

Hur många jobbar som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 16000 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 63600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 74000 kronor.

Hur mycket betalar en marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef i skatt?

En marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef betalar i snitt 24753 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till marknadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.