Vad tjänar en biträdande rektor, högskola/universitet i lön 2022?

Hur ser lönestatistiken ut för en biträdande rektor, högskola/universitet 2022? Här hittar du medellön, löneskillnader mellan män och kvinnor samt hur lönen skiljer sig mellan olika regioner i Sverige. Du kan även se hur lönen skiljer sig mellan privat och offentlig sektor.


Medellön för en biträdande rektor, högskola/universitet brutto innan skatt

Snittlönen för en biträdande rektor, högskola/universitet är

Responsive image87 300 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet. Beloppet är uppräknat till en heltidslön utan rörliga ersättningar och bonusar.


Yrkeskategori för det här yrket

Lönen för det här yrket baseras på en bredare yrkeskatetegori där flera yrken ingår. Den bredare kategorin som just det här yrket tillhör har den här yrkesbeskrivningen.


Vilken inkomst har en biträdande rektor, högskola/universitet i olika sektorer?

Löneskillnaderna mellan privat och offentlig sektor kan ibland vara stora. Här visas hur lönen för biträdande rektor, högskola/universitet skiljer sig mellan olika sektorer. Saknas lön och lönestatistik för en sektor beror det troligtvis på att yrket saknas i den sektorn eller att statistikunderlaget är för lågt.

Sektor Medellön
Statsanställd
Kommunalanställd
Landstingsanställning
Privatanställd arbetare
Privatanställd tjänsteman 87 300 kronor

Löneskillnader mellan män och kvinnor

Hur ser skillnader i lön ut mellan könen för yrket som biträdande rektor, högskola/universitet? Här nedanför visar vi en tabell och en graf hur fördelningen ser ut mellan kvinnor och män och hur utvecklingen har sett ut de senaste åren. Finns det ingen statistik för ett kön betyder det att det underlaget är för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön.

År Medellön kvinnor Medellön män
2014 65 700 kronor 74 800 kronor
2015 61 900 kronor 76 700 kronor
2016 62 100 kronor 74 100 kronor
2017 70 400 kronor 77 000 kronor
2018 78 000 kronor 77 900 kronor
2019 78 800 kronor 78 200 kronor
2020 0 kronor 76 700 kronor
2021 85 000 kronor 87 900 kronor
Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa löneutvecklingen för biträdande rektor, högskola/universitet.

Antal anställda i Sverige

Statistiken för antalet anställda i Sverige beräknas på alla yrken inom samma yrkeskatori. Det betyder att statistiken bygger på yrken som tillhör samma yrkeskategori som biträdande rektor, högskola/universitet.

Region Antal anställda som biträdande rektor, högskola/universitet eller i samma yrkeskategori
Hela Sverige27400
Stockholm och Stockholms län9900
Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län..
Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län1900
Blekinge och Skåne län2800
Hallands och Västra Götalands län..
Värmlands, Dalarnas och Gävleborgs län..
Västernorrlands och Jämtlands..
Västerbottens och Norrbottens län..

Lönestatistik inför jobbintervjun eller lönesamtalet

Söker du jobb som biträdande rektor, högskola/universitet eller ska du ha ett lönesamtal med chefen? Då kan det vara bra att ha uppdaterat dig med den senaste lönestatistiken för yrket. Använd gärna vår statistiksida och ta med dig på arbetsintervjun eller löneförhandlingen.

Klicka här för att skriva ut sidan

Lönestatistik för biträdande rektor, högskola/universitet i olika regioner i Sverige

För vissa yrken går det även att se statistik för olika regioner i Sverige. Du kan alltså se om det är skillnader i lön beroende på i vilken del av Sverige du jobbar. Det gäller framför allt vanliga yrken där det finns stort statistikunderlag. I ovanligare yrken saknas det statistik för alla eller delar av regionerna.

Vill du ha den bästa lönen ska du jobba i regionen Stockholm och Stockholms län för där är nämligen medellönen högst med 91500 kronor.

Region Medellön 2020
Sverige76700
Stockholm91500
Östra Mellansverige65800
Småland med öarna73500
Sydsverige..
Västsverige67800
Norra Mellansverige63000
Mellersta Norrland..
Övre Norrland..

