Lön budgetchef, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en budgetchef, funktions- eller mellanchefVad tjänar en budgetchef, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

85 300 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 75100 kronor i yrket medan männen har en lön på 94900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 86100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som budgetchef, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en budgetchef, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 85300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en budgetchef, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 511 kronor.

Dagslön för en budgetchef, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 4062 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en budgetchef, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En budgetchef, funktions- eller mellanchef får ut 52 080 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 85 300 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 14 905 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 10 149 kronor
Statlig skatt 6 828 kronor
Begravningsskatt 55 kronor
Lönen efter skatt 52 080 kronor


Vad gör en budgetchef, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en budgetchef, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Funktionschef eller chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande interna ekonomiska verksamheten i ett företag eller organisation, i samråd med högsta chef, chefer för andra avdelningar samt underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en budgetchef, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för budgetchef, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 81800 kronor

 • Kommunalanställd: 69800 kronor

 • Regionanställd 80600 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 86100 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som budgetchef, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 75100 kronor som budgetchef, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 94900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som budgetchef, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för budgetchef, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige79 300 kronor
Stockholm97 100 kronor
Östra Mellansverige69 400 kronor
Småland med öarna74 500 kronor
Sydsverige70 100 kronor
Västsverige65 100 kronor
Norra Mellansverige56 800 kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som budgetchef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 7200 personer som idag är anställda som budgetchef, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7 200
Stockholm och Stockholms län2 900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län620
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län290
Blekinge och Skåne län¤¤¤
Hallands och Västra Götalands län1 500
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län360
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en budgetchef, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en budgetchef, funktions- eller mellanchef är 85300 kronor.

Hur många jobbar som budgetchef, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 7200 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en budgetchef, funktions- eller mellanchef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 75100 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 94900 kronor.

Hur mycket betalar en budgetchef, funktions- eller mellanchef i skatt?

En budgetchef, funktions- eller mellanchef betalar i snitt 31937 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln budgetchef, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som budgetchef, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?