Lönestatistik för en äggplockare 2023

Vad tjänar en äggplockare i månaden? Medellönen är 24300 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 23700 kronor i yrket medan männen har en lön på 24600 kronor. Se även bärplockare , dräng, blandad drift och dräng, lantbrukets husdjur .

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 25600 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som äggplockare.

Medellön, snittlön eller medianlön för en äggplockare?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 24300 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln äggplockare in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Skördar grönsaker, frukt och bär. Röjer, gräver, planterar, rensar, gallrar, stackar m.m., med hjälp av handredskap och handverktyg. Rengör stallar och ladugårdar.”

Hur ser lönestatistiken ut för en äggplockare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för äggplockare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 25600 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare 24300 kronor

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som äggplockare? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 23700 kronor som äggplockare medan männens lön är 24600 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 22200 kronor20300 kronor
2015 22400 kronor22100 kronor
2016 21600 kronor22200 kronor
2017 21900 kronor24400 kronor
2018 23300 kronor23800 kronor
2019 23100 kronor24900 kronor
2020 24300 kronor24100 kronor
2021 23700 kronor24600 kronor

Lönestatistik för äggplockare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige24200
Stockholm..
Östra Mellansverige..
Småland med öarna25200
Sydsverige22900
Västsverige23000
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland26200
Övre Norrland..

Hur många jobbar som äggplockare i Sverige?

Det är totalt .. personer som idag är anställda som äggplockare enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige..
Stockholm och Stockholms län..
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en äggplockare i lön i månaden?

Medellönen för en äggplockare är 24300 kronor.

Hur många jobbar som äggplockare i Sverige?

Det finns .. personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som äggplockare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Östra Göinge
Växtskötare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskötare på Inneväxter Sverige AB i Östra Göinge
Kalmar
Plantsorterare till Plantskolan i Trekanten!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolearbetare, skog på Lernia Bemanning AB i Kalmar
Gotland
Tillfälligt jobb slutet av maj-mitten juni. Ogräsrensare ekologisk odling!
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskötare på Widegrens Gård AB i Gotland
Gotland
Ogräsrensande ungdomar sökes i ekologisk odling
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskötare på Widegrens Gård AB i Gotland
Kristianstad
Lantarbetare
Ledigt jobb som skördearbetare på Thuresson, Henrik i Kristianstad
Borlänge
Plantskolearbetare, inriktning odling till Sör Amsberg, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolearbetare, skog på Stora Enso AB i Borlänge
Borlänge
Plantskolearbetare till Sör Amsbergs plantskola, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolearbetare, skog på Stora Enso AB i Borlänge
Borlänge
Fröodlingsskötare till Sör Amsbergs plantskola, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolearbetare, skog på Stora Enso AB i Borlänge
Sandviken
Plantskolearbetare inriktning teknik till Nässja, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolearbetare, skog på Stora Enso AB i Sandviken
Sandviken
Plantskolearbetare inriktning odling till Nässja, Stora Enso Skog
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som plantskolearbetare, skog på Stora Enso AB i Sandviken
Hässleholm
Sparrisplockare
Ledigt jobb som skördearbetare på Östergårds Grönsaker AB i Hässleholm
Malmö
[Sässongsarbete] Skötsel och underhåll av grönytor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskötare på Livsmedelsstädarna i Sverige AB i Malmö
Malmö
[Sässongsarbete] Skötsel och underhåll av grönytor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som växtskötare på Livsmedelsstädarna i Sverige AB i Malmö
Gislaved
bärplockare
Ledigt jobb som bärplockare på Gatang HB i Gislaved
Kungsbacka
Skördearbetare
Ledigt jobb som skördearbetare på Kvia Grönsaker AB i Kungsbacka