Lönestatistik för en depåförare, tunneltåg 2023

Vad tjänar en depåförare, tunneltåg i månaden? Medellönen är 34100 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 33600 kronor i yrket medan männen har en lön på 34100 kronor. Se även bangårdsarbetare , bangårdsoperatör och depåförare, tunneltåg .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda arbetare som har den högsta lönen med i snitt 34100 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som depåförare, tunneltåg.

Medellön, snittlön eller medianlön för en depåförare, tunneltåg?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 34100 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln depåförare, tunneltåg in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Växlar och iordningställer tåg på bangårdar samt säkerhetssynar och provbromsar dem. Sköter vagnupptagningen, rangeringen, vagnexpediering och godshantering. Utför enklare underhåll av fordon.”

Hur ser lönestatistiken ut för en depåförare, tunneltåg i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för depåförare, tunneltåg skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 34100 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som depåförare, tunneltåg? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 33600 kronor som depåförare, tunneltåg medan männens lön är 34100 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor29100 kronor
2015 28300 kronor29800 kronor
2016 28900 kronor30200 kronor
2017 30200 kronor30800 kronor
2018 31300 kronor31800 kronor
2019 31600 kronor32500 kronor
2020 31600 kronor32700 kronor
2021 33600 kronor34100 kronor

Lönestatistik för depåförare, tunneltåg i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige32500
Stockholm33500
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige32600
Västsverige32400
Norra Mellansverige32400
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som depåförare, tunneltåg i Sverige?

Det är totalt 830 personer som idag är anställda som depåförare, tunneltåg enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige830
Stockholm och Stockholms län260
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län140
Hallands och Västra Götalands län130
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län120
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en depåförare, tunneltåg i lön i månaden?

Medellönen för en depåförare, tunneltåg är 34100 kronor.

Hur många jobbar som depåförare, tunneltåg i Sverige?

Det finns 830 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som depåförare, tunneltåg eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stenungsund
Tillsyningsman/förare vid växling - Stenungsund
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radioloksoperatör på Green Cargo AB i Stenungsund
Ånge
Förare i växlingstjänst - Ånge
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radioloksoperatör på Green Cargo AB i Ånge
Göteborg
Växlare/Signalgivare till Skandiahamnen i Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som bangårdsoperatör på Protrain Bemanning AB i Göteborg
Stockholm
Rangerare
Ledigt jobb som depåförare, spårburen trafik på MTR Tunnelbanan AB i Stockholm
Göteborg
Förare i växlingstjänst - Göteborg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radioloksoperatör på Green Cargo AB i Göteborg
Stockholm
Transportförare till Nybodadepån
Ledigt jobb som depåförare, spårburen trafik på MTR Tunnelbanan AB i Stockholm
Upplands-Bro
Växlare Natt till Brodepån
Ledigt jobb som depåförare, spårburen trafik på MTR Tunnelbanan AB i Upplands-Bro
Malmö
SJ Depå Syd Malmö söker Fordonsoperatörer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som depåförare, spårburen trafik på SJ AB i Malmö
Förare växling huvudspår
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radioloksoperatör på VÄTE Rail AB i
Götene
Produktionsledare till SJ Depå Syd
Ledigt jobb som bangårdsoperatör på Ps Partner AB i Götene
Gävle
Lokförare till Gävle
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som radioloksoperatör på Green Cargo AB i Gävle