Lönestatistik för en förrådsarbetare, bygg 2023

Vad tjänar en förrådsarbetare, bygg i månaden? Medellönen är 31000 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 28900 kronor i yrket medan männen har en lön på 31100 kronor. Se även byggnadsgrovarbetare , förrådsarbetare, bygg och grovarbetare, anläggning .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 31000 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som förrådsarbetare, bygg.

Medellön, snittlön eller medianlön för en förrådsarbetare, bygg?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31000 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln förrådsarbetare, bygg in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Röjer, river och hanterar material på bygg­arbetsplatser. Assisterar vid maskinellt schaktarbete på bygg- och anläggningsarbeten. Lastar, lossar och behandlar torv.”

Hur ser lönestatistiken ut för en förrådsarbetare, bygg i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för förrådsarbetare, bygg skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 31000 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som förrådsarbetare, bygg? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 28900 kronor som förrådsarbetare, bygg medan männens lön är 31100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor26300 kronor
2015 0 kronor25000 kronor
2016 0 kronor27300 kronor
2017 26400 kronor29300 kronor
2018 0 kronor27600 kronor
2019 26500 kronor27400 kronor
2020 0 kronor27900 kronor
2021 28900 kronor31100 kronor

Lönestatistik för förrådsarbetare, bygg i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige27900
Stockholm28000
Östra Mellansverige31000
Småland med öarna..
Sydsverige27500
Västsverige30900
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som förrådsarbetare, bygg i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som förrådsarbetare, bygg enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en förrådsarbetare, bygg i lön i månaden?

Medellönen för en förrådsarbetare, bygg är 31000 kronor.

Hur många jobbar som förrådsarbetare, bygg i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som förrådsarbetare, bygg eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Linköping
Sommarvikariat Underhållstekniker Arla i Linköping
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Arla Foods AB i Linköping
Stockholm
Rörläggare VA-mark till Ledningsnät produktion
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Stockholm Vatten AB i Stockholm
Stockholm
Grovarbetare
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Richard Lennholm Bygg AB i Stockholm
Örebro
Förrådsledare till Teknik och serviceförvaltningen,
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förrådsarbetare, bygg på Örebro kommun i Örebro
Göteborg
Göteborg Mark & Bygg AB söker grovarbetare
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Göteborg Mark & Bygg AB i Göteborg
Göteborg
Skyltsättning till Göteborg Stad
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på SAPS Service Management AB i Göteborg
Stockholm
Jobb inom läkemedelsbranschen i Stockholm!
Ledigt jobb som underhållsarbetare på Prodea Personal AB i Stockholm
Malmö
Ett av södra Sveriges bästa rivningsföretag, söker håltagare och sanerare.
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på 3T Sverige AB i Malmö
Stockholm
Handyman till Långholmen Hotell
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Långholmen Hotell & Restaurang AB i Stockholm
Pajala
Sommarvikariat Förrådstekniker
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som förrådsarbetare, bygg på Kaunis Iron AB i Pajala
Pajala
Sommarvikariat Service och underhåll
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Kaunis Iron AB i Pajala
Landskrona
Solcellsmontör sökes i Landskrona
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Fusion Solar AB i Landskrona
Jönköping
Solcellsmontör sökes i Jönköping
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Fusion Solar AB i Jönköping
Nybro
Solcellsmontör sökes i Nybro
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Fusion Solar AB i Nybro
Göteborg
Solcellsmontör sökes i Göteborg
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Fusion Solar AB i Göteborg
Göteborg
Montör MW Field Services Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på MW Group AB i Göteborg
Nässjö
Stängselmontör
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som stängselmontör på Jh Lindbergs Stängselmontage AB i Nässjö
Eskilstuna
Vi söker underhållstekniker till en automatiserad varuterminal i Eskilstuna
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Lernia Bemanning AB i Eskilstuna
Växjö
Snöröjare
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på AB Lonil i Växjö i Växjö
Västerås
Vi söker informationsdesigner, informatör eller teknisk skribent
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Alstom Transport AB i Västerås
Stockholm
Rivning av bygganläggningar
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på S.V Isolering & Riv AB i Stockholm
Upplands Väsby
Målare sökes
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som måleri, servicearbetare på BemanningsEliten i Sthlm AB i Upplands Väsby
Kristianstad
Arena CREW
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Åhus Beach AB i Kristianstad
Växjö
Underhållstekniker till Emballator Växjö AB
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Maxkompetens Sverige AB i Växjö
Strängnäs
Underhållssamordnare
Ledigt jobb som underhållsarbetare på Lantmännen ek för i Strängnäs
Borås
Snickare
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Areli Bygg AB i Borås
bygg, trädäck/altan, staket, stenläggning, trädgårdsservice
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Nardi Service i
Solna
Rivare till Solna sökes!
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Submit AB i Solna
Värnamo
Produktionsarbetare - Värnamo
Ledigt jobb som grovarbetare, bygg och anläggning på Stena Metall AB i Värnamo
Kävlinge
Drift och underhåll
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som underhållsarbetare på Barsebäcks Golf & Country Club AB i Kävlinge