Lönestatistik för en kvalitetschef, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en kvalitetschef, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 55000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 50100 kronor i yrket medan männen har en lön på 59800 kronor. Se även administrativ chef, funktions- eller mellanchef , administrativ chef, verksamhetsnära chef och affärschef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 55900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kvalitetschef, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kvalitetschef, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 55000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kvalitetschef, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom annan administrations- och serviceverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på intern administrativ- och servicefunktion.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kvalitetschef, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kvalitetschef, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 50800 kronor

 • Kommunalanställd: 48600 kronor

 • Regionanställd 54500 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 55900 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kvalitetschef, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 50100 kronor som kvalitetschef, verksamhetsnära chef medan männens lön är 59800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 43500 kronor49400 kronor
2015 44500 kronor50300 kronor
2016 45600 kronor53300 kronor
2017 46600 kronor50700 kronor
2018 46800 kronor53600 kronor
2019 48600 kronor55200 kronor
2020 48800 kronor56800 kronor
2021 50100 kronor59800 kronor

Lönestatistik för kvalitetschef, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige53100
Stockholm57300
Östra Mellansverige47300
Småland med öarna49200
Sydsverige55800
Västsverige52900
Norra Mellansverige45300
Mellersta Norrland48200
Övre Norrland47600

Hur många jobbar som kvalitetschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 13700 personer som idag är anställda som kvalitetschef, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige13700
Stockholm och Stockholms län5300
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1700
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län910
Blekinge och Skåne län1800
Hallands och Västra Götalands län2100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län430

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kvalitetschef, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en kvalitetschef, verksamhetsnära chef är 55000 kronor.

Hur många jobbar som kvalitetschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 13700 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kvalitetschef, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?