Lön fartygschef 2024

- Lönestatistik för en fartygschefVad tjänar en fartygschef i månaden? Medellönen för 2024 är:

46 800 kronor


Se även lönestatistik för:

När det gäller könen så tjänar männen i snitt 47000 i yrket. Någon aktuell lönestatistik för kvinnor finns inte. Det kan bero på att för få kvinnor jobbar inom yrket.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 50100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som fartygschef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en fartygschef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46800 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en fartygschef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 280 kronor.

Dagslön för en fartygschef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2229 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en fartygschef kvar i lön efter skatt? En fartygschef får ut 31 914 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 46 800 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 8 075 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 5 498 kronor
Statlig skatt 0 kronor
Begravningsskatt 30 kronor
Lönen efter skatt 31 914 kronor


Sök lediga jobb som fartygschef

Stockholm
Utbildning Maskinsystem och fossilfri framdrift i sjötrafiken

Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Stockholm

Läs om jobbet
Stockholm
Utbildning energioptimering och navigationsteknik

Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Stockholm

Läs om jobbet
Söderköping
Befälhavare till MS GÖTA LEJON

Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Royal Stockholm Cruise Line AB i Söderköping

Läs om jobbet

Vad gör en fartygschef?

Vi har inga detaljer kring vad en fartygschef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Navigerar och styr fartyg. Leder arbete på däck och kommandobrygga samt ansvarar för att säkerhetsföreskrifter följs ombord.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en fartygschef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för fartygschef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50100 kronor

 • Kommunalanställd: 47800 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 44200 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som fartygschef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

För en fartygschef tjänar männen i snitt 47000 i yrket. För kvinnornas medellön så saknas det statistik.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som fartygschef.

Lönestatistik för fartygschef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige45 600 kronor
Stockholm42 700 kronor
Östra Mellansverige¤¤¤ kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige¤¤¤ kronor
Västsverige47 100 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som fartygschef i Sverige?

Det är totalt 910 personer som idag är anställda som fartygschef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige910
Stockholm och Stockholms län¤¤¤
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län340
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en fartygschef i lön i månaden?

Medellönen för en fartygschef är 46800 kronor.

Hur många jobbar som fartygschef i Sverige?

Det finns 910 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en fartygschef?

"text": "Lönestatistiken för män i det här yrket visar på en medellön på 47000 kronor. För kvinnor saknas det statistik för lönen vilket troligtvis beror på att det finns för litet underlag. Det kan i sin tur bero på att för få tjejer jobbar i yrket."

Hur mycket betalar en fartygschef i skatt?

En fartygschef betalar i snitt 13603 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln fartygschef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som fartygschef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till fartygschef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aviatör Lön för en Ballongflygare Lön för en Befälhavare, fartyg Lön för en Bogserbåtsbefälhavare Lön för en Båtman, sjöfartsverket Lön för en Chefspilot Lön för en Director, flygledare Lön för en Driftledare, nautisk Lön för en Elingenjör, fartyg Lön för en Elmaskinist, fartyg Lön för en Endestyrman Lön för en Fartygsbefäl Lön för en Fartygsbefälsassistent Lön för en Fartygschef Lön för en Fartygsingenjör Lön för en Fartygsmaskinist Lön för en Fartygsstyrman Lön för en Flight Data Operator Lön för en Flygförare Lön för en Flyginstruktör Lön för en Flygkapten Lön för en Flygledarassistent Lön för en Flygledare Lön för en Flyglärare Lön för en Flygmaskinist Lön för en Flygnavigatör Lön för en Flygstyrman Lön för en Flygtekniker Lön för en Flygtrafikledarassistent Lön för en Flygtrafikledare Lön för en Flygverkmästare Lön för en Färjförare Lön för en Färjskeppare Lön för en Hamnlots Lön för en Hamnstyrman Lön för en Helikopterförare Lön för en Helikopterpilot Lön för en Helikoptertekniker Lön för en Kapten, fartyg Lön för en Kylmaskinist, fartyg Lön för en Lots, fartyg Lön för en Lotsförman Lön för en Lotskapten Lön för en Lotsplatschef Lön för en Maskinbefäl, fartyg Lön för en Maskinbefälsassistent Lön för en Maskinchef, fartyg Lön för en Maskinist, fartyg Lön för en Maskinist, flyg- Lön för en Maskintekniker, fartyg Lön för en Mästerlots Lön för en Nautiker Lön för en Nautisk driftledare Lön för en Pilot Lön för en Provflygare Lön för en Sjöingenjör Lön för en Sjökapten Lön för en Sjömaskinist Lön för en Skeppare Lön för en Startmästare Lön för en Styrman, fartyg Lön för en Styrman, flyg Lön för en Teknisk chef, maskinchef fartyg Lön för en Trafikflygare Lön för en Trafikledare, flyg Lön för en VTS-lots Lön för en Överstyrman
Båtman (timvikarie vid korta tillfälliga behov)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som båtman, sjöfartsverket på Sjöfartsverket i
Stockholm
Utbildning Maskinsystem och fossilfri framdrift i sjötrafiken
Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Stockholm
Stockholm
Utbildning energioptimering och navigationsteknik
Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Stockholm
Söderköping
Befälhavare till MS GÖTA LEJON
Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Royal Stockholm Cruise Line AB i Söderköping
Nyköping
Testförare till Marinkraft
Ledigt jobb som fartygsbefäl på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Nyköping
Göteborg
Sommarvikarier till norska Fjord1
Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Marinkraft Bemanning Sverige AB i Göteborg
Överstyrman, Maskinchef, Matros på färjor i Norge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som överstyrman på Osm Crew Management AB i
Stockholm
Sommarvikarie till världens första självkörande färja, 100% eldrift
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som befälhavare, fartyg på Torghatten AB i Stockholm
Varberg
Kör passagerartrafik med Getteröbåtarna i sommar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som fartygsbefäl på Getteröbåtarna Bad & Sjöturer AB i Varberg
Trelleborg
Captain (m/f/d)
Ledigt jobb som befälhavare, fartyg på Tt-Line AB i Trelleborg