Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef lön - Vad tjänar man som teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef i medellön och lönestatistik 2021

Vad tjänar en teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef i lön 2021?

Hur ser lönestatistiken ut för en teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef 2021? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Alla lönebelopp på sajten är redovisade som bruttolön, det vill säga lönen före skatt. Pension, bonus eller andra vinstdelningssystem ingår inte i beräkning av lönen. Lönen är uppräknad till heltid för alla yrken.


Lön teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef – Vad tjänar en teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef i medellön?

Medellönen för en teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef är

58 400 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Vad tjänar en teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd 62 400 kronor
Kommunalanställd 50 300 kronor
Landstingsanställning 52 200 kronor
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 62 300 kronor

Skriv ett testamente

Mall för framtidsfullmakt

Vem ärver dig och din egendom? Säkra att du får igenom din vilja genom att skriva ett testamente för dina efterlevande. För bara 99 kronor får du fem mallar som hanterar olika förhållanden. Förutom en standardmall får du även mallar för att hantera samboskap och särkullsbarn.

Mallarna är enkla att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp ett testamente nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 47 600 kronor 52 100 kronor
2015 50 200 kronor 52 300 kronor
2016 50 600 kronor 52 900 kronor
2017 50 400 kronor 54 000 kronor
2018 54 400 kronor 58 100 kronor
2019 57 200 kronor 58 700 kronor
2020 57 500 kronor 58 800 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef.

Region Antal anställda i yrket
Hela Sverige7300
Stockholm och Stockholms län1700
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län1100
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län600
Blekinge och Skåne län1000
Hallands och Västra Götalands län1700
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län480
Västernorrlands och Jämtlands210
Västerbottens och Norrbottens län440

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 64400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige58400
Stockholm64400
Östra Mellansverige55900
Småland med öarna57100
Sydsverige54400
Västsverige59500
Norra Mellansverige54400
Mellersta Norrland54800
Övre Norrland53600

Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Klickan på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för exploateringschef, kommun, funktions- eller mellanchef

Exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för exploateringschef, kommun, verksamhetsnära chef

Gatuchef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gatuchef, funktions- eller mellanchef

Gatuchef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för gatuchef, verksamhetsnära chef

Lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lantmäteridirektör, funktions- eller mellanchef

Lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lantmäteridirektör, verksamhetsnära chef

Lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lotsdirektör, funktions- eller mellanchef

Lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lotsdirektör, verksamhetsnära chef

Länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsarkitekt, funktions- eller mellanchef

Länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för länsarkitekt, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsbyggnadschef, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsbyggnadschef, verksamhetsnära chef

Stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsbyggnadsdirektör, funktions- eller mellanchef

Stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för stadsbyggnadsdirektör, verksamhetsnära chef

Teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk chef, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef

Teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk direktör, kommun, funktions- eller mellanchef

Teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teknisk direktör, kommun, verksamhetsnära chef

VD, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vd, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki

Verkställande direktör, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkställande direktör, inom arkitekt verksamhet, utan chefshierarki

Vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vägdirektör, funktions- eller mellanchef

Vägdirektör, verksamhetsnära chef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vägdirektör, verksamhetsnära chef

Lediga jobb för teknisk chef, kommun, verksamhetsnära chef