Vad tjänar en modersmålstränare i lön 2022?

Hur ser lönestatistiken ut för en modersmålstränare 2022? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en modersmålstränare brutto innan skatt

Snittlönen för en modersmålstränare är

Responsive image26 000 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.


Vilken inkomst har en modersmålstränare i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för modersmålstränare skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd 26 100 kronor
Landstingsanställning 28 300 kronor
Privatanställd arbetare 25 500 kronor
Privatanställd tjänsteman

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som modersmålstränare? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 23 100 kronor 22 700 kronor
2015 23 200 kronor 22 500 kronor
2016 23 500 kronor 22 800 kronor
2017 24 100 kronor 23 500 kronor
2018 24 500 kronor 24 000 kronor
2019 25 100 kronor 24 700 kronor
2020 25 600 kronor 25 200 kronor
2021 26 100 kronor 25 800 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för modersmålstränare.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som modersmålstränare.

Region Antal anställda som modersmålstränare eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige33900
Stockholm och Stockholms län5400
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län6400
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län3300
Blekinge och Skåne län6100
Hallands och Västra Götalands län7200
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län2900
Västernorrlands och Jämtlands1300
Västerbottens och Norrbottens län1300

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som modersmålstränare eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för modersmålstränare i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 26400 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige25500
Stockholm26400
Östra Mellansverige24900
Småland med öarna25300
Sydsverige25100
Västsverige25900
Norra Mellansverige24900
Mellersta Norrland25200
Övre Norrland25900

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslönerJobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Här är några av jobben i sverige med högst lön:

Klicka på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till modersmålstränare

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Barnhemsbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnhemsbiträde

Barnsamarit

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnsamarit

Barnskötare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnskötare

Barnsköterska, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnsköterska, förskola

Barntimmeledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barntimmeledare

Barnvårdare, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för barnvårdare, förskola

Dagbarnvårdare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för dagbarnvårdare

Dagmamma

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för dagmamma

Elevassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elevassistent

Elevstödjare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elevstödjare

Elevvårdsassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för elevvårdsassistent

Fritidshemsbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för fritidshemsbiträde

Föreningsgårdsarbetare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för föreningsgårdsarbetare

Församlingsassistent, förskolebarn

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för församlingsassistent, förskolebarn

Förskoleassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förskoleassistent

Hemspråkstränare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hemspråkstränare

Kamratstödjare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för kamratstödjare

Klassmorfar

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klassmorfar

Klassmormor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för klassmormor

Lekbiträde

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekbiträde

Lekledare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekledare

Lekplatsföreståndare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lekplatsföreståndare

Lärarassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för lärarassistent

Modersmålstränare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för modersmålstränare

Pedagogassistent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för pedagogassistent

Resursassistent, förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resursassistent, förskola

Resursassistent, skola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resursassistent, skola

Resurslärare, elevassistent förskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurslärare, elevassistent förskola

Resurslärare, elevassistent skola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för resurslärare, elevassistent skola

Skolvärd

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skolvärd

Studiehandledare, modersmålsträning

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för studiehandledare, modersmålsträning

Ungdomsgårdsarbetare

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ungdomsgårdsarbetare

Värd, skola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för värd, skola

Lediga jobb för modersmålstränare

Värmdö
Två resurspedagoger

Ledigt jobb som elevassistent på Värmdö kommun i Värmdö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Stockholm
Elevassistent/resurs till grundsärskola, Göteborg

Ledigt jobb som elevassistent på People Productions Sweden AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Uppsala
Elevassistent/Skolassistent

Ledigt jobb som elevassistent på Attendo Sverige AB i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Göteborg
Elevassistent till grundsärskolan Kärraskolan

Ledigt jobb som elevassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Fagersta
Elevassistent

Ledigt jobb som elevassistent på Fagersta kommun i Fagersta

Läs om jobbet som elevassistent
Stockholm
Vikarie i förskola och skola i Stockholm höstterminen 2022

