Lönestatistik för en finanschef, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en finanschef, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 65300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 60600 kronor i yrket medan männen har en lön på 71100 kronor. Se även budgetchef, funktions- eller mellanchef , budgetchef, verksamhetsnära chef och ekonomichef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 65800 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som finanschef, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en finanschef, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 65300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln finanschef, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom ekonomi. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal på ekonomifunktionen.”

Hur ser lönestatistiken ut för en finanschef, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för finanschef, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 61900 kronor

 • Kommunalanställd: 59600 kronor

 • Regionanställd 61300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 65800 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som finanschef, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 60600 kronor som finanschef, verksamhetsnära chef medan männens lön är 71100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 45300 kronor63700 kronor
2015 48000 kronor68200 kronor
2016 52300 kronor65400 kronor
2017 52900 kronor62500 kronor
2018 58800 kronor69100 kronor
2019 57900 kronor63800 kronor
2020 55700 kronor62600 kronor
2021 60600 kronor71100 kronor

Lönestatistik för finanschef, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige58700
Stockholm65000
Östra Mellansverige58800
Småland med öarna58800
Sydsverige61200
Västsverige51900
Norra Mellansverige48300
Mellersta Norrland..
Övre Norrland49800

Hur många jobbar som finanschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 11900 personer som idag är anställda som finanschef, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige11900
Stockholm och Stockholms län4500
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län990
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län1200
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en finanschef, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en finanschef, verksamhetsnära chef är 65300 kronor.

Hur många jobbar som finanschef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 11900 personer anställda i Sverige.


Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som finanschef, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.