Lön studierektor, verksamhetsnära chef 2024

- Lönestatistik för en studierektor, verksamhetsnära chefVad tjänar en studierektor, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen för 2024 är:

53 800 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 53400 kronor i yrket medan männen har en lön på 54800 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är kommunalanställda som har den högsta lönen med i snitt 54000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som studierektor, verksamhetsnära chef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en studierektor, verksamhetsnära chef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 53800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en studierektor, verksamhetsnära chef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 322 kronor.

Dagslön för en studierektor, verksamhetsnära chef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2562 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en studierektor, verksamhetsnära chef kvar i lön efter skatt? En studierektor, verksamhetsnära chef får ut 36 294 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 53 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 9 316 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 6 344 kronor
Statlig skatt 528 kronor
Begravningsskatt 34 kronor
Lönen efter skatt 36 294 kronor


Vad gör en studierektor, verksamhetsnära chef?

Vi har inga detaljer kring vad en studierektor, verksamhetsnära chef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom grund- eller gymnasieskola. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal inom grund- eller gymnasieskola och vuxenutbildning. Övervakar elevernas utveckling och rådgör med föräldrar eller vårdnadshavare.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en studierektor, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för studierektor, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd: 54000 kronor

 • Regionanställd 51000 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 53100 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som studierektor, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 53400 kronor som studierektor, verksamhetsnära chef medan männens lön är 54800 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som studierektor, verksamhetsnära chef.

Lönestatistik för studierektor, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige52 300 kronor
Stockholm57 500 kronor
Östra Mellansverige50 800 kronor
Småland med öarna50 800 kronor
Sydsverige52 600 kronor
Västsverige51 000 kronor
Norra Mellansverige49 200 kronor
Mellersta Norrland48 400 kronor
Övre Norrland50 000 kronor


Hur många jobbar som studierektor, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 10700 personer som idag är anställda som studierektor, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige10 700
Stockholm och Stockholms län2 400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1 800
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län950
Blekinge och Skåne län1 500
Hallands och Västra Götalands län2 200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län880
Västernorrlands och Jämtlands440
Västerbottens och Norrbottens län470

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en studierektor, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en studierektor, verksamhetsnära chef är 53800 kronor.

Hur många jobbar som studierektor, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 10700 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en studierektor, verksamhetsnära chef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 53400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 54800 kronor.

Hur mycket betalar en studierektor, verksamhetsnära chef i skatt?

En studierektor, verksamhetsnära chef betalar i snitt 16223 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln studierektor, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som studierektor, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?