Ledigt jobb som elevassistent på Ngs Group AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Stockholm
Elevassistent höstterminen 2022

Ledigt jobb som elevassistent på Ngs Group AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Kiruna
Elevassistent till Tuollaskolan

Ledigt jobb som elevassistent på Kiruna kommun i Kiruna

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Värmdö
Resursperson till yngre barn med diabetes på Lugnets förskola

Ledigt jobb som elevassistent på Värmdö kommun i Värmdö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Uppsala
Upp till 50 amanuenser

Ledigt jobb som lärarassistent på Uppsala Universitet i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärarassistent
Sundsvall
Modersmålslärare och studiehandledare i Persiska/Dari

Ledigt jobb som modersmålslärare/modersmålspedagog på Sundsvalls kommun i Sundsvall

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som modersmålslärare/modersmålspedagog
Varberg
Elevassistent, Lindbergs skola

Ledigt jobb som elevassistent på Varbergs kommun i Varberg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Mjölby
Studiehandledare i bulgariska till Integrationsenheten, timanställning

Ledigt jobb som modersmålslärare/modersmålspedagog på Mjölby kommun i Mjölby

Läs om jobbet som modersmålslärare/modersmålspedagog
Kungsbacka
Timvikarie till skolorna i Onsala

Ledigt jobb som elevassistent på Kungsbacka kommun i Kungsbacka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Tyresö
Elevassistenter till Tyresö gymnasiesärskola

Ledigt jobb som elevassistent på Tyresö kommun i Tyresö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Botkyrka
Elevassistent till grundsärskola

Ledigt jobb som elevassistent på Botkyrka kommun i Botkyrka

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Göteborg
Elevassistent till Bjurslättsskolan

Ledigt jobb som elevassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Lessebo
Resurs Askungens förskola

Ledigt jobb som elevassistent på Lessebo kommun i Lessebo

Läs om jobbet som elevassistent
Mora
Studiepedagog vid Morkarlbyhöjdens skola

Ledigt jobb som skolvärd/skolvärdinna på Mora kommun i Mora

Läs om jobbet som skolvärd/skolvärdinna
Göteborg
Skolvärd till Serviceorganisation på Katrinelundsgymnasiet

Ledigt jobb som skolvärd/skolvärdinna på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som skolvärd/skolvärdinna
Sollentuna
Elevresurs samt arbete på Silverbäckens fritidshem

Ledigt jobb som elevassistent på Dibber Inspira AB i Sollentuna

Läs om jobbet som elevassistent
Knivsta
Elevassistent/barnskötare till Valloxskolan

Ledigt jobb som elevassistent på Knivsta kommun i Knivsta

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Uppsala
Elevassistent till Videskolan Palmblad

Ledigt jobb som elevassistent på Uppsala kommun i Uppsala

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Malmö
Modersmålslärare i finska

Ledigt jobb som modersmålslärare/modersmålspedagog på Malmö kommun i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som modersmålslärare/modersmålspedagog
Göteborg
Elevassistent till Skytteskolan grundsärskola

Ledigt jobb som elevassistent på GÖTEBORGS KOMMUN i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Norrköping
Elevassistent till Bråvallagymnasiet

Ledigt jobb som elevassistent på Norrköpings kommun i Norrköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Göteborg
Vikarie grundskola Göteborg

Ledigt jobb som lärarassistent på Gignation Sverige AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärarassistent
Ödeshög
Ödeshögs kommun söker elevassistent/resurspedagog

Ledigt jobb som elevassistent på Ödeshögs kommun i Ödeshög

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som elevassistent
Stockholm
Vikarie grundskola Stockholm

Ledigt jobb som lärarassistent på Gignation Sverige AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som lärarassistent
Filipstad
Projektmedarbetare mötesplats Elverket

Ledigt jobb som pedagogassistent på Filipstads kommun i Filipstad

Läs om jobbet som pedagogassistent