Vad tjänar en bankchef, verksamhetsnära chef i lön 2022?

Bankchef, verksamhetsnära chef har 81300 kronor i lön (medellön) enligt 2022 års lönestatistik. Kvinnor tjänar i snitt 70200 kronor i yrket medan männens medellön ligger på 90500 kronor. Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.

Relaterade yrken

Här hittar du fler yrken relaterade till bankchef, verksamhetsnära chef.


Lönen i sedlar

Medellön, snittlön eller medianlön för en bankchef, verksamhetsnära chef?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 81300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras i hop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar räknas bort

 • Rörliga ersättningar räknas bort

 • Lönen justeras upp till heltid


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom bank, finans och försäkringsverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom bankkontor, finansiella institut och försäkringsbolag samt ansvarar för personal.”

Hur ser lönestatistiken ut för en bankchef, verksamhetsnära chef i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för bankchef, verksamhetsnära chef skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd:

 • Kommunalanställd:

 • Landstingsanställning

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman: 81300 kronor


Man och kvinna

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som bankchef, verksamhetsnära chef? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 70200 kronor som bankchef, verksamhetsnära chef medan männens lön är 90500 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 56700 kronor 66200 kronor
2015 57300 kronor 67300 kronor
2016 63100 kronor 69000 kronor
2017 62900 kronor 78300 kronor
2018 64500 kronor 79800 kronor
2019 65500 kronor 86100 kronor
2020 66600 kronor 91900 kronor
2021 70200 kronor 90500 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för bankchef, verksamhetsnära chef.

Jobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Fler lågavlönade yrken


Hur många jobbar som bankchef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det är totalt 3300 personer som idag är anställda som bankchef, verksamhetsnära chef enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige3300
Stockholm och Stockholms län1800
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län340
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län270
Hallands och Västra Götalands län440
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en bankchef, verksamhetsnära chef i lön i månaden?

Medellönen för en bankchef, verksamhetsnära chef är 81300 kronor.

Hur många jobbar som bankchef, verksamhetsnära chef i Sverige?

Det finns 3300 personer anställda i Sverige.


Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som bankchef, verksamhetsnära chef eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen. Skriv ut sidan


Lönestatistik för bankchef, verksamhetsnära chef i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 96500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige80500
Stockholm96500
Östra Mellansverige61100
Småland med öarna..
Sydsverige63700
Västsverige64100
Norra Mellansverige58600
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Fler yrken inom samma yrkeskategori

Här hittar du fler arbeten inom samma yrkeskategori som bankchef, verksamhetsnära chef.

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?


Pilot i cockpit
Vad tjänar en pilot?

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Lön för en pilot
Kirurg på väg till operation
Vad tjänar en kirurg?

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Lön för en kirurg
Aktietrader framför datorn
Vad tjänar en aktiemäklare?

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men även den senaste tiden har intresset för yrket ökat och vad lönenivån ligger på.

Lön för en aktiemäklare

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till bankchef, verksamhetsnära chef

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Avdelningschef, bank, funktions- eller mellanchef
Avdelningschef, bank, verksamhetsnära chef
Bankchef, funktions- eller mellanchef
Bankchef, verksamhetsnära chef
Fondchef, funktions- eller mellanchef
Fondchef, verksamhetsnära chef
Företagsledare, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
Kontorschef, bank, försäkring, funktions- eller mellanchef
Kontorschef, bank, försäkring, verksamhetsnära chef
Lånechef, bank, funktions- eller mellanchef
Lånechef, bank, verksamhetsnära chef
Regionchef, försäkringar, funktions- eller mellanchef
Regionchef, försäkringar, verksamhetsnära chef
VD, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki
Verkställande direktör, inom finansiell verksamhet, utan chefshierarki