Lönestatistik för en exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 58500 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 56000 kronor i yrket medan männen har en lön på 59600 kronor. Se även exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef , exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef och gatuchef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 63100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 58500 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki som utför specialiserade tjänster inom teknisk tjänsteproduktion. Planlägger och leder den dagliga arkitekt- eller ingenjörsverksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 63100 kronor

 • Kommunalanställd: 51900 kronor

 • Regionanställd 53800 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 61000 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 56000 kronor som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef medan männens lön är 59600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 47600 kronor52100 kronor
2015 50200 kronor52300 kronor
2016 50600 kronor52900 kronor
2017 50400 kronor54000 kronor
2018 54400 kronor58100 kronor
2019 57200 kronor58700 kronor
2020 57500 kronor58800 kronor
2021 56000 kronor59600 kronor

Lönestatistik för exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige58400
Stockholm64400
Östra Mellansverige55900
Småland med öarna57100
Sydsverige54400
Västsverige59500
Norra Mellansverige54400
Mellersta Norrland54800
Övre Norrland53600

Hur många jobbar som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 7300 personer som idag är anställda som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige7300
Stockholm och Stockholms län1700
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län600
Blekinge och Skåne län1000
Hallands och Västra Götalands län1700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län480
Västernorrlands och Jämtlands210
Västerbottens och Norrbottens län440

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef är 58500 kronor.

Hur många jobbar som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 7300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?