Lönestatistik för en kriminalkommissarie 2023

Vad tjänar en kriminalkommissarie i månaden? Medellönen är 37300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 37200 kronor i yrket medan männen har en lön på 37300 kronor. Se även brottsutredare, polisen , civil brottsutredare, polisen och gränspolis .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 37300 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som kriminalkommissarie.

Medellön, snittlön eller medianlön för en kriminalkommissarie?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 37300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln kriminalkommissarie in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Upprätthåller ordningen på allmän plats. Ingriper vid lagöverträdelser samt utreder brott. Etablerar kontakter och inhämtar information från olika källor för att förebygga brott. Övervakar och dirigerar trafik.”

Hur ser lönestatistiken ut för en kriminalkommissarie i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för kriminalkommissarie skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 37300 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som kriminalkommissarie? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 37200 kronor som kriminalkommissarie medan männens lön är 37300 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 30200 kronor31700 kronor
2015 30700 kronor32200 kronor
2016 31500 kronor32900 kronor
2017 32400 kronor33900 kronor
2018 34400 kronor36000 kronor
2019 34300 kronor35500 kronor
2020 36200 kronor37200 kronor
2021 37200 kronor37300 kronor

Lönestatistik för kriminalkommissarie i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige36800
Stockholm39400
Östra Mellansverige35600
Småland med öarna35700
Sydsverige35900
Västsverige36700
Norra Mellansverige35700
Mellersta Norrland34800
Övre Norrland35500

Hur många jobbar som kriminalkommissarie i Sverige?

Det är totalt 16100 personer som idag är anställda som kriminalkommissarie enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige16100
Stockholm och Stockholms län4400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län2400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1100
Blekinge och Skåne län2500
Hallands och Västra Götalands län3100
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län1100
Västernorrlands och Jämtlands570
Västerbottens och Norrbottens län730

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en kriminalkommissarie i lön i månaden?

Medellönen för en kriminalkommissarie är 37300 kronor.

Hur många jobbar som kriminalkommissarie i Sverige?

Det finns 16100 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som kriminalkommissarie eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Stockholm
Transportkoordinatorer- arbeta med transport och logistik
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inspektör, polisen på Regeringskansliet i Stockholm
Kungälv
Gruppchef till utredningsverksamheten vid LPO Kungälv/Ale
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som polisassistent på Polismyndigheten i Kungälv
Sundsvall
Polisregion Nord söker Förundersökningsledare till PO Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inspektör, polisen på Polismyndigheten i Sundsvall
Sundsvall
Polisregion Nord söker Gruppchef till Polisområde Västernorrland
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inspektör, polisen på Polismyndigheten i Sundsvall
Polis till underrättelseenheten i region Nord
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som polisassistent på Polismyndigheten i
Katrineholm
Utredare till brott i nära relation, Region Öst
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som polisassistent på Polismyndigheten i Katrineholm
Lycksele
Yttre befäl till BF-IGV, LPO Södra Lappland, Polisområde Västerbotten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inspektör, polisen på Polismyndigheten i Lycksele
Stockholm
Handläggare till beslagsgruppen i Flemingsberg
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som polisassistent på Polismyndigheten i Stockholm
Stockholm
LPO Norrmalm, PO City, söker Förundersökningsledare till UL Norrmalm & UL N
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inspektör, polisen på Polismyndigheten i Stockholm
Nacka
Polishundförare preventiv arbete
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som inspektör, polisen på Drogfri Miljö i Sverige AB i Nacka