Lönestatistik för en verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki 2023

Vad tjänar en verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki i månaden? Medellönen är 81300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 70200 kronor i yrket medan männen har en lön på 90500 kronor. Se även avdelningschef, bank, funktions- eller mellanchef , avdelningschef, bank, verksamhetsnära chef och bankchef, funktions- eller mellanchef .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är privatanställda tjänstemän som har den högsta lönen med i snitt 81300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki.

Medellön, snittlön eller medianlön för en verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 81300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom bank, finans och försäkringsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 81300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 70200 kronor som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki medan männens lön är 90500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 56700 kronor66200 kronor
2015 57300 kronor67300 kronor
2016 63100 kronor69000 kronor
2017 62900 kronor78300 kronor
2018 64500 kronor79800 kronor
2019 65500 kronor86100 kronor
2020 66600 kronor91900 kronor
2021 70200 kronor90500 kronor

Lönestatistik för verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige80500
Stockholm96500
Östra Mellansverige61100
Småland med öarna..
Sydsverige63700
Västsverige64100
Norra Mellansverige58600
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki i Sverige?

Det är totalt 3300 personer som idag är anställda som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3300
Stockholm och Stockholms län1800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län270
Hallands och Västra Götalands län440
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki i lön i månaden?

Medellönen för en verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki är 81300 kronor.

Hur många jobbar som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki i Sverige?

Det finns 3300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.