Lönestatistik är ett bra underlag vid till exempel kollektiva löneförhandlingar eller när du som privat arbetstagare ska förhandla lönen med din arbetsgivare. På Yrkeskollen.se använder vi den officiella lönestatistiken från SCB i all statistik. Lönebeloppet som visas är bruttolönen som beräknas på följande sätt:

  • Lön före skatt
  • Utan eventuell pension
  • Bonus och tillfälliga ersättningar ingår inte
  • Incitament och vinstdelningssystem ingår inte
  • Deltidsanställningar är uppräknade till heltidslönerJobben med den sämsta lönen i Sverige

Det skiljer över 100 000 kronor i månadslön mellan det bästa och sämsta betalda yrkena i Sverige. Här är yrken med lägsta snittlönen.


Yrkena med högst lön i Sverige

Hur mycket hög lön har man egentligen i dom bäst betalda yrkena i Sverige. Och lönar det sig att plugga eller är det andra saker som påverkar hur hög lön man får? I topplistan över de högst betalda yrkena i Sverige är det inte alltid hög utbildning som är avgörande.

Här är några av jobben i sverige med högst lön:

Klicka på knappen nedan för att se hela topplistan.

Jobben med högst lön i Sverige

Sök lönestatistik för andra yrken


Lönestatistik för populära yrken

Här nedan hittar du några dom populäraste yrkena yrkena i sökningar på Yrkeskollen.se. Kanske är det något av dina drömyrken?

Card image cap

Alla har väl någon gång drömt om att bli pilot och landa en jumbojet på en exotisk destination. Men vad tjänar man egentligen på att ratta ett plan?

Card image cap

Räck upp en hand om du sett en sjukhusserie och funderat på hur det är att jobba som kirurg. Yrket har inte bara en glamourös aura. Lönen är hög också.

Card image cap

Aktiemäklare var drömjobbet på 80-talet för många unga. Men den senaste tidens börsuppgång har gjort yrket allt mer populärt även i vårt decenium. Här kan du läsa om medellönen för aktiemäklare.


Sök lönestatistik för andra yrken

Skriv in ett yrke i fältet nedan och klicka på sökknappen.


Här hittar du lönestatistik för alla våra 8000 yrken


Gilla vår Facebook-sida och få uppdatering om löner och lönestatistik


Card image cap

Här hittar du soldater och officerare inom den svenska marinen, armén och flygvapnet. Du hittar även medellönen för svenska FN-soldater.

Card image cap

I den här kategorin finns chefer inom alla sektorer, från VD till mellanchefer och verksamhetsnära chefer.

Card image cap

Med fördjupad högskolekompetens menas teoretiska eller forskarförberedande eftergymnasiala utbildningar. Det kan till exempel vara läkare, sjuksköterskor, lärare, jurister eller civilingenjörer.

Card image cap

I den här yrkeskategorin hittar man mer praktiska yrken med högskolekompetens. Till exempel polis, pilot, fritidsledare eller köksmästare. Men även yrken som försäkringshandläggare och banktjänstemän.


Källa

All statistik kommer från SCBs publika statistikdatabas. Statistiken uppdateras årligen och baseras till stor del på intervjuer med cirka 700 000 personer i Sverige.


Yrken relaterade till biträdande rektor, högskola/universitet

Här hittar du lönestatistik för liknande yrken.

Affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för affärsområdeschef, lednings- och utvecklingsansvar

Bankdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bankdirektör

Biträdande högskolerektor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biträdande högskolerektor

Biträdande rektor, högskola/universitet

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biträdande rektor, högskola/universitet

Biträdande universitetsrektor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för biträdande universitetsrektor

Bokförläggare, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för bokförläggare, med chefshierarki

CEO, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för ceo, med chefshierarki

Chefredaktör, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chefredaktör, med chefshierarki

Chief executive (officer), med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för chief executive (officer), med chefshierarki

Disponent

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för disponent

Filmchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för filmchef

Flygplatschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för flygplatschef

Företagsledare, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för företagsledare, med chefshierarki

Förläggare, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för förläggare, med chefshierarki

Generaldirektör, affärsverk

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för generaldirektör, affärsverk

Hamnchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hamnchef

Hamndirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för hamndirektör

Högskolerektor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för högskolerektor

Koncernchef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för koncernchef

Landschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för landschef

Museichef, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för museichef, med chefshierarki

Musikförläggare, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för musikförläggare, med chefshierarki

Operachef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för operachef

Postdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för postdirektör

Redare, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för redare, med chefshierarki

Rektor, folkhögskola

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rektor, folkhögskola

Rektor, högskola/universitet

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för rektor, högskola/universitet

Sjukhuschef

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukhuschef

Sjukhusdirektör

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för sjukhusdirektör

Skeppsredare, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för skeppsredare, med chefshierarki

Styrelseordförande, företag, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för styrelseordförande, företag, med chefshierarki

Teaterchef, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för teaterchef, med chefshierarki

TV-chef, VD

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för tv-chef, vd

Universitetsrektor

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för universitetsrektor

Varuhuschef, VD

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för varuhuschef, vd

VD, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för vd, med chefshierarki

Verkställande direktör, med chefshierarki

Här kan du se aktuell och historiska löner inom varje sektor för både män och kvinnor.

