Lönestatistik för en enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef 2023

Vad tjänar en enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef i månaden? Medellönen är 48700 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 48900 kronor i yrket medan männen har en lön på 48100 kronor. Se även boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef , boendechef, kommun, verksamhetsnära chef och boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är regionsanställda som har den högsta lönen med i snitt 50300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef.

Medellön, snittlön eller medianlön för en enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 48700 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, chef för förvaltning, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom socialt och kurativt arbete. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 49200 kronor

 • Kommunalanställd: 50000 kronor

 • Regionanställd 50300 kronor

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 43200 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 48900 kronor som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef medan männens lön är 48100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 39600 kronor38600 kronor
2015 41100 kronor40600 kronor
2016 42300 kronor40600 kronor
2017 43300 kronor41300 kronor
2018 45400 kronor44400 kronor
2019 46200 kronor45700 kronor
2020 46900 kronor47300 kronor
2021 48900 kronor48100 kronor

Lönestatistik för enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige47000
Stockholm49400
Östra Mellansverige47300
Småland med öarna44700
Sydsverige46700
Västsverige47500
Norra Mellansverige45600
Mellersta Norrland39200
Övre Norrland45500

Hur många jobbar som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 3500 personer som idag är anställda som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3500
Stockholm och Stockholms län900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län600
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län280
Blekinge och Skåne län490
Hallands och Västra Götalands län660
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län250
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län120

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef är 48700 kronor.

Hur många jobbar som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 3500 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef Lön för en Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef Lön för en Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef Lön för en Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef Lön för en Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef Lön för en Förläggningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Förläggningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki