Vad tjänar en regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef i lön 2021?


Sedlar i handen Vad har en regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef i lön? Här hittar du all lönestatik samt skillnaderna mellan män och kvinnor i yrket.

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller privata lönesamtal. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella statistiken från SCB. Alla lönebelopp på sajten redovisas som bruttolön. Med bruttolön menas lönen före avdrag för skatt.


Vad tjänar en regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef i medellön?

Medellönen för en regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef är

143 300 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.


Beskrivning av yrkeskategorin

Yrket är ett av flera yrken inom samma yrkeskategori. Den yrkeskategorin beskrivs så här:

Chef på mellanchefsnivå. Underställd verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Vad tjänar en regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef i olika sektorer?

Så här ser löneskillnaderna ut i de olika sektorerna. Saknas lön för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 143 300 kronor

Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk?

Mall för framtidsfullmakt

Vem tar hand om din ekonomi när du själv inte kan? Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem som sköter dina pengar, till exempel ett barn, en vän eller nära släkting. Köp vår mall i webshopppen och ladda ner den direkt för endast 99 kronor.

Mallen är enkel att fylla i och du kan betala direkt med Swish eller Klarna.

Köp en framtidsfullmakt nu

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef? Nedan visas en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 95 400 kronor 142 500 kronor
2015 98 200 kronor 136 400 kronor
2016 93 800 kronor 137 100 kronor
2017 98 200 kronor 140 600 kronor
2018 103 900 kronor 151 000 kronor
2019 111 700 kronor 162 000 kronor

Lönestatistik för populära yrken


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Klicka här för att skriva ut sidan.

Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistikKälla

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas.


Sök lönestatistik för andra yrken

Mer lönestatistik relaterade till regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef

Lediga jobb för regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef