Lönestatistik för en flygofficer 2023

Vad tjänar en flygofficer i månaden? Medellönen är 46400 kronor i månaden enligt 2023 års lönestatistik. I de fall då lönestatiken bygger på deltidsanställda har lönen räkntats upp till heltid. I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 42100 kronor i yrket medan männen har en lön på 46800 kronor.

För det här yrket har vi även lönestatistik baserat på vilken sektor man är anställd i. Det är statsanställda som har den högsta lönen med i snitt 46400 kronor.

Nedan hittar du mer detaljerad statisitk kring skillnader mellan könen, sektorer men även hur många som jobbar inom yrket. Du hittar även medellönen för liknande yrken och var i Sverige man tjänar bäst som flygofficer.

Medellön, snittlön eller medianlön för en flygofficer?

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 46400 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket. Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

 • Bonusar ingår inte i lönen

 • Andra rörliga ersättningar tas inte med

 • Månadslönen justeras upp till heltid

Lön för liknande yrken

Passar inte yrkestiteln flygofficer in på yrket som du söker efter? Vi har över 8000 yrkeskategorier i vårt register och kanske någon annan passar bättre. Ofta är det samma lönestatistik som ligger till grund för flera olika yrkestitlar men ibland kan statistiken även skilja sig mellan liknande yrken. Här nedan visar vi några relaterade yrken.

Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.

Beskrivning av yrkets bredare yrkeskategori

“Leder, planerar och genomför militära operatio­ner nationellt och internationellt. Leder militära förband.”

Hur ser lönestatistiken ut för en flygofficer i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för flygofficer skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

 • Statsanställd: 46400 kronor

 • Kommunalanställd:

 • Regionanställd

 • Privatanställd arbetare

 • Privatanställd tjänsteman:

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur stor är skillnaden i lön mellan kvinnor och män för personer som jobbar som flygofficer? Här nedanför visar vi en tabell över fördelningen ser ut mellan könen och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt 42100 kronor som flygofficer medan männens lön är 46800 kronor.
År Medellön kvinnor Medellön män
2014 0 kronor38800 kronor
2015 0 kronor37300 kronor
2016 0 kronor0 kronor
2017 0 kronor0 kronor
2018 0 kronor0 kronor
2019 0 kronor0 kronor
2020 41300 kronor46500 kronor
2021 42100 kronor46800 kronor

Lönestatistik för flygofficer i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Region Medellön 2020
Sverige46100
Stockholm46100
Östra Mellansverige..
Småland med öarna..
Sydsverige..
Västsverige..
Norra Mellansverige..
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Hur många jobbar som flygofficer i Sverige?

Det är totalt 1600 personer som idag är anställda som flygofficer enligt den senaste statistiken. I siffran ingår alla i yrket samt anställda i yrken inom samma yrkeskategori. Statistiken visar både anställda inom offentlig och privat sektor.

Region Antal anställda
Hela Sverige1600
Stockholm och Stockholms län1600
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län..
Blekinge och Skåne län..
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Vanliga frågor och svar

Hur mycket tjänar en flygofficer i lön i månaden?

Medellönen för en flygofficer är 46400 kronor.

Hur många jobbar som flygofficer i Sverige?

Det finns 1600 personer anställda i Sverige.


Ta med lönestatistiken till jobbintervjun

Söker du jobb som flygofficer eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:
 • Lön före skatt
 • Utan eventuell pension
 • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
 • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
 • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslöner

Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Vem tjänar mest i Sverige?

Vem tjänar minst i Sverige?

Yrken relaterade till flygofficer

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Skövde
Förbandsförvaltare vid Göta trängregemente T 2
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Skövde
Halmstad
FMTS UtbE Stabsofficer/Kvalitetshandläggare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Halmstad
Göteborg
Projektledare infrastruktur
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Göteborg
Göteborg
Projektledare marin tillväxt
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Göteborg
Ronneby
Plutonchef
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Ronneby
Stockholm
Företrädare för militär luftfart vid Rikshemvärnschefens stab
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Stockholm
Enköping
Mentor - Hemvärnsförband
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Enköping
Karlsborg
K 3 söker teknisk chef bataljon till 31.jägarbataljonen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Karlsborg
Stockholm
Stabschef vid FMTIS Ledningsstödsenheten (OF1-2)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Stockholm
Stockholm
Stabsofficer (OR7) till Försvarsstabens strategienhet
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Stockholm
Stockholm
Officer till rollen som avdelningschef, Försvarsmaktens HR Centrum
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Stockholm
Skövde
MSS söker erfaren kapten (OF2) till Utbildningsenhetens Taktikavdelning
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Skövde
Upplands-Bro
Chef till personalsektionen på 12:e motoriserade skyttebataljonen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Upplands-Bro
Karlsborg
K 3 söker chef Bevakningsavdelningen till Garnisonsenheten
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Karlsborg
Stockholm
Planeringsofficer till Must Säkerhetskontor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Stockholm
Stockholm
Genomförandeofficer till Must Säkerhetskontor
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Stockholm
Skövde
Markstridsskolans träningsenhet söker övningsplanerare
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Skövde
Eksjö
Teknisk chef vid Norra Smålandsgruppen i Eksjö
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Eksjö
Lidköping
Sambandsofficer till Skaraborgs flygflottilj F 7 Såtenäs
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Lidköping
Lund
Insatsledare Södra Militärregionen
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Lund
Gotland
Teknisk officer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Gotland
Stockholm
Project Manager
Ledigt jobb som officer på MilDef Group AB i Stockholm
Lidköping
Servicechef Mark till flygunderhållskompani stridsflyg JAS 39
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Lidköping
Karlskrona
Säkerhetsofficer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Karlskrona
Lidköping
Flygstaben söker Luftvärdighetsingenjör Flygbasmateriel
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Lidköping
Lidköping
Mission Support Officer till Transportflygskvadronen, F 7
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Lidköping
Skövde
Sektionschef till Taktikavdelningen vid Markstridsskolan (OF3)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Skövde
Haninge
Stockholms amfibieregemente/ Bevakningskompaniet rekryterar Insatschefer
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Haninge
Karlsborg
K 3 söker yrkesofficerare till 31. jägarbataljonen (OFF/K & SO/K)
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Karlsborg
Karlsborg
K 3 söker Yrkesofficerare till Fallskärmsjägarskvadron
Arbetsplats-loggaLedigt jobb som officer på Försvarsmakten i Karlsborg