Vad tjänar en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef brutto innan skatt

Medellönen för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef är

65 700 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.Vilken inkomst har en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 72 200 kronor
Kommunalanställd 58 200 kronor
Landstingsanställning 69 100 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 61 500 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53 400 kronor 55 600 kronor
2015 55 900 kronor 58 600 kronor
2016 57 300 kronor 59 900 kronor
2017 59 200 kronor 62 000 kronor
2018 61 100 kronor 64 300 kronor
2019 63 000 kronor 65 600 kronor
2020 63 900 kronor 67 300 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef.

Region Antal anställda som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige3600
Stockholm och Stockholms län1200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län550
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län240
Blekinge och Skåne län510
Hallands och Västra Götalands län550
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands120
Västerbottens och Norrbottens län200

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 71200 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige65700
Stockholm71200
Östra Mellansverige65900
Småland med öarna60400
Sydsverige64500
Västsverige63800
Norra Mellansverige59600
Mellersta Norrland58700
Övre Norrland59400

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner


Sök lönestatistik för andra yrken


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef

Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef

Arkivchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arkivchef, funktions- eller mellanchef

Arkivchef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för arkivchef, verksamhetsnära chef

Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bibliotekschef, funktions- eller mellanchef

Bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bibliotekschef, verksamhetsnära chef

Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biblioteksråd, funktions- eller mellanchef

Biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biblioteksråd, verksamhetsnära chef

Brandchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandchef, funktions- eller mellanchef

Brandchef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för brandchef, verksamhetsnära chef

Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Chefskronofogde, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefskronofogde, verksamhetsnära chef

Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef

Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fögderidirektör, funktions- eller mellanchef

Fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fögderidirektör, verksamhetsnära chef

Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Försäkringskassechef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för försäkringskassechef

Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef

Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef

Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef

Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef

Kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kronodirektör, funktions- eller mellanchef

Kronodirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kronodirektör, verksamhetsnära chef

Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef

Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef

Kulturchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kulturchef, funktions- eller mellanchef

Kulturchef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kulturchef, verksamhetsnära chef

Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef

Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kyrkokamrer, verksamhetsnära chef

Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för landsantikvarie, funktions- eller mellanchef

Landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för landsantikvarie, verksamhetsnära chef

Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för landsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för landsarkivarie, verksamhetsnära chef

Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsmuseichef, funktions- eller mellanchef

Länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsmuseichef, verksamhetsnära chef

Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef

Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef

Parkchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för parkchef, funktions- eller mellanchef

Parkchef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för parkchef, verksamhetsnära chef

Polischef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polischef, funktions- eller mellanchef

Polischef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polischef, verksamhetsnära chef

Polisintendent, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polisintendent, funktions- eller mellanchef

Polisintendent, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polisintendent, verksamhetsnära chef

Polismästare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polismästare, funktions- eller mellanchef

Polismästare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polismästare, verksamhetsnära chef

Polissekreterare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polissekreterare, funktions- eller mellanchef

Polissekreterare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för polissekreterare, verksamhetsnära chef

Redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för redaktionschef, funktions- eller mellanchef

Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för redaktionschef, verksamhetsnära chef

Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, kriminalvården, funktions- eller mellanchef

Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, kriminalvården, verksamhetsnära chef

Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef

Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef

Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionmuseichef, funktions- eller mellanchef

Regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för regionmuseichef, verksamhetsnära chef

Räddningschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för räddningschef, funktions- eller mellanchef

Räddningschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för räddningschef, verksamhetsnära chef

Skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skattedirektör, funktions- eller mellanchef

Skattedirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skattedirektör, verksamhetsnära chef

Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef

Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsarkivarie, verksamhetsnära chef

Tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tulldirektör, funktions- eller mellanchef

Tulldirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tulldirektör, verksamhetsnära chef

TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tv-chef, övrig, funktions- eller mellanchef

TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tv-chef, övrig, verksamhetsnära chef

Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef

Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef

Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef

Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överbibliotekarie, verksamhetsnära chef

Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef

Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för överintendent, övrig, verksamhetsnära chef

Lediga jobb för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef