Lönestatistik för en biträdande rektor, grund- och gymnasieskola 2023

Vad tjänar en biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i månaden? Medellönen är 53800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 53400 kronor i yrket medan männen har en lön på 54800 kronor. Se även antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef , biträdande rektor, grund- och gymnasieskola och enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 54000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola.

Medellön, snittlön eller medianlön för en biträdande rektor, grund- och gymnasieskola?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 53800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln biträdande rektor, grund- och gymnasieskola in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom grund- eller gymnasieskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning. Övervakar elevernas utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.”

Hur ser lönestatistiken ut för en biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för biträdande rektor, grund- och gymnasieskola skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 54000 kronor

 • Regionanställd 51000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 53100 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 53400 kronor som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola medan männens lön är 54800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43200 kronor44000 kronor
2015 44700 kronor45700 kronor
2016 46200 kronor47300 kronor
2017 48300 kronor48800 kronor
2018 49700 kronor50600 kronor
2019 50800 kronor52300 kronor
2020 51600 kronor54000 kronor
2021 53400 kronor54800 kronor

Lönestatistik för biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige52300
Stockholm57500
Östra Mellansverige50800
Småland med öarna50800
Sydsverige52600
Västsverige51000
Norra Mellansverige49200
Mellersta Norrland48400
Övre Norrland50000

Hur många jobbar som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i Sverige?

Det är totalt 10700 personer som idag är anställda som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10700
Stockholm och Stockholms län2400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län950
Blekinge och Skåne län1500
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län880
Västernorrlands och Jämtlands440
Västerbottens och Norrbottens län470

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i lön i månaden?

Medellönen för en biträdande rektor, grund- och gymnasieskola är 53800 kronor.

Hur många jobbar som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola i Sverige?

Det finns 10700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som biträdande rektor, grund- och gymnasieskola eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.