Lönestatistik för en försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 70900 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 63600 kronor i yrket medan männen har en lön på 74000 kronor. Se även affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, funktions- eller mellanchef , affärsområdeschef, försäljnings- och marknadsansvar, verksamhetsnära chef och avdelningschef, försäljningschef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 75000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 70900 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder, utvecklar och samordnar den övergripande försäljnings- eller marknadsverk­samheten i företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar och underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 75000 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 70900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 63600 kronor som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 74000 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 51800 kronor64600 kronor
2015 59100 kronor63900 kronor
2016 62700 kronor67900 kronor
2017 57200 kronor68000 kronor
2018 60700 kronor71600 kronor
2019 60400 kronor71200 kronor
2020 62800 kronor70800 kronor
2021 63600 kronor74000 kronor

Lönestatistik för försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige68800
Stockholm77100
Östra Mellansverige..
Småland med öarna63300
Sydsverige74600
Västsverige60500
Norra Mellansverige64400
Mellersta Norrland65100
Övre Norrland56600

Hur många jobbar som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 16000 personer som idag är anställda som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige16000
Stockholm och Stockholms län6900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län720
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län3400
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län620
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län250

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef är 70900 kronor.

Hur många jobbar som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 16000 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till försäljningsdirektör, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.