Lönestatistik för en båtman, sjöfartsverket 2023

Vad tjänar en båtman, sjöfartsverket i månaden? Medellönen är 46800 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. När det gäller könen så tjänar männen i snitt 47000 i yrket. Någon aktuell lönestatistik för kvinnor finns inte. Det kan bero på att för få kvinnor jobbar inom yrket. Se även aviatör , ballongflygare och befälhavare, fartyg .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 50100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som båtman, sjöfartsverket.

Medellön, snittlön eller medianlön för en båtman, sjöfartsverket?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln båtman, sjöfartsverket in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Navigerar och styr fartyg. Leder arbete på däck och kommandobrygga samt ansvarar för att säkerhetsföreskrifter följs ombord.”

Hur ser lönestatistiken ut för en båtman, sjöfartsverket i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för båtman, sjöfartsverket skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50100 kronor

 • Kommunalanställd: 47800 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som båtman, sjöfartsverket? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en båtman, sjöfartsverket tjänar männen i snitt 47000 i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor35400 kronor
2015 0 kronor43200 kronor
2016 0 kronor44000 kronor
2017 0 kronor37500 kronor
2018 0 kronor43900 kronor
2019 0 kronor43500 kronor
2020 0 kronor45700 kronor
2021 0 kronor47000 kronor

Lönestatistik för båtman, sjöfartsverket i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige45600
Stockholm42700
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige47100
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som båtman, sjöfartsverket i Sverige?

Det är totalt 910 personer som idag är anställda som båtman, sjöfartsverket enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige910
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län340
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en båtman, sjöfartsverket i lön i månaden?

Medellönen för en båtman, sjöfartsverket är 46800 kronor.

Hur många jobbar som båtman, sjöfartsverket i Sverige?

Det finns 910 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som båtman, sjöfartsverket eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till båtman, sjöfartsverket

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aviatör Lön för en Ballongflygare Lön för en Befälhavare, fartyg Lön för en Bogserbåtsbefälhavare Lön för en Båtman, sjöfartsverket Lön för en Chefspilot Lön för en Director, flygledare Lön för en Driftledare, nautisk Lön för en Elingenjör, fartyg Lön för en Elmaskinist, fartyg Lön för en Endestyrman Lön för en Fartygsbefäl Lön för en Fartygsbefälsassistent Lön för en Fartygschef Lön för en Fartygsingenjör Lön för en Fartygsmaskinist Lön för en Fartygsstyrman Lön för en Flight Data Operator Lön för en Flygförare Lön för en Flyginstruktör Lön för en Flygkapten Lön för en Flygledarassistent Lön för en Flygledare Lön för en Flyglärare Lön för en Flygmaskinist Lön för en Flygnavigatör Lön för en Flygstyrman Lön för en Flygtekniker Lön för en Flygtrafikledarassistent Lön för en Flygtrafikledare Lön för en Flygverkmästare Lön för en Färjförare Lön för en Färjskeppare Lön för en Hamnlots Lön för en Hamnstyrman Lön för en Helikopterförare Lön för en Helikopterpilot Lön för en Helikoptertekniker Lön för en Kapten, fartyg Lön för en Kylmaskinist, fartyg Lön för en Lots, fartyg Lön för en Lotsförman Lön för en Lotskapten Lön för en Lotsplatschef Lön för en Maskinbefäl, fartyg Lön för en Maskinbefälsassistent Lön för en Maskinchef, fartyg Lön för en Maskinist, fartyg Lön för en Maskinist, flyg- Lön för en Maskintekniker, fartyg Lön för en Mästerlots Lön för en Nautiker Lön för en Nautisk driftledare Lön för en Pilot Lön för en Provflygare Lön för en Sjöingenjör Lön för en Sjökapten Lön för en Sjömaskinist Lön för en Skeppare Lön för en Startmästare Lön för en Styrman, fartyg Lön för en Styrman, flyg Lön för en Teknisk chef, maskinchef fartyg Lön för en Trafikflygare Lön för en Trafikledare, flyg Lön för en VTS-lots Lön för en Överstyrman
Norrköping
Sjökaptener för utbildning till Lots
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som lots, fartyg på Sjöfartsverket i Norrköping
Norrköping
Vikarierande båtmän 6 mån till Lotstransportområde Ost
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som båtman, sjöfartsverket på Sjöfartsverket i Norrköping
Norrköping
Flera båtmän på Timmar till Lotstransportområde Ost
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som båtman, sjöfartsverket på Sjöfartsverket i Norrköping
Södertälje
Farledstekniker/Styrman Södertälje
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som 2:e styrman på Sjöfartsverket i Södertälje
Tanum
Experience Seafarers on Bunker Vessels.
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsbefäl på Rederi AB Väderö Tank i Tanum
Gävle
Båtman Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som båtman, sjöfartsverket på Sjöfartsverket i Gävle
Tanum
Befälhavare passagerarfartyg skärgårdstrafik
Ledigt jobb som fartygsbefäl på Västkustens Skärgårdsbåtar AB i Tanum
Fartygsbefäl till skärgårdsbåt i trafik
Ledigt jobb som fartygsbefäl på Tema Skärgården AB i
Stockholm
Befälhavare till tre passagerarbåtar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare på ERA Shipping AB i Stockholm
Göteborg
Befälhavare och Överstyrman
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare på Strömma Turism & Sjöfart AB i Göteborg
Karlstad
Skeppare/Befälhavare till Karlstad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsbefäl på Skeppa Rederi AB i Karlstad
Linköping
Skeppare/Befälhavare till Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsbefäl på Skeppa Rederi AB i Linköping
Västervik
Skeppare/Befälhavare till Västervik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsbefäl på Skeppa Rederi AB i Västervik
Luleå
Befälhavare till Luleå Hamn
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare på ByHart AB i Luleå
Göteborg
Befälhavare Strömma Kanalbolaget Göteborg 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare på Strömma Turism & Sjöfart AB i Göteborg
Göteborg
Skeppare till Paddan Sightseeing 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare på Strömma Turism & Sjöfart AB i Göteborg
Göteborg
Befälhavare linfärja sommar 2023
Ledigt jobb som fartygsbefäl på Trafikverket i Göteborg
Stockholm
Befälhavare frigående färja sommar 2023
Ledigt jobb som fartygsbefäl på Trafikverket i Stockholm
Stockholm
Fartygsbefäl till Strömma Turism & Sjöfart AB
Ledigt jobb som befälhavare på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Stockholm
Västerås
Befälhavare klass VI, inre fart 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsbefäl på Rederi Mälarstaden AB i Västerås
Karlskrona
Affärsverken söker Befälhavarare 2023
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare på Affärsverken Karlskrona AB i Karlskrona