Lön försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef 2023

- Lönestatistik för en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chefVad tjänar en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2023 är:

50 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 49800 kronor i yrket medan männen har en lön på 51900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 53700 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 50800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 304 kronor.

Dagslön för en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2419 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef får ut 34 719 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 50 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 784 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 982 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 32 kronor
Lönen efter skatt 34 719 kronor


Vad gör en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef förvaltningschef, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig samhällsservice. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 53400 kronor

 • Kommunalanställd: 46300 kronor

 • Regionanställd 53700 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 50500 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 49800 kronor som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef medan männens lön är 51900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige50 000 kronor
Stockholm55 400 kronor
Östra Mellansverige48 600 kronor
Småland med öarna46 700 kronor
Sydsverige50 300 kronor
Västsverige47 300 kronor
Norra Mellansverige45 400 kronor
Mellersta Norrland45 100 kronor
Övre Norrland45 300 kronor


Hur många jobbar som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 13500 personer som idag är anställda som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13 500
Stockholm och Stockholms län4 000
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2 300
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län990
Blekinge och Skåne län1 900
Hallands och Västra Götalands län2 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län910
Västernorrlands och Jämtlands510
Västerbottens och Norrbottens län680

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef är 50800 kronor.

Hur många jobbar som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 13500 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 49800 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 51900 kronor.

Hur mycket betalar en försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef i skatt?

En försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef betalar i snitt 14798 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef Lön för en Arkivchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Arkivchef, verksamhetsnära chef Lön för en Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Bibliotekschef, verksamhetsnära chef Lön för en Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef Lön för en Biblioteksråd, verksamhetsnära chef Lön för en Brandchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Brandchef, verksamhetsnära chef Lön för en Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef Lön för en Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef Lön för en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef Lön för en Chefskronofogde, verksamhetsnära chef Lön för en Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef Lön för en Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Fögderidirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef Lön för en Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef Lön för en Försäkringskassechef Lön för en Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef Lön för en Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef Lön för en Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef Lön för en Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef Lön för en Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef Lön för en Kronodirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Kronodirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef Lön för en Kulturchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Kulturchef, verksamhetsnära chef Lön för en Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef Lön för en Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef Lön för en Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Landsantikvarie, verksamhetsnära chef Lön för en Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Landsarkivarie, verksamhetsnära chef Lön för en Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef Lön för en Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef Lön för en Länsmuseichef, verksamhetsnära chef Lön för en Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef Lön för en Parkchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Parkchef, verksamhetsnära chef Lön för en Polischef, funktions- eller mellanchef Lön för en Polischef, verksamhetsnära chef Lön för en Polisintendent, funktions- eller mellanchef Lön för en Polisintendent, verksamhetsnära chef Lön för en Polismästare, funktions- eller mellanchef Lön för en Polismästare, verksamhetsnära chef Lön för en Polissekreterare, funktions- eller mellanchef Lön för en Polissekreterare, verksamhetsnära chef Lön för en Redaktionschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Redaktionschef, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef Lön för en Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionmuseichef, verksamhetsnära chef Lön för en Räddningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Räddningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Skattedirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Skattedirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef Lön för en Tulldirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Tulldirektör, verksamhetsnära chef Lön för en TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef Lön för en TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef Lön för en Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef Lön för en Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef Lön för en Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef