Lön flygledarassistent 2024

- Lönestatistik för en flygledarassistentVad tjänar en flygledarassistent i månaden? Medellönen för 2024 är:

71 000 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 75400 kronor i yrket medan männen har en lön på 68300 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 75900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som flygledarassistent.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en flygledarassistent i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 71000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en flygledarassistent

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 425 kronor.

Dagslön för en flygledarassistent

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 3381 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en flygledarassistent kvar i lön efter skatt? En flygledarassistent får ut 44 914 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 71 000 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 12 368 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 8 422 kronor
Statlig skatt 3 968 kronor
Begravningsskatt 45 kronor
Lönen efter skatt 44 914 kronor


Sök lediga jobb som flygledarassistent

På Yrkeskollen har vi alla platsannonser från Arbetsförmedlingens Platsbank. Just nu finns det över 5 jobbannonser för lediga tjänster som flygledarassistent eller liknande yrken. Bland annat ett jobb i Malmö på Luftfartsverket. Här nedan kan du söka några av dom lediga jobben direkt.

Stockholm
Procedurdesigner

Ledigt jobb som flygledare på Luftfartsverket i Stockholm

Läs om jobbet
Norrköping
Procedurdesigner

Ledigt jobb som flygledare på Luftfartsverket i Norrköping

Läs om jobbet
Stockholm
Vill du vara med och göra skillnad? - Sök till Flygledarutbildningen

Ledigt jobb som flygledare på Luftfartsverket i Stockholm

Läs om jobbet

Vad gör en flygledarassistent?

Vi har inga detaljer kring vad en flygledarassistent jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Övervakar och leder flygtrafik på start- och landningsbanor samt i luften. Ger instruktioner om startpunkt, färdväg, flyghöjd m.m.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en flygledarassistent i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för flygledarassistent skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 75900 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som flygledarassistent? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 75400 kronor som flygledarassistent medan männens lön är 68300 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som flygledarassistent.

Lönestatistik för flygledarassistent i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige75 300 kronor
Stockholm76 400 kronor
Östra Mellansverige¤¤¤ kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige77 900 kronor
Västsverige¤¤¤ kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som flygledarassistent i Sverige?

Det är totalt 620 personer som idag är anställda som flygledarassistent enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige620
Stockholm och Stockholms län270
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län¤¤¤
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län210
Hallands och Västra Götalands län¤¤¤
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en flygledarassistent i lön i månaden?

Medellönen för en flygledarassistent är 71000 kronor.

Hur många jobbar som flygledarassistent i Sverige?

Det finns 620 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en flygledarassistent?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 75400 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 68300 kronor.

Hur mycket betalar en flygledarassistent i skatt?

En flygledarassistent betalar i snitt 24803 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln flygledarassistent in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som flygledarassistent eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till flygledarassistent

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Aviatör Lön för en Ballongflygare Lön för en Befälhavare, fartyg Lön för en Bogserbåtsbefälhavare Lön för en Båtman, sjöfartsverket Lön för en Chefspilot Lön för en Director, flygledare Lön för en Driftledare, nautisk Lön för en Elingenjör, fartyg Lön för en Elmaskinist, fartyg Lön för en Endestyrman Lön för en Fartygsbefäl Lön för en Fartygsbefälsassistent Lön för en Fartygschef Lön för en Fartygsingenjör Lön för en Fartygsmaskinist Lön för en Fartygsstyrman Lön för en Flight Data Operator Lön för en Flygförare Lön för en Flyginstruktör Lön för en Flygkapten Lön för en Flygledarassistent Lön för en Flygledare Lön för en Flyglärare Lön för en Flygmaskinist Lön för en Flygnavigatör Lön för en Flygstyrman Lön för en Flygtekniker Lön för en Flygtrafikledarassistent Lön för en Flygtrafikledare Lön för en Flygverkmästare Lön för en Färjförare Lön för en Färjskeppare Lön för en Hamnlots Lön för en Hamnstyrman Lön för en Helikopterförare Lön för en Helikopterpilot Lön för en Helikoptertekniker Lön för en Kapten, fartyg Lön för en Kylmaskinist, fartyg Lön för en Lots, fartyg Lön för en Lotsförman Lön för en Lotskapten Lön för en Lotsplatschef Lön för en Maskinbefäl, fartyg Lön för en Maskinbefälsassistent Lön för en Maskinchef, fartyg Lön för en Maskinist, fartyg Lön för en Maskinist, flyg- Lön för en Maskintekniker, fartyg Lön för en Mästerlots Lön för en Nautiker Lön för en Nautisk driftledare Lön för en Pilot Lön för en Provflygare Lön för en Sjöingenjör Lön för en Sjökapten Lön för en Sjömaskinist Lön för en Skeppare Lön för en Startmästare Lön för en Styrman, fartyg Lön för en Styrman, flyg Lön för en Teknisk chef, maskinchef fartyg Lön för en Trafikflygare Lön för en Trafikledare, flyg Lön för en VTS-lots Lön för en Överstyrman