Lönestatistik för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef 2023

Vad tjänar en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen är 68200 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 66600 kronor i yrket medan männen har en lön på 69700 kronor. Se även arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef , arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef och arkivchef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 73100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 68200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom övrig samhällsservice, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 73100 kronor

 • Kommunalanställd: 60200 kronor

 • Regionanställd 71100 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 67600 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 66600 kronor som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 69700 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 53400 kronor55600 kronor
2015 55900 kronor58600 kronor
2016 57300 kronor59900 kronor
2017 59200 kronor62000 kronor
2018 61100 kronor64300 kronor
2019 63000 kronor65600 kronor
2020 63900 kronor67300 kronor
2021 66600 kronor69700 kronor

Lönestatistik för kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige65700
Stockholm71200
Östra Mellansverige65900
Småland med öarna60400
Sydsverige64500
Västsverige63800
Norra Mellansverige59600
Mellersta Norrland58700
Övre Norrland59400

Hur många jobbar som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 3600 personer som idag är anställda som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3600
Stockholm och Stockholms län1200
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län550
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län240
Blekinge och Skåne län510
Hallands och Västra Götalands län550
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län270
Västernorrlands och Jämtlands120
Västerbottens och Norrbottens län200

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef är 68200 kronor.

Hur många jobbar som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 3600 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Arbetsförmedlingschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Arbetsförmedlingschef, verksamhetsnära chef Lön för en Arkivchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Arkivchef, verksamhetsnära chef Lön för en Bibliotekschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Bibliotekschef, verksamhetsnära chef Lön för en Biblioteksråd, funktions- eller mellanchef Lön för en Biblioteksråd, verksamhetsnära chef Lön för en Brandchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Brandchef, verksamhetsnära chef Lön för en Byråchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef Lön för en Byråchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef Lön för en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef Lön för en Chefskronofogde, verksamhetsnära chef Lön för en Funktionschef, offentlig verksamhet, verksamhetsnära chef Lön för en Fögderidirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Fögderidirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef Lön för en Försäkringschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef Lön för en Försäkringskassechef Lön för en Kamrer, kyrko-, funktions- eller mellanchef Lön för en Kamrer, kyrko-, verksamhetsnära chef Lön för en Kontorschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef Lön för en Kontorschef, försäkringskassa, verksamhetsnära chef Lön för en Kriminalvårdsdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Kriminalvårdsdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Kriminalvårdsinspektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Kriminalvårdsinspektör, verksamhetsnära chef Lön för en Kronodirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Kronodirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Kultur- och fritidschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Kultur- och fritidschef, verksamhetsnära chef Lön för en Kulturchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Kulturchef, verksamhetsnära chef Lön för en Kyrkokamrer, funktions- eller mellanchef Lön för en Kyrkokamrer, verksamhetsnära chef Lön för en Landsantikvarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Landsantikvarie, verksamhetsnära chef Lön för en Landsarkivarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Landsarkivarie, verksamhetsnära chef Lön för en Länsbibliotekarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Länsbibliotekarie, verksamhetsnära chef Lön för en Länsmuseichef, funktions- eller mellanchef Lön för en Länsmuseichef, verksamhetsnära chef Lön för en Museichef, offentlig förvaltning, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, försäkringskassan, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, försäkringskassan, verksamhetsnära chef Lön för en Parkchef, funktions- eller mellanchef Lön för en Parkchef, verksamhetsnära chef Lön för en Polischef, funktions- eller mellanchef Lön för en Polischef, verksamhetsnära chef Lön för en Polisintendent, funktions- eller mellanchef Lön för en Polisintendent, verksamhetsnära chef Lön för en Polismästare, funktions- eller mellanchef Lön för en Polismästare, verksamhetsnära chef Lön för en Polissekreterare, funktions- eller mellanchef Lön för en Polissekreterare, verksamhetsnära chef Lön för en Redaktionschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Redaktionschef, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, Kriminalvården, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, Kriminalvården, verksamhetsnära chef Lön för en Regionchef, statlig förvaltning, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionchef, statlig förvaltning, verksamhetsnära chef Lön för en Regionmuseichef, funktions- eller mellanchef Lön för en Regionmuseichef, verksamhetsnära chef Lön för en Räddningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Räddningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Skattedirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Skattedirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Stadsarkivarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Stadsarkivarie, verksamhetsnära chef Lön för en Tulldirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Tulldirektör, verksamhetsnära chef Lön för en TV-chef, övrig, funktions- eller mellanchef Lön för en TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef Lön för en Uppbördsdirektör, funktions- eller mellanchef Lön för en Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef Lön för en Överbibliotekarie, funktions- eller mellanchef Lön för en Överbibliotekarie, verksamhetsnära chef Lön för en Överintendent, övrig, funktions- eller mellanchef Lön för en Överintendent, övrig, verksamhetsnära chef