Lön ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef 2024

- Lönestatistik för en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchefVad tjänar en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i månaden? Medellönen för 2024 är:

54 200 kronor


Se även lönestatistik för:

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 55600 kronor i yrket medan männen har en lön på 50900 kronor.

Se löner för alla 8123 yrken »


För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 65900 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef.


Yrkeskollens topplistor

Rik kvinna i bil
Vilka tjänar mest?
Jobben med högst lön
Graf med en person
Vad jobbar flest med?
Sveriges vanligaste jobb
Person med ont om pengar
Vilka tjänar minst?
Lägsta medellönerna


Vad tjänar en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i medellön?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 54200 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid


Timlön för en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Är du timanställd har du en timlön istället för en månadslön. I det här yrket är timlönen i snitt 325 kronor.

Dagslön för en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Det är ovanligt att man är anställd med dagslön. I det här yrket skulle en dagslön vara 2581 kronor.Så stor är nettolönen efter skatt

Hur mycket får en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef kvar i lön efter skatt? En ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef får ut 36 494 kronor i lön efter skatten är betald.

I nedanstående kalkyl kan du i detalj se var pengarna försvinner innan dom når ditt lönekonto. Kalkylen tar hänsyn till följande skatter och avdrag:

 • Grundavdrag
 • Kommunalskatt
 • Regionskatt
 • Statlig skatt
 • Jobbskatteavdrag
 • Begravningsavgift

Kalkylen tar inte hänsyn till jobbskatteavdraget så räkna med att lönen efter skatt är något högre än nedanstående belopp.

Lönen från arbetsgivaren 54 200 kronor
Grundavdrag 1 283 kronor
Kommunalskatt 9 387 kronor
Regionalskatt (landstingsskatt) 6 392 kronor
Statlig skatt 608 kronor
Begravningsskatt 34 kronor
Lönen efter skatt 36 494 kronor


Vad gör en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef?

Vi har inga detaljer kring vad en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef jobbar med och har för arbetsuppgifter. Men yrket tillhör en bredare yrkeskategori där vi har en beskrivning om vilka uppgifter och funktion som ingår i jobbet.

Beskrivning av arbetsuppgifter och funktion för yrkeskategorin

“Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Under­ställd kommunchef, förvaltningschef, verkställ­ande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom socialt och kurativt arbete, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.”

Se alla yrken i Sverige

Hur ser lönestatistiken ut för en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 65900 kronor

 • Kommunalanställd: 64100 kronor

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 45900 kronorLöneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 55600 kronor som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef medan männens lön är 50900 kronor.

Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef.

Lönestatistik för ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön
Sverige55 200 kronor
Stockholm53 700 kronor
Östra Mellansverige56 800 kronor
Småland med öarna¤¤¤ kronor
Sydsverige54 600 kronor
Västsverige59 400 kronor
Norra Mellansverige¤¤¤ kronor
Mellersta Norrland¤¤¤ kronor
Övre Norrland¤¤¤ kronor


Hur många jobbar som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det är totalt 1100 personer som idag är anställda som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1 100
Stockholm och Stockholms län350
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län150
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län¤¤¤
Blekinge och Skåne län170
Hallands och Västra Götalands län160
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län¤¤¤
Västernorrlands och Jämtlands¤¤¤
Västerbottens och Norrbottens län¤¤¤

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i lön i månaden?

Medellönen för en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef är 54200 kronor.

Hur många jobbar som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i Sverige?

Det finns 1100 personer anställda i Sverige.

Hur stor är löneskillnaden mellan kvinnor och män för en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef?

Det är skillnader mellan kvinnor och mäns genomsnittliga månadslön i yrket. Kvinnor har en medellön på 55600 kronor i yrket. Männens genomsnittliga månadslön är 50900 kronor.

Hur mycket betalar en ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef i skatt?

En ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef betalar i snitt 16422 i skatt. Då är kommunalskatt, regionskatt, statlig skatt och begravningsavgiften inräknad.

Alla vanliga frågor och svar

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre.

Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.


Jobben där du får minst betalt

Parkarbetare som plockar skräp

Jobben där du tjänar mest

Kvinna med sedel i handen

Statistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner
Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Vilka yrken är vanligast?

Yrken relaterade till ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Lön för en Boendechef, kommun, funktions- eller mellanchef Lön för en Boendechef, kommun, verksamhetsnära chef Lön för en Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), funktions- eller mellanchef Lön för en Boendeföreståndare, kommunal (vård och omsorg), verksamhetsnära chef Lön för en Dagcenterföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Dagcenterföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, dagcenter handikappomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, habiliteringscenter, funktions- eller mellanchef Lön för en Enhetschef, habiliteringscenter, verksamhetsnära chef Lön för en Enhetschef, socialtjänst, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, hem för vård och boende, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, hem för vård och boende, verksamhetsnära chef Lön för en Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, funktions- eller mellanchef Lön för en Föreståndare, institution för personer med funktionsnedsättning, verksamhetsnära chef Lön för en Förläggningschef, funktions- eller mellanchef Lön för en Förläggningschef, verksamhetsnära chef Lön för en Områdeschef, handikappomsorg, funktions- eller mellanchef Lön för en Områdeschef, handikappomsorg, verksamhetsnära chef Lön för en Ungdomshemsföreståndare, funktions- eller mellanchef Lön för en Ungdomshemsföreståndare, verksamhetsnära chef Lön för en VD, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki Lön för en Verkställande direktör, inom kurativ verksamhet, utan chefshierarki