Skolledare, verksamhetsnära chef lön - Vad tjänar man som skolledare, verksamhetsnära chef i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en skolledare, verksamhetsnära chef i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en skolledare, verksamhetsnära chef 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön skolledare, verksamhetsnära chef – Vad tjänar en skolledare, verksamhetsnära chef i medellön?

Medellönen för en skolledare, verksamhetsnära chef är

52 300 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en skolledare, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för skolledare, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd 52 700 kronor
Landstingsanställning 49 700 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 50 700 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som skolledare, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43 200 kronor 44 000 kronor
2015 44 700 kronor 45 700 kronor
2016 46 200 kronor 47 300 kronor
2017 48 300 kronor 48 800 kronor
2018 49 700 kronor 50 600 kronor
2019 50 800 kronor 52 300 kronor
2020 51 600 kronor 54 000 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för skolledare, verksamhetsnära chef.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som skolledare, verksamhetsnära chef.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige10700
Stockholm och Stockholms län2400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län950
Blekinge och Skåne län1500
Hallands och Västra Götalands län2200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län880
Västernorrlands och Jämtlands440
Västerbottens och Norrbottens län470

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som skolledare, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för skolledare, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 57500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige52300
Stockholm57500
Östra Mellansverige50800
Småland med öarna50800
Sydsverige52600
Västsverige51000
Norra Mellansverige49200
Mellersta Norrland48400
Övre Norrland50000

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till skolledare, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för antagningschef, utbildning, funktions- eller mellanchef

Biträdande rektor, grund- och gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biträdande rektor, grund- och gymnasieskola

Enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för enhetschef, grundskola, funktions- eller mellanchef

Gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gymnasiechef, funktions- eller mellanchef

Kulturskolechef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kulturskolechef, funktions- eller mellanchef

Prorektor, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för prorektor, verksamhetsnära chef

Rektor, grund- och gymnasieskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rektor, grund- och gymnasieskola

Skolchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolchef, funktions- eller mellanchef

Skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skoldirektör, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolföreståndare, funktions- eller mellanchef

Skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolföreståndare, verksamhetsnära chef

Skolledare, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolledare, funktions- eller mellanchef

Skolledare, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolledare, verksamhetsnära chef

Studierektor, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studierektor, verksamhetsnära chef

Utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningschef, skola, funktions- eller mellanchef

Utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningschef, skola, verksamhetsnära chef

Utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningsintendent, funktions- eller mellanchef

Utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för utbildningsintendent, verksamhetsnära chef

Vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vuxenutbildningschef, funktions- eller mellanchef

Lediga jobb för skolledare, verksamhetsnära chef