Lönestatistik för verkställande direktör, med chefshierarki

Lediga jobb för biträdande rektor, högskola/universitet

Linköping
Operations Manager Testing till Element Sverige

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Tech Talents Consulting i Sverige AB i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Linköping
VD

Ledigt jobb som verkställande direktör på VEM Chefsrekrytering & Interim AB i Linköping

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Skellefteå
Skellefteå Golfklubb söker Klubbchef/VD

Ledigt jobb som verkställande direktör på Experis AB i Skellefteå

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Herrljunga
VD till Power Tools

Ledigt jobb som verkställande direktör på AB Effektiv Borås i Herrljunga

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Stockholm
Affärsområdeschef - Logistik/ Transport + Industri Stockholm

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Jobwise AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Karlskoga
Coachande ledare till Accountor Karlskoga

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Accountor Ekonomi & Rådgivning AB i Karlskoga

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Gävle
Affärsdriven platschef till Tengella

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Gävle

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Gällivare
Verkställande direktör Topbostäder

Ledigt jobb som verkställande direktör på Kompetenslaget Norr AB i Gällivare

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Helsingborg
Competensum söker Affärsområdeschef för Lön

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Competensum Skåne Nordväst AB i Helsingborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Göteborg
Affärschef Väst till VY Buss, Göteborg

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Maquire Group AB i Göteborg

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Västerås
Affärsområdeschef - Tjänstemän Västerås

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Jobwise AB i Västerås

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Stockholm
Affärsområdeschef - Tjänstemän Stockholm

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Jobwise AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Stockholm
District Manager

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Espresso House Sweden AB i Stockholm

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Stockholm
City Operations Manager to Freska Uppsala!

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Freska Sweden AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Stockholm
City Operations Manager to Freska Göteborg!

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Freska Sweden AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Höör
VD till Stiftelsen Skånska Landskap

Ledigt jobb som verkställande direktör på REGION SKÅNE i Höör

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Skövde
VD till ledande produktföretag, Skaraborg

Ledigt jobb som verkställande direktör på Maquire Group AB i Skövde

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Stockholm
IT-Affärsansvarig till Reitan Convenience Sweden AB

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Academic Work Sweden AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Växjö
VD - Getinge Disinfection

Ledigt jobb som verkställande direktör på VEM Chefsrekrytering & Interim AB i Växjö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Staffanstorp
Vi söker vd/rektor till Sveriges grönaste skola

Ledigt jobb som verkställande direktör på Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i Staffanstorp

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Malmö
VD till Symbal Communication AB

Ledigt jobb som verkställande direktör på Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB i Malmö

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Örebro
Ny klubbchef till KIF Örebro

Ledigt jobb som affärsområdeschef på AxÖ Consulting AB i Örebro

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Karlstad
VD för kunds räkning

Ledigt jobb som verkställande direktör på Linck i Karlstad AB i Karlstad

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör
Helsingborg
Är du vår nästa affärsområdeschef?

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Treano Bygg AB i Helsingborg

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Kristianstad
Är du vår nästa affärsområdeschef?

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Treano Bygg AB i Kristianstad

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Hässleholm
Är du vår nästa affärsområdeschef?

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Treano Bygg AB i Hässleholm

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Trelleborg
Är du vår nästa affärsområdeschef?

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Treano Bygg AB i Trelleborg

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Malmö
Är du vår nästa affärsområdeschef?

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Treano Bygg AB i Malmö

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Stockholm
UR söker en innehållschef för UR:s barnutbud

Ledigt jobb som affärsområdeschef på Sveriges Utbildningsradio AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som affärsområdeschef
Stockholm
VD till inredningssnickeri

Ledigt jobb som verkställande direktör på Norén & Lindholm AB i Stockholm

Arbetsplats-logga

Läs om jobbet som verkställande direktör